Przedszkole nr 50 - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Placówki

Przedszkole nr 50

Przedszkole nr 50

Kameralne warunki, dobra struktura organizacyjna i profesjonalna opieka wpływają na wszechstronny rozwój wychowanków. Pracownicy współtworzą energiczną, pełną zapału, dobrze wykształconą i kompetentną kadrę pedagogiczną.

Przedszkole charakteryzuje się estetycznym, przestronnym i funkcjonalnym wnętrzem. Odbywają się w nim zajęcia organizowane i  spontaniczna aktywność dzieci, zabawy ruchowe oraz muzyczne. Do 9. grup przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku 3-5 lat. Opieka zagwarantowana jest w godz. 6.00-17.30. Nauczyciele stosują nowatorskie i  ciekawe formy i metody pracy z dziećmi. Szczególnie wspierane są różnego rodzaju działania twórcze w  zakresie edukacji artystycznej i ekologicznej. W przedszkolu organizowane są teatrzyki w wykonaniu nauczycieli, warsztaty artystyczne i przedstawienia teatralne. Wychowankowie przedszkola uczestniczą w różnych konkursach, projektach edukacyjnych oraz akcjach charytatywnych. Za działalność ekologiczną przedszkole zdobyło tytuł „Lidera lokalnej ekologii”. Na terenie przedszkola funkcjonuje punkt biblioteczny „Bajeczkowo” cieszący się dużym zainteresowaniem dzieci i rodziców.

W przedszkolu tworzone są warunki do wyrównywania szans edukacyjnych poprzez organizowanie zajęć wspomagających i terapeutycznych. Placówka wychowuje i kształci młodego człowieka na miarę współczesnych czasów. Absolwenci Zespołu to dzieci komunikatywne, twórcze, dążące do osiągania sukcesu i radzące sobie z porażkami oraz dobrze przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym etapie edukacyjnym.

Dane kontaktowe:
ul. Wiczlińska 33
81-578 Gdynia
tel. +48 58 629 06 48
sekretariat@zwe1.edu.gdynia.pl
www.ps50.gdynia.pl


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek