Menu górne

Kategoria

Wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi – II edycja

Wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi – II edycja

W związku z ogłoszonym 29 stycznia 2020 r. konkursem nr POWR.02.15.00-IP.02-00-001/20 Wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi – II edycja w ramach Działania 2.15  Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki, zachęcam do złożenia wniosku o dofinansowanie ww. konkursie.

Celem przedmiotowego konkursu jest wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi, w tym:

 1. przykładowego programu nauczania dla danego zawodu, uwzględniającego współpracę szkół zawodowych z wyższymi w jego realizacji,
 2. przykładowej organizacji zajęć dla uczniów przez wykładowców z wykorzystaniem bazy dydaktycznej szkoły zawodowej lub wyższej,
 3. propozycji działań mających na celu zapoznawanie uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego z nowymi technikami/technologiami stosowanymi w danej branży/zawodzie,
 4. przykładowych form doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego.

Alokacja na konkurs wynosi 19 806 747,00 PLN i została podzielona na 22 branże.

Poniżej przedstawiono podział alokacji na poszczególne branże:

 1. branża poligraficzna -– 837 000,00 PLN
 2. branża fryzjersko-kosmetyczna – 837 000,00 PLN
 3. branża transportu wodnego  – 837 000,00  PLN
 4. branża transportu kolejowego – 837 000,00 PLN
 5. branża spedycyjno-logistyczna – 837 000,00 PLN
 6. branża przemysłu mody  – 837 000,00 PLN
 7. branża chemiczna – 837 000,00 PLN
 8. branża ceramiczno-szklarska – 837 000,00 PLN
 9. branża spożywcza – 837 000,00 PLN
 10. branża ogrodnicza – 837 000,00 PLN
 11. branża leśna – 837 000,00 PLN
 12. branża mechaniczna – 837 000,00 PLN
 13. branża rolno-hodowlana – 837 000,00 PLN
 14. branża mechaniki precyzyjnej – 837 000,00 PLN
 15. branża motoryzacyjna – 837 000,00 PLN
 16. branża górniczo-wiertnicza – 837 000,00 PLN
 17. branża opieki zdrowotnej – 837 000,00 PLN
 18. branża ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia – 837 000,00 PLN
 19. branża teleinformatyczna – 837 000,00 PLN
 20. branża budowlana – 1 301 249,00 PLN
 21. branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna – 1 301 249,00 PLN
 22. branża elektroenergetyczna – 1 301 249,00 PLN

Beneficjentem projektu może być:

Projekty realizowane są odpowiednio w partnerstwie organu prowadzącego publiczną/niepubliczną szkołę prowadzącą kształcenie w zawodach z publiczną/niepubliczną uczelnią akademicką lub zawodową albo w partnerstwie publicznej/niepublicznej uczelni akademickiej lub zawodowej z organem prowadzącym publiczną/niepubliczną szkołę prowadzącą kształcenie w zawodach.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony w następujących terminach:

I runda: od 29 lutego 2020 r. do 16 marca 2020 r. do godz. 12.00

II runda: od 20 marca 2020 r. od godz. 9.00 do 6 kwietnia 2020 r. do godz. 12.00

III runda: od 9 kwietnia 2020 r. od godz. 9.00 do 28 kwietnia 2020 r. do godz. 12.00

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące konkursu, w tym regulamin konkursu oraz załączniki do niego, są dostępne na stronie: https://efs.men.gov.pl/ogloszenia-nabory/konkurs-wypracowanie-i-upowszechnienie-przykladowych-rozwiazan-w-zakresie-wspolpracy-szkol-zawodowych-z-wyzszymi-ii-edycja/.

W przypadku chęci przystąpienia do konkursu proszę o kontakt z p.Anetą Grygiel-Dorszewską
tel. 58 761 77 26 lub mail: a.grygiel-dorszewska@gdynia.pl


Wróć do listy Następny wpis