Zdolni z Pomorza - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Projekty

Zdolni z Pomorza

Zdolni z Pomorza

Dołącz do programu „Zdolni z Pomorza – Gdynia”  Celem projektu jest zapewnienie uczniom szczególnie uzdolnionym odpowiedniego wsparcia rozwoju poprzez właściwą diagnozę uzdolnień i adekwatne formy wsparcia. Przeznaczony jest dla uczniów posiadających szczególne predyspozycje w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii oraz kompetencji społecznych. W ramach projektu możliwe są różne formy wsparcia – od zajęć pozalekcyjnych poprzez kółka olimpijskie, warsztaty psychologiczne, opiekę mentorską, obozy i konferencje naukowe, spotkania akademickie oraz stypendia. Podczas zajęć pozalekcyjnych realizowany jest autorski program nauczania opracowywany przez nauczyciela specjalnie dla danej grupy uczniów, uwzględniający specyficzne potrzeby rozwojowe zdiagnozowane podczas badania w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Umożliwia to indywidualizację wsparcia. Tematyka zajęć może wykraczać zdecydowanie poza podstawę programową, a jednym z omawianych zagadnień mogą być problemy i zadania pojawiające się na konkursach i olimpiadach przedmiotowych

Jeśli chcesz poszerzać swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje przystąp do rekrutacji, liczba miejsc w projekcie na rok 2019/2020 jest ograniczona.

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK 2019/2020 DO PROJEKTU
ZDOLNI Z POMORZA – GDYNIA
MATEMATYKA, FIZYKA, INFORMATYKA
– do 28.06.2019 – zgłoszenie uczniów poprzez złożenie wymaganych dokumentów w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gdyni ul. Śląska 35-37 pok. B 101
– 15.07.2019 – 9.09.2019 – badania psychologiczne w PPP
– do 2.09.2019 – ustalenie listy uczniów piszących TUK
– początek września przeprowadzenie TUK ( o szczegółach terminu będziemy informować)
– do 23.09.2019 – sprawdzenie TUK, przygotowanie list rankingowych, list uczniów    zakwalifikowanych, list rezerwowych

CHEMIA, BIOLOGIA I KOMPETENCJE SPOŁECZNE
– do 28.06.2019 – zgłoszenie uczniów poprzez złożenie wymaganych dokumentów w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gdyni ul. Śląska 35/37
– 28.06.2019 – 6.09.2019  przekazanie rezultatów projektów do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gdynia (szczegóły w załączniku zasady realizacji projektów kwalifikacyjnych)
– 14.09.2019 – prezentacja projektów przed komisją rekrutacyjną
– do 23.09.2019 – przygotowanie list rankingowych
– po 23.09.2019 – dla osób zakwalifikowanych do projektu badanie w PPP

 

Pliki do pobrania :

I ETAP REKRUTACJI:

zał. 1 – arkusz nominacji
zał. 2 – oświadczenie – obow. inf. UODO
Wniosek o przeprowadzenie badań diagnostycznych ucznia

II ETAP REKRUTACJI:

Deklaracja uczestnika projektu
Formularz danych osobowych uczestnika projektu
Oświadczenie – 4 tygodnie po zakończeniu udziału
Oświadczenie uczestnika projektu – uczeń
Oświadczenie uczestnika projektu 2 – uczeń

INNE DOKUMENTY

oświadczenie o rezygnacji z projektu
Lista wymaganych osiągnięć w olimpiadach i konkursach
Wniosek o zmianę przedmiotu
oświadczenie o rezygnacji z projektu
Zasady realizacji projektów kwalifikacyjnych


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek