Szkoła Podstawowa nr 34 im. Leonida Teligi - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Placówki

Szkoła Podstawowa nr 34 im. Leonida Teligi

Szkoła Podstawowa nr 34 im. Leonida Teligi

Szkoła Podstawowa nr 34 w Gdyni jest placówką, która za główny cel stawia sobie indywidualny i wszechstronny rozwój każdego ucznia.

Realizację zamierzenia szkoły umożliwiają mało liczne klasy oraz kameralna, przyjazna atmosfera panująca w szkole, w której dzieci czują się swobodnie i bezpiecznie. Szkoła dba o atmosferę zaufania i współpracy, unikamy kar, bazując na wzmocnieniach pozytywnych i nagrodach. Jest placówką, która – na wszystkich poziomach – zapewnia naukę w klasach integracyjnych, dzięki czemu jej społeczność staje się bardziej wrażliwa na trudności i specjalne potrzeby dzieci. W życie szkoły zaangażowani są wszyscy: uczniowie, rodzice i pracownicy. Zajęcia prowadzone są w odnowionych salach przez pełnych pasji nauczycieli, którzy tworzą zgrany zespół. Otwarci na uczniów stacjonarnych, uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także uczniów edukacji domowej. Żaden problem dziecka nie pozostanie niezauważony. Pomaga odkrywać i rozwijać różnorodne talenty dzieci. Stara się, aby uczniowie zdobywali różnorodne doświadczenia, również takie, które znacznie wykraczają poza wiedzę książkową.

To szkoła dialogu, dlatego dużą wagę przykłada do rozwijania współpracy z rodzicami, poprzez częste kontakty z Radą Rodziców, która inicjuje i prowadzi wiele akcji szkolnych oraz doposaża placówkę w pomoce dydaktyczne. Wychodząc poza schematy, dba o wszechstronny rozwój dzieci: organizuje zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminów zewnętrznych, co przekłada się na satysfakcjonujące wyniki końcowe, tworzy klasy sportowe o profilu judo, w tym jedyną taką w Polsce klasę integracyjną, prowadzi zajęcia pozalekcyjne: językowe, matematyczne, historyczne, sportowe, turystyczne, czytelnicze i inne, a uczniowie biorą udział w licznych konkursach i olimpiadach, dla chętnych organizuje zajęcia religii i/lub etyki, bierze czynny udział i jest inicjatorem akcji charytatywnych, współpracuje ze szkołami średnimi – III LO i VI LO, a także ze szkołami z Grecji, Francji i Rumunii w ramach unijnego programu edukacyjnego Erasmus+, rozwija samorządność i wolontariat uczniowski, inicjuje uroczystości dla społeczności lokalnej, organizuje Międzynarodowy Turniej Judo Baltic Cup, Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego, Wojewódzki Konkurs Fotograficzny oraz Konferencję dla Nauczycieli Wspomagających z woj. pomorskiego, stymuluje rozwój poznawczy dziecka w obszarze IQ w grupach 6/7-latków, rozwija myślenie krytyczne jako kluczową umiejętność dorosłego życia, kompetencje miękkie oraz ćwiczy uważność metodą Mindfulness w celu podniesienia dziecięcej koncentracji i nauki panowania nad emocjami, realizuje autorski program edukacji przyrodniczej bazujący na zasobach przyrodniczych wokół szkoły, dba o rozwój fizyczny dzieci – prowadzi własny Uczniowski Klub Sportowy Opty, we współpracy z Klubem Żeglarskim Arka prowadzi szkolenie żeglarskie dla dzieci, zimą organizuje wyjazdy narciarskie, a uczniowie klas starszych uczestniczą w lekcjach pływania.

Szkoła uczestniczy w programach: Erasmus+, „Szkoła bez przemocy”, „Szkoła przyjazna środowisku”, „Szklanka mleka”, „Owoce i warzywa w szkole”, „Otwarta szkoła”, „Policyjna foczka”. To placówka nowoczesna i bezpieczna: dobrze wyposażone sale lekcyjne, świetlica szkolna otwarta w godzinach 6.30-17.00, zajęcia świetlicowe prowadzone z uwzględnieniem podziału na grupy wiekowe, smaczne, zdrowe i urozmaicone obiady gotowane w szkole, plac zabaw, boiska, sala gimnastyczna, dużo zieleni wokół, opieka psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna, monitoring, alternatywa, w postaci braku dzwonków, sygnalizujących rozpoczęcie i zakończenie lekcji, czym ogranicza stres wynikający z hałasu, ćwiczy punktualność i odpowiedzialność podopiecznych, • tzw. „strefy ciszy”, które pomagają dzieciom wysokowrażliwym i przebodźcowanym zrelaksować się i wypocząć, długie przerwy uczniowie mogą spędzać na świeżym powietrzu przez cały rok szkolny, system korzystania z e-podręczników, szafki szkolne dla uczniów.


Dane kontaktowe:
ul. Cylkowskiego 5
81-465 Gdynia
tel. +48 58 622 14 34
sekretariat@sp34gdynia.pl
www.sp34gdynia.pl
facebook.com/Szkoła-Podstawowa-nr-34-z-Oddziałami-Integracyjnymi-im-L-Teligi-w-Gdyni


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek