Szkoła Podstawowa nr 26 im. Żołnierzy Armii Krajowej - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Placówki

Szkoła Podstawowa nr 26 im. Żołnierzy Armii Krajowej

Szkoła Podstawowa nr 26 im. Żołnierzy Armii Krajowej

Szkoła Podstawowa nr 26 im. Żołnierzy Armii Krajowej jest placówką atrakcyjną dla uczniów i ich rodziców ze względu na przyjazną atmosferę, mało liczne klasy i jednozmianowość.

W szkole funkcjonują klasy przygotowawcze dla obcokrajowców z Ukrainy, Białorusi i Rosji. W kameralnych warunkach dzieci mają możliwość szybkiego, indywidualnego opanowania języka polskiego i wyrównania różnic programowych. W klasach czwartych po raz kolejny wdrożono innowację pt. „Francuski przepustką do Twojej przyszłości” – w tych klasach uczniowie uczą się języka francuskiego i angielskiego. Innowacja jest dalej realizowana w klasach piątych i szóstych. Stało się to możliwe dzięki współpracy z II LO w Gdyni. Tam uczniowie mogą kontynuować naukę i doskonalić język francuski. Dzięki współpracy z firmą Refinitiv wychowankowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach i biorą udział w spotkaniach z ludźmi pochodzącymi z różnych stron świata. Jest to doskonała okazja do poznania kultury i zwyczajów innych narodowości.

Szkoła stara się zapewnić edukację na najwyższym poziomie i stworzyć atmosferę sprzyjającą rozwijaniu indywidualnych zainteresowań i pasji. Daje uczniom możliwość doskonalenia się i poszerzania wiedzy poprzez zachęcanie do brania udziału w różnego rodzaju konkursach, w których osiągamy sukcesy. Jest organizatorem konkursów międzyszkolnych, które cieszą się dużym powodzeniem. Są to m.in. Interdyscyplinarny Konkurs Zagadkus, Metropolitalny Konkurs Trzech Prezydentów Szkół Noszących Imię Żołnierzy Armii Krajowej, Miejski Konkurs Piosenki i Poezji Patriotycznej oraz Międzyszkolny Konkurs Czytania ze Zrozumieniem. Dba o zdrowie i sprawność fizyczną wychowanków. Jedna z klas realizuje profil piłkarski. Podczas zajęć WF korzysta, również z basenu znajdującego się nieopodal szkoły. Nauczyciele wychowania fizycznego motywują uczniów do udziału w zawodach sportowych. Uczniowie reprezentują szkołę w zawodach piłki nożnej, koszykówki, biegach przełajowych i bowlingu.

Stara się organizować ciekawe zajęcia i wyjścia pozalekcyjne. W ramach „Otwartej Szkoły” uczniowie mogą wziąć udział, np. w zajęciach szachowych, nauki języka migowego, wokalnych, teatralnych, decoupage czy układania kostki Rubika. W ramach lekcji uczniowie biorą udział w warsztatach tematycznych, spektaklach teatralnych, seansach filmowych. Stawiamy na naukę, również w języku kaszubskim, przez obserwację i zabawę. Biblioteka i świetlica oferują dzieciom możliwość udziału w wielu konkursach, projektach i okazjonalnych wydarzeniach.

Wsparciem szkoły są rodzice, którzy aktywnie uczestniczą w podejmowanych przez nią działaniach. Jest możliwość integracji poza murami szkoły podczas spotkań, np. na ognisku, wycieczce rowerowej, spływach kajakowych, spacerach, biegowych Strefach Kibica czy Paradach Niepodległości. Wspólny cel, który konsekwentnie wdraża to budowanie wspólnej przestrzeni edukacyjno-wychowawczej, służącej rozwojowi podopiecznych.

Dane kontaktowe:
ul. Tatrzańska 40 i ul. Wolności 25
81-313 Gdynia
tel. +48 58 620 66 64 (ul. Tatrzańska) +48 58 620 30 02 (ul. Wolności)

sekretariat@sp26.edu.gdynia.pl
www.sp26gdynia.pl
fb.com/sp26gdynia
Youtube: Szkoła Podstawowa nr 26 w Gdyni


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek