Rekrutacja do szkół średnich – niezbędnik absolwenta - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Aktualności

Rekrutacja do szkół średnich – niezbędnik absolwenta

20
maj
Rekrutacja do szkół średnich – niezbędnik absolwenta

Dla uczniów VIII klas szkół podstawowych najważniejszy moment w roku szkolnym nastąpi 16 czerwca. Wtedy to przystąpią do egzaminu z języka polskiego. Dwa kolejne dni to odpowiednio egzamin z matematyki oraz języka obcego nowożytnego.

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty:

1. W terminie głównym
– język polski –  16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
– matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00

język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

2. W terminie dodatkowym
– język polski – 7 lipca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
– matematyka – 8 lipca 2020 r. (środa) – godz. 9:00
– język obcy nowożytny – 9 lipca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

Termin ogłoszenia wyników egzaminu – do 31 lipca 2020 r.
Termin wydawania zaświadczeń oraz informacji zdającym – 31 lipca 2020 r.

Uczniów wybierających się do liceów bądź techników nie obowiązuje rejonizacja. Oznacza to, że mogą wybrać dowolną szkołę średnią czy to w miejscu swojego zamieszkania, czy poza nim. Oferta gdyńskich szkół jest wszechstronna i różnorodna, a co najważniejsze – dostosowana do oczekiwań młodzieży oraz potrzeb stale zmieniającego się i wymagającego rynku pracy.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 dostępny będzie wkrótce pod linkiem https://cutt.ly/DrOfHxR


Bezpłatnej porady związanej z planowaniem ścieżki edukacyjnej udzielają poradnie psychologiczno-pedagogiczne. W Gdyni działają trzy takie placówki:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
ul. Leopolda Staffa 10
tel. 58 622 09 42
www.ppp1.edu.gdynia.pl
e-mail: sekretariat@ppp1.edu.gdynia.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2
ul. Opata Hackiego 13
tel. 58 623 31 39
www.ppp2.edu.gdynia.pl
e-mail: sekretariat@ppp2.edu.gdynia.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3
ul. Płk. Dąbka 207
tel. 58 625 35 02
www.ppp3.edu.gdynia.pl
e-mail: sekretariat@ppp3.edu.gdynia.pl

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne pomagają uczniom szkół podstawowych podjąć decyzję w zakresie wyboru kierunku kształcenia, przyszłego zawodu. Konsultacje obejmują również diagnozowanie i rozwijanie potencjalnych możliwości oraz mocnych stron, jak również orzekanie o potrzebie nauczania indywidualnego i kształcenia specjalnego.

Dodatkowo działa Punkt Konsultacyjny Gdyńskich Doradców Kariery. To miejsce spotkań doradców zawodowych Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni z młodzieżą dokonującą wyboru szkoły, kierunku studiów, zawodu.

Podczas doradztwa dowiesz się:

Kontakt e-mail: gdk@pupgdynia.pl


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek