Zaczynamy rok szkolny! - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Aktualności

Zaczynamy rok szkolny!

31
sierpień
Zaczynamy rok szkolny!

Dzieci i młodzież wracają do nauki w szkołach. W trosce o bezpieczeństwo uczniów, jak też nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji do gdyńskich placówek wdrożone zostały wytyczne opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Do szkolnych ławek w gdyńskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych wraca blisko 27 000 uczniów. Zamknięcie szkół na wiosnę 2020 roku spowodowało, że dla wielu z dzieci, 1 września oznacza powrót do szkoły po pół roku. Nowy rok szkolny będzie zapewne dużym wyzwaniem zarówno dla uczniów, jak i dla szkół.

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji zaczynamy rok szkolny w trybie stacjonarnym, starając się jak najlepiej przygotować placówki i pracowników. Wdrożyliśmy w szkołach wytyczne MEN oraz GIS. Monitorujemy przypadki zakażeń w województwie. Sytuacja epidemiologiczna jest, niestety, bardzo dynamiczna, dlatego mimo ufności w zastosowane środki ostrożności, jesteśmy czujni i gotowi do reakcji. Jeżeli zajdzie taka konieczność, gdyńskie placówki są także gotowe na naukę zdalną. – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia – Głęboko wierzę, że gdyńskie szkoły i ich dyrektorzy, nauczyciele, jak też pracownicy obsługi i administracji poradzą sobie z nadchodzącymi wyzwaniami. O ich profesjonalizmie najlepiej świadczy praca wykonana przy wdrożeniu nauki zdalnej wiosną tego roku, jak i wyniki naszych uczniów na niedawnych egzaminach zewnętrznych, wyróżniających się na tle Trójmiasta, województwa pomorskiego i całego kraju.

Bezpieczeństwo zapewnione zgodnie z wytycznymi MEN i GIS

Minister Dariusz Piontkowski przedstawił opracowane wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym, Ministrem Zdrowia wytyczne dla szkół i placówek, które będą obowiązywały od 1 września 2020 r. Mają one zastosowanie do organizacji pracy szkół i placówek, w tym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wytyczne zawierają ogólne i szczegółowe zalecenia związane m.in. z: organizacją zajęć w szkole, wydawaniem posiłków, higieną, czyszczeniem, dezynfekcją pomieszczeń i powierzchni, postępowaniem w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów i pracowników szkoły.

Główną wytyczną jest bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do szkoły lub placówki, regularne czyszczenie pomieszczeń. Uczniowie w klasach nie będą musieli nosić maseczek. W miarę możliwości zaleca się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły.

Inwestycje mimo trudności

Ani zamknięcie szkół, ani wakacje nie wstrzymały intensywnych inwestycji w infrastrukturę oraz remontów. Zarówno szkoły podstawowe, jak i ponadpodstawowe, ale też przedszkola są nieustannie modernizowane, powstają nowe sale gimnastyczne, budynki są dostosowywane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, usuwane są awarie. Łączna kwota inwestycji to ponad 8 milionów złotych.

Szczególnie intensywny rozwój przeżywa gdyńskie szkolnictwo zawodowe, na którego potrzeby realizowane są dwa projekty za kwotę ponad 70 milionów złotych. Projekty te całkowicie zmieniają obraz kształcenia branżowego i zawodowego, gdyńskie szkoły nie tylko zyskują nowoczesne siedziby, ale też pracownie oraz warsztaty na światowym poziomie.

Ruszają zajęcia w ramach „Falochronu dla edukacji”

Już od września rozpoczynają się setki ciekawych zajęć dla mieszkańców naszego miasta. Będą one realizowane m.in. w ramach Akademii Dzielni­cowej i Szkoły Mistrzów – działań, które tworzą gdyński Falochron dla edukacji. To program po­mocowy dla podmiotów niepublicznych z obszaru edukacji i usług opiekuńczych w Gdyni, ale też konkretna pomoc mieszkańcom w czasie kryzysu spowodowanego epidemią koronawirusa. Zajęcia zostaną zrealizowane w porozumieniu z przedszko­lami, szkołami podstawowymi, liceami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, centrami kształce­nia zawodowego, ośrodkami szkolno-wychowaw­czymi, Młodzieżowym Domem Kultury i Szkołą Mu­zyczną I i II st. Różnorodność zajęć dla dzieci i ich rodziców w ramach Akademii Dzielnicowej jest ogromna, to m.in. rytmika dla maluchów, robotyka i programowanie dla klas 1-3, kurs hiszpańskiego, chustonoszenie, „Szkoła dla Rodziców”, warsztaty rowerowe, zdrowego gotowania, tworzenia gier planszowych, spotkania rodzicielskie, spektakle te­atralne z przesłaniem i mnóstwo innych.

Z kolei gdyńska kadra nauczycielska będzie mogła skorzystać ze szkoleń, warsztatów i kursów podno­szących kwalifikacje zawodowe w ramach Szkoły Mistrzów. Oferta i tu jest bardzo szeroka, to m.in. zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, wspierające rozwój uczniów, szkolenia z motywacji, skutecznej komunikacji, profilaktyka wypalenia zawodowego, warsztaty nowych mediów, ozobotów czy Joomla dla dyrek­torów.

Pełna lista zajęć znajduje się na gdynia.edukacja.pl. Szczegółowe zasady udziału w nich pojawią na stronach placówek edukacyjnych.


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek