Ruszają badania spirometryczne w gdyńskich szkołach - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Aktualności

Ruszają badania spirometryczne w gdyńskich szkołach

09
maj
Ruszają badania spirometryczne w gdyńskich szkołach

Gdynia została wybrana jako gmina kontrolna dla badań spirometrycznych w projekcie  pt. “Zintegrowany system wsparcia polityki  i programów  ograniczenia niskiej emisji – ZONE”. Jest on realizowany w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych pn. GOSPOSTRATEG ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Konsorcjum projektu tworzy pięć instytucji: Lider projektu – Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy (IŁ – PiB), Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ – PiB), Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla (IChPW) i Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy (KAS).

Głównymi celami projektu są:
•         stworzenie prototypu systemu inwentaryzacji źródeł niskiej emisji z bazą danych urządzeń grzewczych i narzędziami do analizy tych danych;
•         opracowanie metodyki szacowania zewnętrznych kosztów zdrowotnych zanieczyszczeń powietrza;
•         przygotowanie projektów regulacji prawnych, które pozwolą na uruchomienie ZONE w skali całego kraju oraz zbierania i przetworzenie danych zasilających ZONE i ich systematyczną aktualizację przez umocowanie do tego podmiotu.

Współpraca ze szkołami w wybranych gminach na terenie Polski polega na organizacji i przeprowadzeniu badań spirometrycznych wśród dzieci w klasach IV-VII. Celem zadania uwzględniającego te badania jest uzyskanie danych do analiz epidemiologicznych dla oceny długotrwałych skutków wpływu zanieczyszczeń powietrza na układ oddechowy oraz zmiany sezonowej wyników spirometrii w grupie badanej. Obecnie prowadzona jest pierwsza tura badań, tj. w sezonie pozagrzewczym.

Druga będzie przeprowadzona w sezonie grzewczym 2019/2020 i objęte zostaną nią te same dzieci, które wzięły udział w pierwszej turze. Organizatorem badań spirometrycznych jest Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy, a wykonawcą Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP.

Jest to największe badanie tego typu w Polsce i jedno z największych w Europie. Wyniki badań pozwolą określić jak poprawa jakości powietrza poprawi zdrowie dzieci. Rodzice dzieci biorących udział w badaniach spirometrycznych w Gdyni otrzymają informacje czy ich podopieczni są zdrowi, czy wymagają dalszej diagnostyki i leczenia. Badania będą odbywały się w wytypowanych szkołach i będą poprzedzone wręczeniem dzieciom „Dzienniczka badań”.

W jego skład będzie wchodziła zgoda rodzica na wykonanie badań oraz ankieta, która uzupełni dane na temat czynników zewnętrznych, jakie mogą negatywnie wpływać na zdrowie dzieci oraz uwarunkowań zdrowotnych.
Gdyńskie szkoły biorące udział w badaniu:
Szkoła Podstawowa nr 6
Szkoła Podstawowa nr 20
Szkoła Podstawowa nr 28
Szkoła Podstawowa nr 33
Szkoła Podstawowa nr 39
Szkoła Podstawowa nr 43

Badania w gdyńskich szkołach rozpoczną się 16 maja.


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek