Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Aktualności

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

02
luty
Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych, klas wyższych, niż klasa I publicznych szkół i oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego i oddziałów dwujęzycznych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdynia rozpocznie się 29 marca 2021 r., zgodnie z terminami przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego ustalonymi w Zarządzeniu Nr 3250//2021/VIII/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26 stycznia 2021 r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych, niż klasa I publicznych szkół i oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego i oddziałów dwujęzycznych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdynia.

Terminy postępowania rekrutacyjnego/terminy postępowania uzupełniającego

od 29 marca do 23 kwietnia 2021 r. do godz. 15.00 / od 7 czerwca do 18 czerwca 2021 r. do godz. 15.00

od 29 marca do 23 kwietnia 2021 r. do godz. 15.00 / od 24 maja do 18 czerwca 2021 r. do godz. 15.00 – złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 7 maja do 14 maja 2021 r. / od 21 czerwca do 24 czerwca 2021 r. – przeprowadzenie prób sprawności fizycznej

28 kwietnia 2021 r. / od 21 czerwca do 24 czerwca 2021 r. – przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych

19 maja 2021 r. o godz. 12.00 / 29 czerwca 2021 r.o godz.12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

7 maja 2021 r. o godz. 12.00 / 29 czerwca 2021 r. o godz.12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych

26 maja 2021 r. o godz. 12.00 / 6 lipca 2021 r. o godz.12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych z wyłączeniem kandydatów do oddziałów dwujęzycznych

14 maja 2021 r. o godz. 12.00 / 6 lipca 2021 r. o godz.12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do oddziałów dwujęzycznych

od 26 maja do 31 maja 2021 r. / od 6 lipca do 12 lipca 2021 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

2 czerwca 2021 r. o godz. 12.00 / 16 lipca 2021 r.o godz.12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych z wyłączeniem kandydatów do oddziałów dwujęzycznych

21 maja 2021 r. o godz. 12.00 / 16 lipca 2021 r. o godz.12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziałów dwujęzycznych

31 sierpnia 2021 r. o godz.12.00 w postępowaniu uzupełniającym podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych w wyniku postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego, jeżeli szkoła dysponuje jeszcze wolnymi miejscami.

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym  do klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych, niż klasa I publicznych szkół i oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego i oddziałów dwujęzycznych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni a także liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria: 

  1. kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły podstawowej do której składany jest wniosek – 50 pkt.;
  2. kandydat, który uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej do której składany jest wniosek – 40 pkt.;
  3. niepełnosprawność kandydata – 30 pkt.;
  4. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza to wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem) – 30 pkt.;
  5. wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci) – 30 pkt,;
  6. objęcie kandydata pieczą zastępczą – 30 pkt.;
  7. miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców kandydata znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej do której składany jest wniosek – 20 pkt.;
  8. kandydat, który uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do przedszkola położonego w obwodzie szkoły podstawowej do której składany jest wniosek – 10 pkt.

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania ww. kryteriów są:


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek