Strażnicy Energii i... Wody - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Aktualności

Strażnicy Energii i… Wody

30
styczeń
Strażnicy Energii i… Wody

Gdynia rozszerza projekt pod nazwą Strażnicy Energii na wszystkie gdyńskie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. W nowej odsłonie projektu znajdzie się też miejsce na oszczędzanie wody.

Dotychczasowy projekt “Strażnicy Energii” został uzupełniony o kategorię oszczędzania wody i zyskuje nową nazwę – STRAŻNICY ENERGII I WODY.

W ramach projektu szkoły podejmą w 2023 roku działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a w szczególności działań, które pozwolą na ograniczenie zużycia energii cieplnej, energii elektrycznej oraz wody w szkołach. Uczestnicy otrzymają zestaw wskazówek, w jaki sposób mogą mieć wpływ na zmniejszenie zużycia mediów w szkołach.

Celem projektu jest edukacja dzieci i młodzieży gdyńskich szkół w zakresie właściwego gospodarowania energią elektryczną, cieplną oraz wodą. Program będzie miał również pozytywny wpływ na rozwijanie właściwych postaw ekologicznych i aktywizacji proekologicznej środowiska nauczycielskiego oraz rozwijanie wiedzy dotyczącej ochrony klimatu.

W nowej edycji projektu wezmą udział wszystkie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. Szkoły, które do tej pory biorą udział w “Strażnikach Energii” pozostają w projekcie oraz rozwijają go o kategorię wody. Pozostałe szkoły otrzymają nowy regulamin projektu.

W ramach tego projektu szkoły biorą udział w wyzwaniach dzielących się na różne kategorie oraz miesięczne i roczne okresy trwania. Szkoły z najlepszymi wynikami otrzymają nagrody finansowe w każdej z kategorii za dany miesiąc. O ich wydatkowaniu będą decydowały samorządy szkolne. Wyzwanie roczne będzie dotyczyło ośmiu szkół, które działają w projekcie od początku roku szkolnego.

Wyzwania miesięczne obejmują 3 kategorie: oszczędność energii cieplnej w GJ oraz oszczędność energii elektrycznej w KWh gdzie będzie porównywane zużycie np. za luty 2023 w stosunku do lutego 2019 r., najniższe zużycie wody w litrach na jednego ucznia.

Rywalizację będzie można śledzić na gdyńskim portalu otwartych danych www.otwartedane.gdynia.pl oraz pozostałych kanałach wykorzystywanych przez Gdynię Edukacyjną. Regulamin projektu zostanie wkrótce umieszczony na edukacja.gdynia.pl.


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek