Szkolne wycieczki z dofinansowaniem - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Aktualności

Szkolne wycieczki z dofinansowaniem

22
czerwiec
Szkolne wycieczki z dofinansowaniem

Do połowy grudnia 2023 roku gdyńscy uczniowie mają szansę skorzystać z dofinansowanych wycieczek po Polsce. Projekt „Poznaj Polskę” realizowany jest w 11 szkołach w Gdyni.

Znad Bałtyku aż pod Tatry mają szanse pojechać uczniowie 11 gdyńskich szkół. Do połowy grudnia 2023 roku uczniowie zwiedzają nasz kraj w ramach edukacyjnego projektu „Poznaj Polskę”. Łącznie odbędzie się 15 wycieczek bo część szkół złożyło więcej niż jeden wniosek. Miasto Gdynia wsparło inicjatywę kwotą ponad 32 tysięcy złotych. Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę” to wsparcie organów prowadzących placówki oświatowe w całej Polsce. Celem jest uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

– Wycieczki szkolne mają wiele korzyści edukacyjnych, społecznych i emocjonalnych. Pozwalają na możliwość nauki poza ścianami szkoły. Uczniowie mogą zobaczyć na własne oczy to, o czym czytają w podręcznikach. Rozwijają też umiejętności takie jak komunikacja, zdolność do radzenia sobie w nowych sytuacjach, podejmowanie decyzji. Poznają nowe kultury, tradycje, wartości co rozwija ich tolerancję. Wycieczki mogą być inspirujące, ale przede wszystkim są polem do integracji i tworzenia miłych wspomnień na lata – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.

Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym. Przyznawane przez ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez ministra. W tym roku ze wsparcia skorzystało bądź jeszcze skorzysta siedem gdyńskich szkół.

W Gdyni z ministerialnego wsparcia skorzystają bądź już skorzystali uczniowie Szkół Podstawowych nr 4239352048132437, I ALOSzkoły Podstawowej Specjalnej nr 24 oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 2.

Dofinansowanie do wycieczek to kwota w wysokości 128584,80 zł a miasto na ten cel w budżecie zabezpieczyło wkład własny w wysokości 32146,20 zł Wycieczki można organizować dla trzech grup wiekowych (klasy I-III szkół podstawowych, klasy IV-VIII szkół podstawowych oraz szkoły ponadpodstawowe). Wycieczki są dofinansowane w 80% przez ministerstwo, pozostałą kwotę zabezpiecza organ prowadzący, czyli w naszym przypadku miasto Gdynia. Warto zauważyć, że ministerstwo wytypowało ponad 700 punktów – atrakcji, które w ramach wycieczek można zobaczyć, a bilety wstępu do nich podlegają dofinansowaniu. Dzieci z innych części Polski mogą również zwiedzać najciekawsze atrakcje Gdyni np. Centrum Nauki Experyment, Muzeum Miasta Gdyni czy Muzeum Emigracji.


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek