Szkoła Podstawowa nr 16 im. Orła Białego - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Placówki

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Orła Białego

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Orła Białego

Szkoła Podstawowa nr 16 w Gdyni położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Ma piękną 80-letnią tradycję i specyficzny, kameralny klimat.

Dzieci czują się w szkole bezpiecznie i wzrastają w atmosferze szacunku i zrozumienia dla swoich potrzeb. Wszelkie działania prowadzone w szkole mają na celu podniesienie jakości procesu nauczania i uczenia się, zaspokajanie potrzeb i zainteresowań ucznia oraz stworzenie przyjaznej atmosfery. Lokalizacja szkoły na skraju Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego stwarza warunki do organizowania zajęć sportowych w terenie i żywych lekcji przyrody w Leśnym Ogrodzie Botanicznym. Utrzymuje stałą współpracę z Radą Dzielnicy oraz Radą Rodziców, które wspomagają szkołę w różnych działaniach. Dla mieszkańców dzielnicy organizowane są zajęcia w „Szkole Otwartej”.

Oferta edukacyjna jest bardzo bogata, znaleźć w niej można szereg kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych. Uczniowie zdobywają wysokie lokaty w zawodach sportowych, konkursach przedmiotowych na szczeblu miejskim, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim. Biblioteka szkolna zaopatrzona jest w bogaty księgozbiór zakupiony dzięki udziałowi w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa. Lekcje informatyki odbywają się w pracowni komputerowej wyposażonej w nowy sprzęt. Organizowane są lekcje ekologiczne w terenie, wycieczki krajoznawcze i zielone szkoły. Zapewniona jest opieka pedagoga i psychologa szkolnego. Współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz działającą na terenie szkoły świetlicą socjoterapeutyczną „Wesołe Buziaki”.

Tradycją szkoły jest coroczne organizowanie Biegu Orła Białego, Święta Szkoły, pasowania na ucznia, festynu sportowego „I Ty możesz zostać Olimpijczykiem”, szkolnych jasełek, koncertu świątecznego dla mieszkańców dzielnicy. Jest organizatorem międzyszkolnych konkursów: fotograficznego „Odkrywam Gdynię”, ekologiczno-plastycznego „Zielony Zakątek”. Samorząd Uczniowski organizuje konkursy i akcje charytatywne. Wolontariusze odwiedzają mieszkańców Domu Pomocy Społecznej. Uczestniczy w wielu projektach i programach, m.in.: „Rowerowy maj” – popularyzacja roweru jako środka transportu, „Pozytywny ładunek” i „Hypatia” – projekty Centrum Nauki Experyment, „Stop uzależnieniom – kampania białych serc” – program propagujący życie bez narkotyków i innych używek, „Akademia dojrzewania” – ogólnopolski program profilaktyki zdrowotnej dla dziewcząt, „Czytamy Razem” – program wspomagania walki z dysleksją, „Poznaj Gdynię z Rybką Gdynką” – gdyński szlak edukacyjny, „Policyjna foczka uczy zasad bezpieczeństwa” – program prewencyjny skierowany do najmłodszych uczniów szkół podstawowych, „Fonolandia”, „Młodzi cyfrowi. Fundacja dbam o mój zasięg” – profilaktyka oraz edukacja w zakresie korzystania z urządzeń elektronicznych i mediów cyfrowych, „Euroweek” – międzynarodowe warsztaty wolontariatu. Ponadto w szkole funkcjonuje: SKS, Gdynia Młoda Liga, Gdynia Rugby TAG.

Szkoła należy do sieci Szkół Promujących Zdrowie. Ważne jest aby nauka w szkole przebiegała w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze, żeby nauczyciel był przewodnikiem i przyjacielem ucznia, żeby rozwijał uzdolnienia i odkrywał talenty, żeby osiąganie sukcesów na różnych polach łączyło się z zabawą, żeby każdy uczeń czuł się w szkole ważny i osiągał sukcesy na miarę swoich ambicji i możliwości.

Dane kontaktowe:
ul. Chabrowa 43
81-079 Gdynia
tel. +48 623 85 67
sekretariat@sp16.edu.gdynia.pl
www.sp16gdynia.pl


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek