Szkoła Podstawowa nr 51 im. Polskich Noblistów - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Placówki

Szkoła Podstawowa nr 51 im. Polskich Noblistów

Szkoła Podstawowa nr 51 im. Polskich Noblistów

Koncepcja pracy z dziećmi jest oparta na założeniach Nowoczesnej Szkoły Celestyna Freinet. Zapewniamy twórczą atmosferę, kreatywne metody pracy, które pozwalają dziecku w naturalny sposób zdobywać kolejne kompetencje i umiejętności potrzebne nie tylko w szkole, ale i w życiu.

Kadra pedagogiczna wypracowała model szkoły nowoczesnej, innowacyjnej, ukierunkowanej na wszechstronny rozwój człowieka i zakorzenionej w tradycji. Rozwój logicznego i komputacyjnego myślenia, kompetencje komunikacyjne, językowe, kulturowe, twórcze rozwiązywanie problemów – to nasze priorytetowe zadania. Podchodzi do każdego dziecka indywidualnie, a rodzinna atmosfera zapewnia poczucie bezpieczeństwa. Szkoła Podstawowa nr 51 im. Polskich Noblistów w Gdyni znajduje się na terenie przepięknego parku dzielnicy Kamienna Góra. Obiekt wybudowany w latach sześćdziesiątych w kształcie litery E, pozwala wydzielić zamknięte strefy dla uczniów poszczególnych etapów edukacji. Z inicjatywy rodziców w szkole powstała strefa chillout i park natura, gdzie dzieci mogą odpoczywać. Na terenie wewnętrznego dziedzińca szkoły planowana jest budowa sceny letniej dla dzieci.

Uczniowie szkoły mają do dyspozycji 17 sal lekcyjnych, salę gimnastyczną, małą salę do ćwiczeń, świetlicę, stołówkę z własną kuchnią, bibliotekę i czytelnię multimedialną oraz dwa boiska na dolnym i górnym tarasie szkoły. Pracownie szkolne zostały bogato wyposażone w sprzęt multimedialny, stały dostęp do Internetu oraz pomoce naukowe. Uczniowie mogą korzystać z pomocy pedagoga, psychologa, logopedy, stomatologa oraz pielęgniarki. Szkoła oferuje naukę w klasach innowacyjnych, sportowych i dwujęzycznych. Oferuje naukę języka angielskiego, języka niemieckiego i języka francuskiego od klasy pierwszej szkoły podstawowej. Uczniowie mają możliwość zdobycia międzynarodowych certyfikatów językowych na poziomie A1/A2 i B1/B2 (francuski, niemiecki) – egzaminy organizowane są co roku w budynku szkoły. Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności podczas zajęć szkolnych, jak również pozaszkolnych, dzięki współpracy z licznymi instytucjami i organizacjami. W szkole realizowane są projekty edukacyjne m.in.: Przedszkole Teatralno-Filmowe, Odyseja Umysłu, Teatralny Pasjans, Szkoła pod Żaglami, Gdynia Rowerowa, Ludzie nauki w drodze do prawdy…, Recomending Gdynia to Foreigners. Golden Anchor Competition, Szkolno – Teatralne Laboratorium Kreatywności, Ogólnopolski Przegląd Filmów Uczniowskich „Młode Albatrosy”, Szkoła Promująca Zdrowie, Mały z dużym – zajęcia plastyczne, Cyfrowobezpieczni.pl, Rajdy międzypokoleniowe, edukacja morska, edukacja filmowa – DKF, Język obcy dla Malucha, Sport dla Malucha.

Szkoła organizuje pozalekcyjne zajęcia sportowe: piłka nożna, siatkówka, koszykówka, rajdy turystyczne, taniec – cheerleaders zespół „Fantazja”, również w ramach Otwartej Szkoły. Zajęcia lekcyjne rozpoczynają się o godz. 8.00, a kończą najpóźniej o 15.30 (system jednozmianowy). Obiady wydawane są podczas dwóch przerw tzw. „obiadowych” (11.30 i 12.35), informacje o odpłatności za obiady są publikowane na stronie szkoły. Szkoła posiada własną kuchnię, która zapewnia zdrową i zbilansowaną dietę. Opieka w świetlicy dla uczniów oddziału przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej w godz. 7.00 – 17.00. Szkoła Podstawowa nr 51 im. Polskich Noblistów zaprasza uczniów, którzy chcą odkrywać i zrozumieć świat.

Dane kontaktowe:
ul. Juliusza Słowackiego 53
81-392 Gdynia
tel. +48 58 621 72 24
sekretariat@sp51.gdynia.pl
sp51.gdynia.pl
fb.com/sp51gdynia
instagram.com/sp51gdynia


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek