Stypendia Miasta Gdyni - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Aktualności

Stypendia Miasta Gdyni

30
sierpień
Stypendia Miasta Gdyni

Co roku na początku października (do 5.10) Wydział Edukacji przyjmuje wnioski o przyznanie Stypendiów Miasta Gdyni. Otrzymują je uczniowie, studenci oraz młodzież pochodzenia polskiego ze Wschodu i kształcąca się w szkołach oraz uczelniach Trójmiasta. Stypendia trafiają do osób wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami w nauce oraz za osiągnięcia artystyczne i sportowe. Stypendia przyznawane są na rok szkolny/akademicki i wypłacane raz w miesiącu. Co roku Gdynia przeznacza na ten cel około ćwierć miliona złotych.

Zasady przyznawania stypendiów:

Wniosek o stypendium Miasta Gdyni może złożyć uczeń, rodzice lub prawni opiekunowie, studenci, rady pedagogiczne, rady szkół, dyrekcja szkół, organizacje społeczne i samorządowe oraz władze klubów i organizacji sportowych. Do wniosku należy złożyć oryginał zaświadczenia ze szkoły/uczelni o średniej ocen  z ostatniego roku nauki, oryginał zaświadczenia z uczelni na jakim wydziale i roku student studiuje. Kserokopie dokumentów świadczących o osiągnięciach uzyskanych w poprzednim roku szkolnym/akademickim poświadczone za zgodność
z oryginałem przez szkołę/uczelnię lub po okazaniu oryginałów przez pracownika Wydziału Edukacji.

Uczniowie klas pierwszych oraz studenci pierwszego roku dokumentują swoje osiągnięcia
z poprzednich etapów kształcenia, z zastrzeżeniem, że nie można legitymować się kolejny raz osiągnięciami, za które stypendium było już przyznane.

Jeden uczeń może składać wniosek tylko na jeden z trzech rodzajów stypendiów, tj.
– stypendium naukowe,
– stypendium sportowe,
– stypendium artystyczne.
Prawo do ubiegania się o przyznanie stypendium przysługuje uczniom i studentom w następujących kategoriach:
– stypendium naukowe,
– stypendium sportowe,
– stypendium artystyczne.
Jeden uczeń może składać wniosek tylko na jeden z trzech rodzajów stypendiów
Prawo do ubiegania się o przyznanie stypendium przysługuje uczniom i studentom w następujących kategoriach:

Za osiągnięcia w nauce:
a)   uczniom szkół podstawowych – stałym mieszkańcom Gdyni
b)   uczniom szkół gimnazjalnych – stałym mieszkańcom Gdyni
c)   uczniom szkół średnich (ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych) – stałym mieszkańcom Gdyni
d)   studentom – stałym mieszkańcom Gdyni, kształcącym się w szkołach wyższych
e)   młodzieży pochodzenia polskiego ze Wschodu i kształcącej się w szkołach oraz uczelniach Trójmiasta.

Osiągnięcia sportowe i artystyczne:

a)   uczniom szkół podstawowych – stałym mieszkańcom Gdyni
b)   uczniom szkół gimnazjalnych – stałym mieszkańcom Gdyni
c)   uczniom szkół ponadgimnazjalnych – stałym mieszkańcom Gdyni

Komplet dokumentów, tj. wnioski wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnych terminie do 5 października w:

1) Wydziale Edukacji, ul. Śląska 35-37, Gdynia, w godz. 08:00 – 16:00 (pokój C105)
2) Kancelarii Ogólnej, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, Gdynia w godz. 07:00 – 17:00
3) Kancelarii Ogólnej, ul. 10 Lutego 24, Gdynia, godz. 08:00 – 16:00

Lista laureatów Stypendium Miasta Gdyni na rok szkolny 2017/2018:

do Urzędu Miasta Gdyni wpłynęły 292 wnioski w sprawie przyznawania ww. stypendium dla uczniów i studentów.

W tym:

W roku szkolnym 2017/2018 Komisja Stypendialna postanowiła przyznać Stypendium Miasta Gdyni wymienionym niżej uczniom i studentom:

Uczniowie szkół podstawowych:

 1. Adam Karaczewski, Szkoła Podstawowa 48 w Gdyni,
 2. Nadia Dzierżanowska, Katolicka Szkoła Podstawowa/Prywatna Szkoła Muzyczna I stopnia w Gdyni,
 3. Stanisław Dettlaff, Katolicka Szkoła Podstawowa w Gdyni,
 4. Igor Jaroszuk, Szkoła Podstawowa nr 18 w Gdyni,
 5. Franciszek Ślazyk, Szkoła Podstawowa nr 18 w Gdyni,
 6. Karolina Kozikowska, Szkoła Podstawowa nr 18 w Gdyni,
 7. Maksymilian Kempa, Szkoła Podstawowa nr 18 w Gdyni,
 8. Zuzanna Cichocka, Szkoła Podstawowa nr 20 w Gdyni,
 9. Radosław Waga, Szkoła Podstawowa nr 48 w Gdyni,
 10. Dominika Sawicka, Szkoła Podstawowa Lokomotywa w Sopocie,
 11. Olaf Targowski, Szkoła Podstawowa nr 47 w Gdyni,

11 równych stypendiów w kwocie 150 zł na jednego ucznia/miesiąc, przez 10 m-cy

Uczniowie szkół gimnazjalnych:

 1. Maria Julia Wołczyk, Gimnazjum nr 24 w Gdyni,
 2. Michał Kostyk, klasy Gimnazjum nr 15 w Szkole Podstawowej nr 42 w Gdyni,
 3. Jakub Gurski, Gimnazjum nr 24 w Gdyni,
 4. Emilia Monkiewicz, Gimnazjum nr 24 w Gdyni,
 5. Konrad Wojtowicz, Gimnazjum nr 24 w Gdyni,
 6. Paweł Bożek, Gimnazjum nr 24 w Gdyni,

6 równych stypendiów w kwocie 200 zł na jednego ucznia/miesiąc przez 10 m-cy

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:

 1. Kacper Walentynowicz, III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni,
 2. Daniel Chrościcki, III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni,
 3. Daria Anna Duda, III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni,
 4. Kacper Krzywicki, III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni,
 5. Mateusz Majewski, Liceum Katolickie w Gdyni,
 6. Paulina Owczarek, III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni,
 7. Lana Opala, II Liceum Ogólnokształcące w Gdyni,
 8. Ida Komorek, II Liceum Ogólnokształcące w Sopocie,
 9. Maksym Pozdniakov, I Akademickie Liceum w Gdyni,
 10. Kacper Kluk, III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni,
 11. Piotr Kowalewski, III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni,
 12. Wojciech Paupa, III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni,
 13. Michał Umiński, III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni,
 14. Juliusz Kim-Long Pham, III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni,
 15. Wojciech Jankowski, III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni,
 16. Karol Urbaś, VI Liceum Ogólnokształcące w Gdyni,
 17. Benedykt Sikorski, VI Liceum Ogólnokształcące w Gdyni,
 18. Hubert Oleksiak, VI Liceum Ogólnokształcące w Gdyni,
 19. Antoni Dźwig, VI Liceum Ogólnokształcące w Gdyni,
 20. Mateusz Borowski, III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni,
 21. Radosław Grabarczyk, III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni,
 22. Kacper Harasimowicz, III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni,

22 równe stypendia w kwocie 250 zł na jednego ucznia/miesiąc przez 10 m-cy

Uczniowie wszystkich rodzajów szkół za osiągnięcia artystyczne:

 1. Dominik Leżohupski, Katolickie Liceum Ogólnokształcące/Szkoła Muzyczna II stopnia w Gdyni,
 2. Hanna Domańska, Szkoła Podstawowa nr 48 / Szkoła Muzyczna I stopnia w Gdyni,
 3. Cyprian Chomik, Szkoła Podstawowa nr 42 / Szkoła Muzyczna II stopnia w Gdyni,
 4. Marta Tryzna, Gimnazjum Katolickie / Szkoła Muzyczna II stopnia w Gdyni,
 5. Zuzanna Gollnau, VI Liceum Ogólnokształcące w Gdyni,
 6. Dominika Dawidowska, III Liceum Ogólnokształcące / Szkoła Muzyczna II stopnia w Gdyni,

 

6 równych stypendiów w kwocie 250 zł na jednego ucznia/miesiąc przez 10 m-cy

 Uczniowie wszystkich rodzajów szkół za osiągnięcia sportowe

 1. Laura Zakreta, Sportowa Szkoła Podstawowa nr 14 w Gdyni,
 2. Adrianna Budnik, Sportowa Szkoła Podstawowa nr 14 w Gdyni,
 3. Liwia Jarocka, Gimnazjum nr 24 w Gdyni,
 4. Natalia Wiśniewska, klasy Gimnazjum Sportowego nr 9 w Sportowej Szkole Podstawowej nr 14

w Gdyni,

 1. Igor Kuczys, klasy Gimnazjum nr 18 w Szkole Podstawowej nr 46 w Gdyni,
 2. Kornelia Pacholec, klasy Gimnazjum Sportowego nr 9 w Sportowej Szkole Podstawowej nr 14

w Gdyni,

 1. Maja Micińska, III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni,
 2. Gustaw Miciński, Gimnazjum nr 1 w Gdyni,
 3. Paweł Aleksander Bober, Gimnazjum nr 22 w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Gdańsku,
 4. Karolina Wejman, II Liceum Ogólnokształcące w Gdyni,
 5. Tymoteusz Cierzan, Technikum dla młodzieży TEB Edukacja w Gdyni,
 6. Miłosz Milan Korolczuk, I Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Gdyni,
 7. Julia Jawoszek, II Liceum Ogólnokształcące w Sopocie,
 8. Natalia Kozioł, VII Sportowe Liceum Ogólnokształcące w Gdyni,
 9. Kajetan Jabłoński, VI Liceum Ogólnokształcące w Gdyni,
 10. Tomasz Zielski, X Liceum Ogólnokształcące w Gdyni.

16 równych stypendiów w kwocie 250 zł na jednego ucznia/miesiąc przez 10 m-cy

Studenci wszystkich rodzajów uczelni wyższych:

 

 1. Tomasz Drozdziński, Uniwersytet Gdański,
 2. Malwina Kozłowska, Uniwersytet Gdański,
 3. Nicole Agnieszka Rydz, Kangwon National University w Korei Południowej,
 4. Dominik Taterra, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
 5. Wojciech Labuda, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
 6. Joanna Lemka, Politechnika Warszawska / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
 7. Małgorzata Bujak, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku,
 8. Jakub Aleksander Bartoszewski, New York University Abu Dhabi,
 9. Tadeusz Wojtych, University of Cambridge,
 10. Anna Flis-Kaczykowska, Akademia Morska w Gdyni,
 11. Monika Kozłowska, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku,
 12. Mariusz Jakubowski, Akademia Morska w Gdyni,
 13. Wojciech Bączkowski, Uniwersytet Warszawski,
 14. Michał Skowronek, Akademia Muzyczna we Wrocławiu,
 15. Jakub Korzekwa, Politechnika Gdańska,
 16. Paweł Burzyński, University of Cambridge,
 17. Marek Żochowski, Uniwersytet Warszawski,
 18. Joanna Szkudlarek, Uniwersytet Gdański,
 19. Maja Tomczyk, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku,
 20. Aleksandra Tesmar, Uniwersytet Gdański,
 21. Sara Berent, University of Glasgow,
 22. Aleksandra Melzacka, Uniwersytet Gdański,
 23. Karol Baran, Politechnika Gdańska,

23 równe stypendia w kwocie 300 zł na jednego ucznia/miesiąc przez 10 m-cy.

Wniosek o przyznanie Stypendium Miasta Gdyni

Zasady przyznawania Stypendiów Miasta Gdyni


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek