ZSO 8 z akredytacją Erasmusa+ - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Aktualności

ZSO 8 z akredytacją Erasmusa+

10
maj
ZSO 8 z akredytacją Erasmusa+

Międzynarodowe projekty dofinansowane ze środków programu Erasmus+, podobnie jak podróże zagraniczne, kształcą i poszerzają horyzonty. Od lat przekonują się o tym uczniowie i nauczyciele wielu gdyńskich szkół, w tym Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 na Wiczlinie. To jedna ze 159 placówek w Polsce, które uzyskała akredytację w ramach tego programu. Oznacza to, że do 2027 roku flagowa szkoła Microsoftu ma ułatwioną drogę aplikowania w konkursach i większe szanse na pozyskanie dofinansowania do swoich projektów.

– W Gdyni zapewniamy edukację na najwyższym poziomie i dlatego wciąż stwarzamy uczniom dodatkowe możliwości edukacyjne i wysoką jakość kształcenia. To m.in. projekty międzynarodowe finansowane w ramach programu Erasmus+, a więc przedsięwzięcia związane z możliwością wyjazdu zagranicznego, nauką poza murami szkoły, pracą w zespołach projektowych i ścisłą współpracą międzynarodową. Doceniam ogromnie fakt, że pomimo pandemii i wielu utrudnień, które towarzyszą nam od ponad roku, gdyńskie szkoły nieprzerwanie realizują projekty z partnerami zagranicznymi – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia. – Cieszę się z uzyskanej akredytacji, bo ona świadczy o tym, że szkoła po mistrzowsku realizuje swoje przedsięwzięcia zgodnie ze standardami Erasmusa. Gratuluję całej społeczności szkolnej i trzymam kciuki za kolejne, tak świetnie prowadzone projekty. 

ERASMUS – co to jest?

Wiele osób uważa, że Erasmus jest skierowany do uczelni wyższych. Nic bardziej mylnego. To program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń młodzieży, sportu adresowany również do uczniów oraz nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Środki na realizację wybianych projektów w Polsce przyznaje Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Erasmus +. Nie jest to prosta droga, ale z całą pewnością warto nią pójść ze względu na możliwość realizacji projektów międzynarodowych.

Gdyńskie szkoły w ramach tego programu realizują przedsięwzięcia mające na celu m.in. wzmocnienie swojego potencjału we współpracy międzynarodowej, pozyskiwanie wiedzy i nowych umiejętności uczniów i nauczycieli oraz promowanie wartości związanych z tolerancją oraz włączeniem społecznym.

– Projekt Erasmus+ w naszej szkole rozwija nie tylko wiedzę, ale również relacje. Dzięki niemu uczniowie i nauczyciele mogą poczuć, że są częścią nie tylko klasy, ale całej społeczności szkolnej. Dodatkowo współpracują ze szkołami z innych krajów. Jest to też wielka wartość dla nauczycieli, otwierająca możliwości tworzenia ciekawych projektów z uczniami, uczenia się języka i kontaktów z nauczycielami z innych krajów. Podchodzenia do nauczania w szeroki sposób. To wszystko ma wielkie znaczenie w rozwijaniu otwartości na inne kultury, Europę i poczucia własnej tożsamości narodowej oraz wspólnoty z krajami europejskimi – mówi Anna Leszczyńska, koordynatorka projektu Erasmus i nauczycielka j. angielskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8. – Ten program pozwala również rozwijać kompetencje pracy grupowej. Patrzymy na edukację jako proces i poszukujemy możliwości analizowania tematu projektu wieloaspektowo, na różnych przedmiotach, w różnych przedziałach wiekowych.

Sama procedura przyznawania akredytacji w obszarze edukacji szkolnej nie jest prosta. Placówki, które się o nią starają, muszą wykazać się wręcz doskonałą realizacją projektów, zgodną ze ściśle określonymi standardami jakości Erasmusa. Ich stosowanie jest priorytetowe dla komisji akredytacyjnej. Dlatego, że umożliwiają wszystkim uczestnikom zdobycie właściwych doświadczeń w zakresie mobilności i efektów uczenia się oraz zadbanie o to, by wszystkie organizacje otrzymujące dofinansowanie realizowały zakładane cele projektowe.

Projekty erasmusowe realizowane przez ZSO nr 8 zostały bardzo wysoko ocenione i są zgodne z założeniami akredytacji. Teraz dzięki niej uczniowie i nauczyciele zaangażowani w projekty międzynarodowe będą mogli realizować ich jeszcze więcej. Szkoła ma także możliwość starania się o finansowanie swoich działań według mocno uproszczonych procedur przez cały okres obowiązywania akredytacji, a więc przez 6 najbliższych lat.

– Bardzo się z tego cieszę, ponieważ akredytacja stwarza dodatkowe możliwości w procesie edukacji uczniów i rozwoju zawodowego nauczycieli. Ważną dla mnie kwestią jest zaangażowanie nauczycieli – pań Izabelli Niklewskiej, Małgorzaty Lesisz oraz Anny Leszczyńskiej, które miały pomysł i chęci, aby projekt napisać i to na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Wspólnie zamierzamy włączyć do niego innych nauczycieli, by dzielić się wiedzą i dobrymi praktykami w gronie. Jestem przekonany, że nowy program na lata 2021-2027 przyczyni się do rozwoju umiejętności językowych młodzieży, otwartości i przedsiębiorczości – podkreśla Witold Chudyszewicz, dyrektor ZSO nr 8.

Obecnie, za ponad 80 tys. zł dofinansowania, w szkole realizowany jest projekt „Nature, traditions and identity in youth’s vision”, w który mocno zaangażowani są uczniowie klas VI-VIII SP nr 37, uczniowie XVII LO oraz społeczność szkół partnerskich z Estonii, Portugalii, Bułgarii i Turcji. Jego celem jest zwrócenie uwagi młodzieży na rękodzieło tradycyjne naszych krajów – chodzi o produkty, takie jak ceramika z Bolesławca, kafle z Portugalii czy inne wytwory rękodzieła, które są tworzone w krajach biorących udział w projekcie.

– Jak każdy nasz projekt międzynarodowy, także i ten rozwija umiejętności językowe. W jego realizację jest zaangażowanych ponad 250 uczniów na różnych poziomach edukacyjnych i 4 nauczycieli naszej szkoły – mówi Anna Leszczyńska. – Obecnie trudno powiedzieć, jaka jest nadzieja na wyjazdy, tym niemniej projekt ma ogromną wartość – wokół niego tworzy się wiele ciekawych działań i tematów. Planujemy dalsze spotkania online dla uczniów i wykorzystanie platformy e-twinning.


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek