„Koniczynka” z certyfikatem bezpieczeństwa - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Aktualności

„Koniczynka” z certyfikatem bezpieczeństwa

19
maj
„Koniczynka” z certyfikatem bezpieczeństwa

Prowadzenie polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem i zapewnienia im bezpieczeństwa, a także edukacja pracowników i rodziców w tym zakresie. Powyższymi standardami legitymować może się gdyńska „Koniczynka” – żłobek, który uzyskał właśnie certyfikat „Chronimy dzieci”. To efekt uczestnictwa w programie profilaktyki przemocy wobec dzieci.

Program „Chronimy dzieci” ma na celu zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci. Adresowany jest do wszelkich instytucji działających na rzecz dzieci, a zatem do żłobków, przedszkoli, szkół, placówek opiekuńczo-wychowawczych czy organizacji pozarządowych. Udział w inicjatywie wziął również gdyński żłobek „Koniczynka” z filiami na Witominie i Cisowej. Placówka została niedawno uhonorowana certyfikatem przyznawanym w programie.

– Dla każdej placówki opiekuńczo-wychowawczej dobro dzieci powinno być priorytetem. Z pewnością jest tak w gdyńskiej „Koniczynce”, czego potwierdzeniem jest między innymi udział w programie „Chronimy Dzieci” i certyfikat, który żłobek otrzymał, będący uznaniem za wysoką jakość pracy. Co ważne, otrzymanie tego wyróżnienia było poprzedzone analizą dokonaną przez ekspertów różnych dziedzin, którzy musieli mieć pewność, że decyzja ta jest zasadna. Nie mam wątpliwości, że dzieci przebywające w gminnych żłobkach, znajdują się w przyjaznym i bezpiecznym środowisku, a tego rodzaju sukces jest tego po prostu potwierdzeniem – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.

fot. Paweł Kukla

Przyznany „Koniczynce” certyfikat oznacza, że placówka spełnia pięć podstawowych standardów programu „Chronimy dzieci”.

– Oznacza to m.in., że posiadamy ustalone i spisane procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka, chronimy jego dane osobowe i wizerunek, oferujemy rodzicom edukację na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem, posiadamy ustalone i spisane relacje na linii dziecko-pracownik personelu, a nasi pracownicy są przeszkalani z zakresu rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci i wiedzą jak na nie reagować. – wymienia Agnieszka Welfle-Pobłocka, dyrektor żłobka „Koniczynka”.

Odpowiedzialna za program Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, oprócz promowania wdrażania standardów, zapewnia również ofertę edukacyjno-szkoleniową dla pracowników instytucji, rodziców i opiekunów. Realizacja programu uwzględnia również dostarczenie dzieciom wiedzy na temat unikania zagrożeń oraz możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych. O szczegółach przeczytać można na stronie internetowej programu.


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek