Rusza rekrutacja do szkół średnich - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Aktualności

Rusza rekrutacja do szkół średnich

15
maj
Rusza rekrutacja do szkół średnich

Już w poniedziałek, 15 maja  startuje rekrutacja do szkół średnich. W Gdyni odbywa się ona elektronicznie. Decydują punktu uzyskane przez ósmoklasistów, kolejność składania wniosku nie ma znaczenia. Listy przyjętych zostaną ogłoszone dopiero 19 lipca.

 

W tym roku w Gdyni do egzaminu ósmoklasisty przystępuje 2872 uczniów, więcej niż w roku ubiegłym. Dzieje się tak dlatego, że obecnie szkołę podstawową kończą dzieci z dwóch roczników – część z nich poszła do pierwszej klasy w wieku siedmiu, a część w wieku sześciu lat.
Kandydatów do szkół średnich będzie jednak jeszcze więcej, ponieważ gdyńskie szkoły, ze względu na jakość kształcenia, bardzo chętnie wybierają młodzi mieszkańcy sąsiednich gmin. Średni wskaźnik procentowy uczniów spoza Gdyni w klasach I w obecnym roku szkolnym  to 32 procent.

– Wybór szkoły ponadpodstawowej to jedna z pierwszych ważnych decyzji w życiu każdej osoby – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia. – W naszym mieście mamy wyjątkową ofertę edukacyjną, która przyciąga młodych kandydatów z całego regionu. Różnorodne profile klas oraz bogata paleta zawodów z pewnością pozwolą rozwijać pasje i zainteresowania, co będzie miało wpływ na dalszą ścieżkę edukacyjną, a w przyszłości na karierę zawodową. Jestem przekonany, że w gdyńskich szkołach są klasy o wymarzonych profilach i zawodach, w których nauka będzie nie tylko kolejnym szczeblem edukacji, ale także realizacją planu, jakim jest zdobycie upragnionego zawodu.

Nowością w tegorocznej edukacji w Gdyni jest rezygnacja z ograniczeń co do wyboru szkół średnich – w praktyce każdy z kandydatów może wybrać dowolną ilość szkół.
W przygotowaniu listy preferencyjnej uczniom pomoże informator, który jest kompendium wiedzy o ofercie edukacyjnej gdyńskich placówek oświatowych. W publikacji można znaleźć charakterystykę poszczególnych szkół ponadpodstawowych, opisy oddziałów i pozalekcyjnych aktywności oraz charakterystyki zawodów.

Informator można pobrać tu tutaj

Na co jeszcze warto zwrócić uwagę biorąc udział w rekrutacji?

Decyzję o wyborach szkół każdy kandydat powinien podjąć indywidualnie. To on poddaje pod refleksję parę kluczowych elementów składających się na wizję siebie w przyszłości. Dobre rangowanie i tworzenie swojej listy szkół – to branie pod uwagę wielu aspektów. Są to między innymi:

  • typ szkoły do jakiej zamierza aplikować (szkoła branżowa, technikum, liceum ogólnokształcące),
  • prognozowanie ilości punktów potrzebnych w rekrutacji, czy tyle będę miał/a?,
  • swoje aspiracje i zacięcie naukowe – szkoła z wysokimi wymaganiami i renomą z pierwszych miejsc rankingowych, dobra, średnia, czy niski poziom,
  • co ma dla mnie kluczowe znaczenie: profil klasy czy konkretna szkoła?,
  • klimat szkoły i jej społeczność, atmosfera, czy to jest dla mnie ważne?,
  • kontynuacja języka obcego ze szkoły podstawowej lub nauka innego języka,
  • co szkoła ma do zaoferowania dodatkowo dającego możliwość rozwinięcia zainteresowania kandydata.

– Pomocne może być „koło decyzji”. Metoda zaczerpnięta z coachingu, gdzie kandydat nadaje punkty wszystkim ważnym dla siebie obszarom, kryteriom wyboru, które uwzględnia przy podejmowaniu decyzji – (arkusz można znaleźć na padlecie PPP1) – mówi Katarzyna Abramowicz pedagożka i doradczyni zawodowa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Gdyni. – Można także użyć metody o nazwie analiza SWOT, gdzie wypisujemy szanse vs zagrożenia, mocne strony vs słabe obszary w odniesieniu do danej szkoły czy profilu – (arkusz można znaleźć na padlecie PPP2).

Zdaniem doradców, dobrze jest ustalić strategię podjęcia wyboru szkoły średniej. Pierwszym wskazaniem, powinna być „szkoła marzeń”, drugim i trzecim szkoła dobra z odrobinę mniejszym progiem punktowym. Czwarta szkoła znowu odrobinę niżej i na końcu szkoła, która zapewni “miękkie lądowanie” w razie niepowodzenia na egzaminie lub kiedy prognozy punktowe będą niższe niż zaplanowane.

Co to są te mityczne progi punktowe?

O przyjęciu do szkoły średniej ostatecznie decyduje ilość punktów, jaką w procesie rekrutacji zdobył kandydat. Wbrew mitom, które krążą wśród uczniów i rodziców, nie są to wartości ustalane odgórnie przez dyrektorów szkół. Próg punktowy to nic innego jak ilość punktów, które uzyskała ostatnia osoba na liście przyjętych.

Progi punktowe w rekrutacji do szkół średnich 2022/2023:

I Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Gdyni:
1a matematyczno-fizyczyczno-informatyczna 155,10 pkt.
1b biologiczno-chemiczno-matematyczna z j. angielskim 162,60 pkt.
1c polonistyczno-historyczno-angielska 154,00 pkt.
1d matematyczno-informatyczno-angielska 158,05 pkt.
1e matematyczno-geograficzno-angielska 158,95 pkt.

II Liceum Ogólnokształcące w Gdyni:

0W wstępna z językiem francuskim – 161,15 pkt.
1C matematyczno-fizyczna – 168,05 pkt.
1A dyplomatyczna – 163,15 pkt.
1D matematyczno-geograficzna – 169,3 pkt.
1B prawnicza – 167,25 pkt.
1E biologiczno-chemiczna – 172,1 pkt.
1I matematyczno-informatyczna – 165,65 pkt.

III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni

1 humanistyczna 176,50 pkt.
1 humanistyczna dwujęzyczna 192,95 pkt.
1 matematyczno-fizyczna 192,65 pkt.
1 matematyczno-informatyczna 191,55 pkt.
1 matematyczno-geograficzana 179,70 pkt.
1 matematyczno-geograficzna dwujęzyczna 197,45 pkt.
1 matematyczno-polonistyczna 197,00 pkt.
1 biologiczno-chemiczna 193,55 pkt.

V Liceum Ogólnokształcące w Gdyni:

1A1 matematyczno-geograficzna – 141,75 pkt.
1A2 matematyczno-informatyczna – 139,55 pkt.
1B humanistyczna – 139,1 pkt.
1C biologiczno-chemiczna (ratownicza) – 134,45 pkt.
1D policyjna – 132,2 pkt.

VI Liceum Ogólnokształcące w Gdyni

1. matematyczno-fizyczno-anglojęzyczna (angielski-niemiecki) 175,40 pkt.
2. matematyczno-fizyczno-anglojęzyczna (angielski-francuski) 174,35 pkt.
3. matematyczno-geograficzno-anglojęzyczna (angielski-niemiecki) 172,35 pkt.
4. matematyczno-geograficzno-anglojęzyczna (angielski-hiszpański) 174,40 pkt.
5. fizyczno-informatyczno-matematyczna (angielski-niemiecki) 171,95 pkt.
6. biologiczno-chemiczna (angielski-niemiecki) 177,00 pkt.
7. biologiczno-chemiczna (angielski-francuski) 175,65 pkt.
8. historyczno-polonistyczna-wos (angielski-hiszpański) 167,75 pkt.
9. historyczno-polonistyczna-wos (angielski-niemiecki) 164,90 pkt.
10. polonistyczno-matematyczna-wos (angielski-hiszpański) 171,85 pkt.
11. polonistyczno-matematyczna-wos (angielski-niemiecki) 169,90 pkt.

VII Sportowe Liceum Ogólnokształcące

1. geograficzno-angielsko-matematyczna (angielski i niemiecki) 93,85 pkt.
2. historyczno-angielsko-polonistyczna (angielski i niemiecki) 115,50 pkt.

IX Liceum Ogólnokształcące Gdynia

1A humanistyczna (kierunki prawne i dziennikarskie) 157,55 pkt.
1B biologiczno-chemiczna (kierunki biomedyczne) 164,05 pkt.
1C matematyczno-fizyczna (kierunki politechniczne) 160,10 pkt.
1D matematyczno-geograficzna (kierunki ekonomiczne) 160,40 pkt.
1E humanistyczna (kierunki teatralne i filmowe) 156,95 pkt.
1F matematyczno-geograficzna 157,20 pkt.
 
X Liceum Ogólnokształcące w Gdyni:

1A politechniczna matematyczno-fizyczno-informatyczna – 169,25 pkt.
1B biologiczno-chemiczna – 170,15 pkt.
1C humanistyczna – 167,4 pkt.
1D matematyczno-geograficzna – 170,4 pkt.

XIV Liceum Ogólnokształcące w Gdyni

1. lingwistyczno-humanistyczna 158,00 pkt.
2. dwujęzyczna 155,85 pkt.
3. humanistyczna 155,40 pkt.
4. politechniczna 162,55 pkt.
5. biomedyczna 158,55 pkt.
6. lingwistyczno-ekonomiczna 159,15 pkt.
7. przyrodnicza 156,25 pkt.

XVII Liceum Ogólnokształcące w Gdyni

1. matematyczno-geograficzna (angielski, francuski i niemiecki) 159,50 pkt.
2. biologiczno-chemiczna (angielski, francuski i niemiecki) 160,75 pkt.
3. matematyczno-informatyczna (angielski, francuski i niemiecki) 161,80 pkt.
4. humanistyczna (angielski, francuski i niemiecki) 152,85 pkt.

Technikum Budowlane (CKZiU nr 2)

1. Technik robót wykończeniowych w budownictwie 78,90 pkt.

Technikum Budowy Okrętów (CKZiU nr 1)

1. technik eksploatacji portów i terminali 93,40 pkt.
2. technik budowy jednostek pływających 71,05 pkt.
3. technik mechanik lotniczy 62,90 pkt.

Technikum Chłodnicze w Gdyni (zakres punktów uczniów najniższy i najwyższy wynik):

technik elektronik – 111,3 – 167,05 pkt.
technik chłodnictwa i klimatyzacji – 105,4 – 152,5 pkt.
technik elektryk – 111,5 – 169,9 pkt.
technik mechatronik – 140,3 – 174,1 pkt.
technik informatyk – 137,3 – 169,05 pkt.
Technik programista – 154,1 – 175,35 pkt.

Technikum ekonomiczne z oddziałami dwujęzycznymi

1. technik ekonomista (dwujezyczna) 95,70 pkt.
2. technik rachunkowości (angielski i niemiecki) 98,20 pkt.
3. technik reklamy (angielski i niemiecki) 136,70 pkt.
4. technik grafiki i poligrafii (angielski i rosyjski) 140,85 pkt.
5. technik ekonomista (angielski i niemiecki) 124,15 pkt.
6. technik rachunkowości (angielski i niemiecki) 88.30 pkt.

Technikum gastronomiczne (ZSH-G Gdynia)

1. technik żywienia i usług gastronomicznych 90,05 pkt.

Technikum hotelarskie (ZSH-G Gdynia)

1. technik hotelarstwa 105,25 pkt.
2. technik organizacji turystyki 128,15 pkt.

Technikum Transportowe (ZSE-T Gdynia)

1. technik logistyk (angielski i niemiecki) 128,60 pkt.
2. technik spedytor (angielski i niemiecki) 122,50 pkt.
3. technik architektury krajobrazu (angielski i rosyjski) 115,30 pkt.
4. technik urządzeń systemów energii odnawialnej (angielski i rosyjski) 139,95 pkt.
5. technik transportu kolejowego (angielski i niemiecki) 96,80 pkt.
6. technik automatyk sterowania ruchem kolejowym (angielski i niemiecki) 101,40 pkt.

Technikum mechaniczne (CKZiU nr 1)

1. technik pojazdów samochodowych 65,40 pkt.
2. technik mechanik 70,20 pkt.

Technikum nr 3 Gdynia

1. technik usług fryzjerskich (angielski i niemiecki) 67,55 pkt.
2. technik przemysłu mody (angielski i niemiecki) 92,85 pkt.

Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 (CKZiU nr 1)

1 mechanik pojazdów samochodowych – 79,45 pkt.
1 blacharz samochodowy – 53,35 pkt.
1 elektromechanik pojazdów – 71,35 pkt.
1 kierowca mechanik – 69,30 pkt.

Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 (CKZiU nr 2)

1 wielozawodowa z niemieckim 43,60 pkt.
1 wielozawodowa z angielskim 83,75 pkt.

Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 (CKZiU nr 1)

1 elektryk 70.45 pkt.
1 monter kadłubów jednostek pływających 45,60 pkt.

Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 (ZSH-G Gdynia)

kucharz 55,70 pkt.

Branżowa Szkoła I stopnia nr 6 (CKZiU nr 2)

sprzedawca 24,35 pkt.
fryzjer 53,70 pkt.

Fot: II Liceum Ogólnokształcące w Gdyni należy do jednej z najpopularniejszych szkół // fot. Filip Śmigielski

Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek