Gdyńskie turbo przedszkolaki - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Aktualności

Gdyńskie turbo przedszkolaki

18
październik
Gdyńskie turbo przedszkolaki

Poprawa jakości edukacji ogólnej i przedszkolnej oraz zwiększenie liczby miejsc edukacji przedszkolnej w Gdyni. Oto cel podpisania umowy o dofinansowanie projektu „Gdyńskie turbo przedszkolaki”.

O 89 miejsc zwiększy się liczba trwałych miejsc edukacji przedszkolnej w Gdyni. Dotyczy to trzech placówek: SP 11 – 25 miejsc, w SP 43 – 47 miejsc oraz Przedszkola nr 48 – 17 miejsc. To efekt podpisania umowy na realizację projektu „Gdyńskie turbo przedszkolaki”, jakie miało miejsce w piątek 12 października w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3.

Bardzo się cieszymy, że dzięki wspólnemu działaniu Gdyni z samorządem województwa pomorskiego możemy podwyższać jakość opieki przedszkolnej i tworzyć nowe miejsca – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – To niezwykle ważny element wysokiej jakości życia w naszym mieście.

„Gdyńskie turbo przedszkolaki – program podnoszenia jakości usług oraz tworzenia nowych miejsc w ośrodkach wychowania przedszkolnego w Gdyni“, w trzech powyższych placówkach zakłada także prace remontowo-wykończeniowe, budowę, wyposażenie i montaż trzech placów zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem, a także zakup i montaż wyposażenia na potrzeby nowych miejsc przedszkolnych.

Dla łącznie dziewięciu placówek: SP 43, SP 11, przedszkoli nr 11, 29, 32, 35, 43, 48 oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3, kupiony zostanie sprzęt multimedialny. W placówkach tych realizowane będą również zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym wyrównujące szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych deficytów. Sfinansowane zostaną także studia podyplomowe, kursy i szkolenia dla nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz zajęcia edukacyjno-wychowawcze, warsztaty tematyczne i – dla rodziców – spotkania indywidualne ze specjalistami.

Dzięki projektowi dzieci z deficytami rozwojowymi będą teraz miały szansę na wyrównanie szans edukacyjnych, fot. gdynia.pl

Dzięki projektowi dzieci z deficytami rozwojowymi będą teraz miały szansę na wyrównanie szans edukacyjnych – twierdzi Joanna Parzątka – Lipińska, wicedyrektor w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Gdyni. – Szczególnie cieszymy się z zajęć logopedycznych, ponieważ coraz więcej dzieci w wieku przedszkolnym ma wady wymowy. To również szansa na wzbogacenie wiedzy dla nauczycieli. Ciekawostką są zajęcia z doradztwa zawodowego dla dzieci na poziomie przedszkolnym.

Kwota dofinansowania projektu z UE to jego 85 proc., a dokładnie 2 130 969,55 zł.
Całkowity koszt realizacji wynosi 2 507 023,00 zł.

To jeden z 32 projektów na 139, który dostał dofinansowanie – mówi Wiesław Byczkowski, wicemarszałek województwa pomorskiego. – Konkurencja tym razem była dosyć duża. Jestem zadowolony, że pieniądze z UE zasiliły ten projekt.

Okres realizacji projektu: 01.04.2018 – 30.09.2021.

Grupę docelową stanowić będą dzieci (1136 os.) i ich rodzice (100 os.) oraz nauczyciele (103 os.) z 9 gdyńskich placówek publicznych tj. przedszkoli i szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi (Szkoła Podstawowa nr 43, Szkoła Podstawowa nr 11, Przedszkole nr 11, Przedszkole nr 29, Przedszkole nr 32, Przedszkole nr 35, Przedszkole nr 43, Przedszkole nr 48 oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3)

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące działania:

– prace remontowo-wykończeniowe w Szkole Podstawowej nr 11, Szkole Podstawowej nr 43 oraz w Przedszkolu nr 48 (stworzenie nowych miejsc przedszkolnych)

– budowa, wyposażenie i montaż trzech placów zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem w Szkole Podstawowej nr 11, Szkole Podstawowej nr 43 oraz w Przedszkolu nr 48
zakup i montaż wyposażenia na potrzeby nowych miejsc przedszkolnych (m.in. stoliki, krzesełka i łóżeczka dla dzieci, szafy na pościel, meble do szatni, zmywarko-wyparzarki, zastawy stołowe, wyposażenie kuchenne, zabawki w tym : konstrukcyjne, tematyczne, do zabawy i odpoczynku, zestawy sportowe i wiele innych)

– zakup sprzętu multimedialnego do prowadzenia zajęć (laptopy wraz z oprogramowaniem, projektory tablice interaktywne)

– w placówkach objętych projektem realizowane będą również:

* zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym wyrównujące szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych deficytów (w tym zajęcia: logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz korekcyjno-kompensacyjne) oraz rozwijające kompetencje kluczowe oraz umiejętności uniwersalne na rynku pracy (w tym zajęcia: matematyczno-logiczne, przyrodniczo-ekologiczne, z języka angielskiego, naukowo-doświadczalne, z legorobotyki, teatralne oraz z zakresu preorientacji zawodowej)
* studia podyplomowe dla nauczycieli wychowania przedszkolnego
* kursy i szkolenia dla nauczycieli wychowania przedszkolnego
* zajęcia edukacyjno-wychowawcze, warsztaty tematyczne i spotkania indywidualne ze specjalistami dla rodziców/opiekunów prawnych


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek