Samorządowy Lider Edukacji po raz szósty dla Gdyni - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Aktualności

Samorządowy Lider Edukacji po raz szósty dla Gdyni

03
lipiec
Samorządowy Lider Edukacji po raz szósty dla Gdyni

Po raz szósty miasto Gdynia uzyskało tytuł Samorządowego Lidera Edukacji. Nasze środowisko edukacyjne po raz kolejny zostało docenione prze grono uznanych ekspertów w tej dziedzinie.

Ideą Programu „Samorządowy Lider Edukacji”, trwającego od 2011 roku, jest nagradzanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego, które posiadają szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, wspierania młodzieży i współpracy ze środowiskami edukacyjnymi.

– Po raz kolejny to wyróżnienie pokazuje, że słusznie od wielu lat inwestujemy w gdyński system edukacji. Wszyscy dobrze wiemy, jak wielki wpływ na jakość życia oraz rozwój osobisty i zawodowy najmłodszych mieszkańców ma oświata. Całe środowisko edukacyjne, nauczyciele, uczniowie, rodzice i cała szkolna kadra dba o rozwój naszych uczniów. To dzięki naszej wspólnej pracy w Gdyni zaczyna rozwijać żagle coraz więcej młodych osób z całej Polski. Cieszę się, że gdyńskie działania oświatowe kolejny raz zostały docenione przez specjalistów – mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

Gdynia po raz szósty uzyskała w 2022 roku tytuł „Samorządowego Lidera Edukacji”. Miasto i jego prezydent łącznie podczas tego wydarzenia zdobyli kilka wyróżnień – certyfikat Samorządowego Lidera Edukacji, Złoty Certyfikat za szóste już wyróżnienie naszego miasta, za wieloletnie prowadzenie innowacyjnej polityki edukacyjnej w sposób konsekwentny, systemowy i zgodny z najwyższymi standardami życia publicznego oraz specjalnie wyróżnienie „Jakość, progres, innowacyjność” Zarządu Fundacji Edukacji i Szkolnictwa Wyższego za największy i najbardziej zauważalny progres w dziedzinie nowoczesnego zarządzania edukacją. Z kolei Wojciech Szczurek, prezydent miasta został uhonorowany medalem „Samorządowiec społecznie zaangażowany”.

– Edukacja była, jest i będzie najważniejszą gdyńską inwestycją – czego dowodem jest wyróżnienie naszego miasta tytułem Samorządowego Lidera Edukacji. Co roku w naszych szkołach prowadzone są działania, które nie tylko mają wspierać młodych ludzi w nauce, ale i dbające o bezpieczne i przyjazne środowisko dla całej Gdyni edukacyjnej. Cieszę się, że nasze wspólne zaangażowanie w budowanie dobrego klimatu do nauki w Gdyni jest doceniane na forum całego kraju – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.

Komisja ekspertów złożona z naukowców pracujących w wybranych polskich uczelniach (m.in. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Uniwersytet Śląski, Wyższa Szkoła Humanitas) dokonuje oceny działań samorządów w sferze zarządzania oświatą. Do tej pory Gdynia zdobyła to wyróżnienie w latach: 2013, 2017-2019 oraz 2021 i 2022.

– Nad gdyńską edukacją pracujemy nieustannie od lat 90-tych. Przez te ponad trzydzieści lat zmieniały się władze państwa, zmieniały się kadry naszych szkół, podstawy programowe, edukacja przechodziła szereg reorganizacji. Pomimo tego od zawsze wspólnie i w porozumieniu płyniemy wyznaczonym od początku kursem. Oświata, edukacja, ich organizacja i zarządzanie to kwestie, których nie zmienia się z dnia na dzień. Tylko wieloletnie działania, obserwacje, analizy pozwalają nam na budowanie tak docenianego w Polsce klimatu dla nauki. Każde takie wyróżnienie to nie wyróżnienie samego miasta, ale każdej jednej osoby, która dokłada swoją cegiełkę do budowania naszego środowiska edukacyjnego – mówi Krystyna Przyborowska, naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gdyni.

Czym co roku zachwyca ekspertów Gdynia? – działaniami zorientowanymi na kreowanie i realizowanie nowoczesnej, progresywnej, innowacyjnej polityki oświatowej, budowaniem społeczeństwa obywatelskiego, kształtowaniem wśród dzieci i młodzieży postaw demokratycznych i partycypacyjnych oraz wspieraniem nauki. Podkreśla się wzorcowe zarządzanie naszą edukacją, jej innowacyjność, niebanalne rozwiązania i ich efektywność w systemie kształcenia.

Wyróżnienia i certyfikaty „Samorządowy Lider Edukacji” wręczane są corocznie podczas Gali, połączonej z prezentacją laureatów projektu. Ta w tym roku odbyła się w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie. Gdynię reprezentowali Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent ds. jakości życia, Aneta Grygiel-Dorszewska, zastępca naczelnika Wydziału Edukacji oraz Bartłomiej Przybyciel, zastępca naczelnika Wydziału Edukacji.


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek