Rozwój gdyńskiego systemu oświatowego 2020-2030 - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Aktualności

Rozwój gdyńskiego systemu oświatowego 2020-2030

31
sierpień
Rozwój gdyńskiego systemu oświatowego 2020-2030

Rok 2020 nie jest łatwy dla edukacji. Gdynia jednak nie ustaje w wyznaczaniu sobie dalekosiężnych celów. Kolejne inwestycje zmienią obraz gdyńskich szkół i są odpowiedzią na wyzwania związane z wysokim współczynnikiem zmianowości w niektórych placówkach, czy dostosowaniem obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W minioną środę Rada Miasta Gdyni jednogłośnie przyjęła uchwały zmieniające sieć szkół w Gdyni w zakresie likwidacji Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Gimnastyce Artystycznej oraz Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w tej samej dyscyplinie. To uchwały, które regulują porządek prawny, a choć przekształcenia te tymczasowo wstrzymała Pomorska Kurator Oświaty, jej stanowisko zostało zmienione przez Ministra Edukacji Narodowej. Umożliwiło to wznowienie prac nad reformą i zmianą sieci szkół w Gdyni.

– Przed gdyńską oświatą wiele wyzwań. Są też problemy wynikające przede wszystkim ze zmiany struktur szkół podstawowych z 1-6 na 1-8 i konsekwencją w postaci, uciążliwej dla uczniów, zmianowości. – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia –Przystąpiliśmy zatem do intensywnych prac, tak aby ostatecznie w 2030 roku taki problem nie występował w żadnej z placówek w Gdyni.

Zmiany zaplanowane i zapowiedziane na sesji Rady Miasta przez wiceprezydenta Gdyni, Bartosza Bartoszewicza dotyczą struktur i zakresu działalności Szkoły Podstawowej nr 14, SP 26, SP 51, SP 52, a także rozbudowy SP 16, SP 20, SP 33, Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych, Zespołu Szkół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych, a także II i IX Liceum Ogólnokształcącego.

Szkoła bliżej mieszkańców

Szkoła Podstawowa nr 16 w Gdyni rozbudowuje się, aby zostać jednym z centralnych punktów na mapie Pustek Cisowskich. W ramach inwestycji za ponad 9 milionów złotych powstają już między innymi nowa sala gimnastyczna i miejska biblioteka. Siedzibę zyska Rada Dzielnicy i centrum sąsiedzkie Przystań Chabrowa 43. Inwestycja jest szczególna z jeszcze jednego powodu – dziedziniec szkoły zostanie zagospodarowany zgodnie z pomysłami samych uczniów. zaangażowaniu uczniów.

– Ta inwestycja stworzy nowe możliwości dla uczniów i nauczycieli. – mówi Bartosz Bartoszewicz – Budynek i teren placówki będą w pełni przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Poszerzone zostanie zaplecze dydaktyczne i techniczne. Co jest dla mnie szczególnie ważne: dzięki inwestycji SP16 jeszcze głębiej wrośnie w dzielnicę. Mieszkańcy zyskają tu łatwy dostęp do biura Rady Dzielnicy, nowoczesnej biblioteki i bogatej oferty Przystani Chabrowa 43, którą będą mogli współtworzyć. Ambicją samorządu jest wykorzystanie potencjału szkół nie tylko w wymiarze edukacyjnym, ale i społecznym – budowania i pielęgnowania więzi lokalnych.

Nowe obiekty sportowe i najnowocześniejsze pracownie w Europie

Dbanie o rozwój fizyczny dzieci sprawia, że boiska i sale gimnastyczne są jednym z priorytetów samorządu. Z nowych obiektów mogą jednak korzystać nie tylko uczniowie, ale i mieszkańcy gdyńskich dzielnic. W ostatnim czasie Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni wykonał lub jest w trakcie przygotowywania 5 hal sportowych.

Salę gimnastyczną w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 przy ul. Wiczlińskiej 50 A oddano do użytku w sierpniu 2019 roku. Posiada pełnowymiarowe boisko przystosowane do gry w koszykówkę, siatkówkę, piłkę nożną i ręczną.

W czerwcu 2020 roku ogłoszono przetarg na zaprojektowanie i budowę hali przy Szkole Podstawowej nr 33 przy ul. Godebskiego 8. Powstanie nowoczesny obiekt sportowy o wymiarach zewnętrznych ok. 30 x 51 m, mieszczący m.in. salę z pełnowymiarowym boiskiem przystosowanym do rozgrywania meczy piłki nożnej, koszykowej, siatkowej, ręcznej, unihokeja, z trybunami na ok. 50-100 osób. Orientacyjny termin zakończenia inwestycji: I półrocze 2022 roku.

Ponadto opracowany został program funkcjonalno-użytkowy na budowę hali przy Szkole Podstawowej nr 20 przy ul. Starodworcowej 36 oraz zlecono wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z elementami koncepcji na budowę hali przy Zespole Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych przy ul. Morskiej 75.

Właśnie szkoły zawodowe i branżowe przeżywają okres szczególnie intensywnego rozwoju. Na ich potrzeby realizowane są dwa projekty za kwotę ponad 70 milionów złotych. Projekty te całkowicie zmieniają obraz kształcenia branżowego i zawodowego, gdyńskie szkoły nie tylko zyskują nowoczesne siedziby, ale też pracownie oraz warsztaty na światowym poziomie.

Rozbudowuje się m.in. popularny „chłodniczak”. Nowe skrzydło budynku i przebudowa dotychczasowej siedziby Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych oznacza dla uczniów dodatkowe możliwości kształcenia i przygotowania na współczesne wyzwania rynku pracy. Koszt inwestycji w placówce to 17 mln złotych.

– Ta inwestycja to zupełnie nowa jakość i przestrzeń dydaktyczna na światowym poziomie. – mówi Bartosz Bartoszewicz Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych zyskał nowe pracownie: elektryczną, elektroniczną, mechatroniczną, technologii mechanicznych, podstaw elektrotechniki i elektroniki, a także chłodniczo-klimatyzacyjną. Ta ostatnia, to jedyna taka pracownia w całej Polsce. Młodzież korzystać będzie także z nowych sal informatycznych. Gdyńscy uczniowie mają zatem najlepsze w kraju warunki do nauki swoich zawodów. Cała inwestycja to 9 mln złotych na nowe skrzydło szkoły i przebudowę istniejącej części budynku oraz kolejne 8 mln na wyposażenie.

Podobne zmiany działają na korzyść uczniów CKZiU nr 1, gdzie powstaje 11 nowych pracowni i warsztatów. Nowoczesne przestrzenie dydaktyczne znajdą się w świeżo postawionym budynku Nowych Warsztatów oraz odnowionych budynkach Starych Warsztatów i głównego gmachu szkoły. Do dyspozycji uczniów będą nie tylko m.in. warsztaty samochodowy czy motocyklowy, ale i model samolotu w skali 1:1, który pomoże w edukacji mechaników lotniczych.

Niezbędne zmiany i nowa szkoła na Wiczlinie

Najważniejszą informacją dla gdynian będzie z pewnością budowa nowej szkoły na Wiczlinie. Placówka będzie odpowiedzią samorządu na rosnące potrzeby oświatowe w tej części miasta, a prace nad tym obiektem już ruszyły. Powstaniu nowej placówki na Wiczlinie towarzyszy decyzja o wygaszeniu Szkół Podstawowych nr 51 i 52. Obie placówki będą wygaszane w trybie 8-letnim, co gwarantuje wszystkim uczniom, którzy nawet rozpoczną zajęcia w placówkach z dniem 1 września 2020 r., ukończenie tych szkół.

– Jesteśmy po trwającym ponad pół roku okresie konsultacji, wielu spotkaniach i godzinach poświęconych zmianom. Pół roku temu zaproponowaliśmy przekształcania w różnych wariantach -1-rocznym, 3 lub 4-letnim oraz 8-letnim. Dyskusjom towarzyszyło wiele emocji, padało wiele argumentów i po analizie ich wszystkich podjęliśmy decyzję o wygaszeniu tych placówek właśnie w trybie 8-letnim. – wyjaśnia Bartosz Bartoszewicz – Od samego początku samorząd Gdyni rozwijał system edukacji w sposób strategiczny, bez pośpiechu i tak postąpimy też tutaj. Kolejne lata pozwolą nam wygasić szkoły w tych lokalizacjach, a jednocześnie równolegle rozwijać i wprowadzać do budynków nowe funkcje dedykowane mieszkańcom. Dotyczy to zarówno obiektów przy ul. Okrzei, jaki Słowackiego.

Każdy dzisiejszy uczeń Szkół Podstawowych nr 51 i 52 będzie miał zatem możliwość dokończenia edukacji w dobrze znanej lokalizacji pod okiem lubianych pedagogów. W związku z planowaną budową nowej szkoły w Gdyni Wiczlinie, planowane jest także wykorzystanie potencjału zespołu Szkoły podstawowej nr 51. To właśnie kadra tej placówki dzięki swoim pomysłom osiąga corocznie sukces rekrutując do szkoły rekordowo w skali miasta aż ok. 75 % uczniom spoza rejonu szkoły.

– Po wybudowaniu nowej szkoły na Wiczlinie bezwzględnie będziemy chcieli skorzystać z wiedzy i doświadczenia znakomitej kadry Szkoły Podstawowej nr 51. – zapewnia Bartosz BartoszewiczUmożliwienie im pracy w nowych warunkach, w nowoczesnej szkole będzie opcją, którą wspólnie z nimi będziemy rozważać. To będzie jednak przedmiotem dalszych analiz i konsultacji, bo kluczowe będzie zagwarantowanie właściwych warunków uczniom w wygaszanej szkole przez kolejne lata, zabezpieczenie możliwości realizacji pasji i zawodu nauczycielom, jak i realna wizja dotycząca zapewnienia nowej szkole na Wiczlinie znakomitej kadry.

Co ważne – ostatnim elementem zmian w strukturze gdyńskich szkół jest ustalenie docelowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 26. W tym przypadku konsultacje zostały przesunięte do końca września tego roku. Najprawdopodobniej decyzja dotycząca tej placówki zapadnie zatem na październikowej sesji Rady Miasta.


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek