Wymiany międzynarodowe - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Aktualności

Wymiany międzynarodowe

30
sierpień
Wymiany międzynarodowe

Na wymiany międzynarodowe uczniów w roku szkolnym 2017/2018 Gmina Miasta Gdyni przeznaczyła blisko 100 tys. zł. Dofinansowane zostały zarówno wyjazdy uczniów z opiekunami jak i zapewnienie pobytu gości z zagranicy. Podróżowali głównie uczniowie ze szkół średnich i gimnazjów. Uczniowie wyjeżdżali m. in. do Francji, Holandii, Szwecji, Finlandii, Niemiec, Litwy, Ukrainy, Danii. Niezwykle istotną wartością takich podróży jest zrozumienie, że jesteśmy częścią społeczności europejskiej, a także poznawanie odmiennych kultur. To również okazja do zawarcia przyjaźni z rówieśnikami z innych krajów. Dodatkowym walorem takich wymian jest poznawanie, także przez nauczycieli, nowych metod pracy z uczniem, podpatrywanie nowinek edukacyjnych stosowanych w innych europejskich szkołach, co niejednokrotnie wiąże się z  poprawą jakości kształcenia.

Szkoły, które w 2018 roku zorganizowały wymiany międzynarodowe:

Szkoła Podstawowa nr 48

W kwietniu 2018 r. Szkoła Podstawowa nr 48 gościła w Gdyni delegację nauczycieli i uczniów w ramach wieloletniej współpracy międzynarodowej z Polską Szkołą Średnią w Trokach. Podczas pobytu zostało zorganizowane zwiedzanie Miasta, młodzież zapoznała się z historią regionu, a także miała szansę uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych i sportowych odbywających się w czasie wizyty. 

Szkoła Podstawowa nr 52

Szkoła Podstawowa nr 52 gościła w Gdyni w kwietniu br. delegację nauczycieli i uczniów z Liceum w Drohobyczu w ramach wieloletniej współpracy międzynarodowej. Podczas spotkania realizowano wspólne zajęcia, w tym projekty uczniowskie o historii, kulturze i słowiańskich korzeniach oraz wizyty w muzeach. Celem wizyty był również rozwój kontaktów uczniów i nauczycieli, promowanie naszego regionu oraz wymiana doświadczeń
i dobrych praktyk.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2

W kwietniu 2018 r. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 gościł w Gdyni nauczycieli i uczniów w ramach wieloletniej współpracy międzynarodowej ze szkołą w Hamburgu, natomiast w czerwcu br. uczniowie i nauczyciele z gdyńskiej szkoły odwiedzili Hamburg. Podczas spotkań uczniowie przygotowywali wspólny projekt pt. „Polskie i niemieckie wynalazki, które odmieniły świat”, a także zwiedzali, poznawali historię obu regionów i odbywali wspólne zajęcia.

Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych

W marcu 2018 r. grupa uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomiczych w Gdyni wyjechała do Niemiec w ramach wymiany młodzieży ze szkołą Hanse-Schule für Wirtschaft und Verwaltung z Lubeki. Celem spotkania było zdobycie praktycznych umiejętności zarządzania przedsiębiorstwem oraz działań promocyjnych.
W ramach wyjazdu uczniowie mieli szansę udoskonalić umiejętność współpracy w zespole międzynarodowym, rozwinąć podstawy przedsiębiorczości i kreatywności, poznać wzajemnie swoją historię i kulturę, a także udoskonalić kompetencje językowe.

Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych

Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w maju 2018 r. gościł w Gdyni delegację uczniów i nauczycieli z Leycee Professionnel Maryse Bastie z Hayange w ramach wieloletniej współpracy międzynarodowej. Podczas wizyty goście z Francji mieli okazję zwiedzić Miasto, wzięli też udział we wspólnych warsztatach z carvingu zorganizowanych w szkole oraz wspólnie przyrządzali tradycyjne polskie i francuskie potrawy. Zaplanowano także wystawę zdjęć dokumentujących wspólne przedsięwzięcia.

VI Liceum Ogólnokształcące

VI Liceum Ogólnokształcące gościło w marcu w Gdyni delegację nauczycieli i uczniów ze szkoły z francuskiego St. Junien. W ramach współpracy młodzieży uczniowie mieli szansę poznać wzajemną kulturę i tradycję, udoskonalić swoje kompetencje językowe poprzez uczestnictwo w wielu wycieczkach i wspólnych zajęciach szkolnych.

W kwietniu  2018 r. Liceum gościło w Gdyni delegację nauczycieli i uczniów z gimnazjum w Oberasbach w ramach wieloletniej współpracy międzynarodowej. Wymiana przyczyniła się do zawarcia nowych znajomości wśród uczniów, poszerzenia horyzontów młodzieży, poznania historii i kultury państw oraz do zwiększenia kompetencji językowych.

IX Liceum Ogólnokształcące

W marcu 2018 r. uczniowie i nauczyciele z  IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni wybrali się do Niemiec w ramach 23 wymiany młodzieży polsko-niemieckiej z Gimnazjum EMA z Bonn, w celu poznania historii i kultury obu państw oraz pogłębienia znajomości języka niemieckiego szczególnie w codziennych sytuacjach – podczas zajęć lekcyjnych i tworzenia wspólnego projektu.

X Liceum Ogólnokształcące

X Liceum Ogólnokształcące w marcu 2018 r. gościło w Gdyni delegację nauczycieli i uczniów w ramach wieloletniej współpracy międzynarodowej ze szkołą w duńskim Aarhus. Podczas spotkania prowadzone są wspólne projekty uczniów dotyczące ekologii.

XVIII Liceum Ogólnokształcące 

W ramach wymiany międzynarodowej z fińskim Piikkio w kwietniu 2018 r. XVII Liceum Ogólnokształcące gościło fińską delegację, a w maju uczniowie z gdyńskiej szkoły wyjechali do Finlandii. Podczas wymiany uczniowie mogli rozwijać kompetencje na wspólnych lekcjach, warsztatach i  podczas zorganizowanej gry miejskiej. Wspólnie zgłębiano także historię i kulturę regionów – Kaszub oraz południowej Finlandii.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1

W kwietniu 2018 r. grupa uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni wyjechała do Finlandii w ramach wieloletniej wymiany ze szkołą Kouvolan Yhteskoulun Lukio w Kouvola. Udział w tej wymianie pozwolił nie tylko poznanie bliżej kultury i atrakcji turystycznych, ale także możliwość wykorzystania języka obcego w codziennych sytuacjach.

W czerwcu br. delegacja z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni wyjechała do Kastylii w ramach współpracy między ośrodkami edukacyjnymi. W trakcie wyjazdu uczniowie uczestniczyli w zajęciach językowych, warsztatach z historii, sztuki, kulinarnych oraz tanecznych, a także zwiedzali miasto i odwiedzali muzea, natomiast nauczyciele doskonalili swoje kompetencje zawodowe oraz zgłębiali najnowocześniejsze standardy nauczania języka.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2

W  kwietniu 2018 r. w ramach wymiany międzynarodowej uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 wyjechali do Getyngi, a w czerwcu delegacja z Otto-Hahn-Gymnasium w Getyndze przyjechała do Gdyni. Uczniowie podczas wymiany mieli możliwość zapoznania się z historią, geografią i kulturą obu miast oraz regionów oraz rozwijali kompetencje językowe.

Uczniowie i nauczyciele z  Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 wyjechali także do Karlskrony, a w maju tego roku miała miejsce re-wizyta. Uczniowie podczas wymiany mieli możliwość zapoznania się z historią, geografią i kulturą obu miast, natomiast uczniowie uczący się języka szwedzkiego mieli możliwość osłuchania się z tym językiem.

W maju Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 gościł w Gdyni grupę uczniów i nauczycieli z Liceum Leonarda da Vinci z Montaigu. Dzięki wymianie uczniowie mieli możliwość realizowania wspólnych projektów dotyczących obu regionów, zapoznania się z historią i geografią Francji i Polski, a uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 mogli doskonalić znajomość języka francuskiego.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 gościł w marcu 2018 r. w Gdyni delegację nauczycieli i uczniów ze szkoły w holenderskim Maarssen. Była to wizyta w ramach wieloletniej współpracy międzynarodowej. Uczniowie mieli szansę na poznanie innej kultury i tradycji poprzez wspólne zwiedzanie Miasta oraz uczestnictwo w szkolnych warsztatach.

Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących

W ramach wieloletniej współpracy międzynarodowej z Mencia de Mendoza Lyceum z Bredy, na przełomie maja i czerwca 2018 r. Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących gościł w Gdyni grupę uczniów i nauczycieli z tej szkoły. Podczas wizyty goście z Holandii uczestniczyli w zajęciach organizowanych w szkole, poznawali historię i kulturę naszego regionu i kraju oraz wzięli udział we wspólnym projekcie szkół pn. „Zarządzanie zasobami wodnymi”.

 


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek