Wyższe wynagrodzenia w gdyńskiej oświacie - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Aktualności

Wyższe wynagrodzenia w gdyńskiej oświacie

31
sierpień
Wyższe wynagrodzenia w gdyńskiej oświacie

Gdyński system oświaty jest jednym z najlepiej funkcjonujących w Polsce. Świadczą o tym ostatnie sukcesy edukacyjne, m.in. udana rekrutacja „podwójnego rocznika” ósmoklasistów i fenomenalne w skali kraju wyniki naszych maturzystów. To efekty pracy całej społeczności Gdyni edukacyjnej. Na początku września samorząd rozpocznie rozmowy w sprawie zmian wynagrodzeń w oświacie.

 

Jesteśmy „świeżo” po zapoznaniu się z wynikami egzaminów ósmoklasistów, rekrutacji do szkół średnich i znakomitymi wynikami matur. Mamy także za sobą udaną rekrutację do przedszkoli. Tak fenomenalne wyniki były możliwe dzięki współpracy i zaangażowaniu całego środowiska oświatowego, naszych nauczycieli, dyrektorów szkół, jak i pracowników obsługi i administracji. Mając na uwadze ten codzienny trud, bo to przecież ich relacje z uczniami pozwalają osiągać takie rezultaty, rozpoczynamy rozmowy ze związkami zawodowymi na temat zmian wynagrodzeń w oświaciemówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.Nie mam wątpliwości, że wspólnie wypracujemy najlepsze rozwiązania, dzięki którym uda się dokonać zmian w taki sposób, by pomimo postępującego od 2018 roku spadku finansowania oświaty ze środków rządowych, zwiększyć wynagrodzenia finansowane z budżetu miasta w najbardziej istotnych obszarach.

Jednorazową gratyfikację z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej otrzymają nauczyciele wszystkich etapów nauczania, którzy pozostają w stosunku pracy w dn. 20 września 2023 r.  Nagrody w wysokości 1125 zł brutto dla każdego nauczyciela, który spełnia ten warunek, mogą być wypłacane do 14 października br. Samorząd gdyński na ten cel przeznaczył łącznie 5,1 mln zł. Gratyfikacje będą finansowane w części z budżetu państwa i w części ze środków miasta.

Edukacja zawsze była, jest i będzie priorytetową inwestycją w naszym mieście. Dlatego samorząd nieustannie pracuje nad planem tak, aby mimo rekordowo zmniejszającej się subwencji oświatowej w przeliczeniu na rzeczywiste koszty funkcjonowania gdyńskiego modelu edukacji, zapewnić możliwie jak najlepsze warunki finansowe kadrze pedagogicznej i pracownikom szkół. Już niebawem ruszają rozmowy gdyńskiego samorządu na ten temat z przedstawicielami Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdyni, oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gdyni oraz Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych.

aut. Małgorzata Chudzińska
fot. Gdyński system oświatowy jest jednym z najlepiej funkcjonujących w Polsce, o czym dobitnie świadczą ostatnie sukcesy edukacyjne // fot. Paweł Kukla


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek