Menu górne

Kategoria

Więcej miejsc w gdyńskich żłobkach

Więcej miejsc w gdyńskich żłobkach

To świetna wiadomość dla rodziców dzieci w wieku żłobkowym, którzy chcą pracować zawodowo. Gmina Gdynia otrzyma dofinansowanie na projekt pod nazwą „Aktywny Rodzic. Utworzenie 60 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Miasta Gdyni ”.

Zadania projektu koordynowane przez Gdyńskie Centrum Zdrowia zostaną zrealizowane w samorządowych żłobkach Koniczynka i Niezapominajka – (filia Dąbrowa oraz filia Pogórze). Dzięki realizacji projektu powstanie aż 60 nowych miejsc żłobkowych. Samorząd gdyński wychodzi w ten sposób naprzeciw trudnościom, z którymi muszą borykać się rodzice maluchów, którzy chcą pozostać aktywni zawodowo.

– Po stworzeniu w ostatnim czasie ponad 2 tys. nowych miejsc w przedszkolach, rozpoczęliśmy dynamiczną pracę nad zwiększeniem liczby miejsc w żłobkach. Już dziś tworzymy 137 nowych miejsc na Witominie, przedwczoraj ogłosiliśmy konkurs którego efektem może być dodanie 100 miejsc w żłobkach niepublicznych, a informacja o wczorajszym rozstrzygnięciu i kolejnych nowych miejscach daje szansę na znaczne zwiększenie dostępności do miejsc żłobkowych. Ogółem to 297 nowych miejsc, które mają realną szansę powstać w najbliższym czasie w naszym mieście. Szczególnie cieszy mnie powstanie miejsc dla dzieci z niepełnosprawnościami – mówi wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia Bartosz Bartoszewicz.

W ramach projektu placówki zostaną wyposażone w nowoczesne, specjalistyczne narzędzia do rozpoznawania i wspierania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci.  Zorganizowane zostaną dodatkowe zajęcia dla dzieci z niepełnosprawnościami wspomagające rozwój psychofizyczny dzieci, zajęcia sensoryczne oraz logopedyczne prowadzone przez wyspecjalizowaną kadrę.

Realizacja projektu będzie możliwa dzięki przyjęciu do dofinansowania przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego 2014-2020 projektu Gminy Gdynia. Wartość projektu wynosi 1 739 520 zł.,  zaś dofinansowanie wyniesie 1 449 600 zł.


Wróć do listy Następny wpis