Przedszkole nr 52 - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Placówki

Przedszkole nr 52

Przedszkole nr 52

Przedszkole usytuowane jest w otoczeniu pięknej zieleni – drzew, krzewów i kwiatów – w dzielnicy Kamienna Góra. Duże place zabaw wyposażone są w sprzęt rekreacyjno-sportowy, który pozwala na zaspokojenie potrzeb ruchowych dzieci i zapewnia doskonałe warunki do zabawy i wypoczynku na świeżym powietrzu.

Przedszkole oferuje wychowankom atrakcyjne środowisko edukacyjne dostosowane do ich potrzeb i możliwości. Sprzyja temu odpowiednie wyposażenie czterech sal w zabawki, różnorodne pomoce dydaktyczne oraz kąciki zainteresowań inspirujące dzieci do podejmowania różnorodnych działań na rzecz własnego rozwoju oraz służące do prowadzenia ciekawych zajęć w zakresie realizacji treści programowych. Zajęcia, które realizuje, dostosowane są do możliwości, zainteresowań i potrzeb dzieci oraz oczekiwań ich rodziców. Pracę dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczą wspiera personel administracyjny i obsługowy. Wszystkie osoby, które zatrudnione są w przedszkolu cechuje odpowiedzialność, empatia oraz oddanie dzieciom. Wspólnym, najważniejszym celem jest radość i uśmiech każdego dziecka oraz zadowolenie rodziców z jakości pracy placówki.

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 7 lat w czterech grupach o  morskich nazwach: „Muszelki”, „Rybki, Delfinki”, „Wilki Morskie”, które nawiązują do morskich tradycji naszego przedszkola. Przedszkole zmierza do wychowania dziecka otwartego, ciekawego, twórczego, komunikatywnego, chętnego do poznawania tego, co nowe, posiadającego kompetencje i umiejętności niezbędne do podjęcia nauki w szkole. Dzięki wykwalifikowanej i doświadczonej kadrze pedagogicznej, otwartej na potrzeby dziecka, wspiera rozwój oraz zainteresowania wychowanków. Pracuje w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, programy i projekty nauczycieli, a także współpracę z rodzicami, placówkami oświatowymi i instytucjami lokalnymi. Współpracuje ze Szkołą Podstawową nr 18 i nr 51, Przedszkolem nr 25 i nr 19, Biblioteką Marynarki Wojennej „Riwiera”, Urzędem Miasta Gdyni, Radą Dzielnicy Kamienna Góra, Młodzieżowym Domem Kultury, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 3, Komunalnym Związkiem Gmin Doliny Redy i Chylonki, Szkołą Muzyczną, Konsulatem Kultury, Teatrem Miejskim, Policją, Strażą Pożarną, a także Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Gdyni.

Dba o bezpieczeństwo dzieci, wpajając zasady bezpiecznych zachowań, harmonijny rozwój uczuć i emocji, myślenia i umiejętności społecznych. Wdraża do samodzielności, dbania o ład i porządek, wyrabia zwinność oraz sprawność ruchową. Kształtuje umiejętności logicznego myślenia i wiedzę na temat podstawowych pojęć matematycznych, wrażliwość muzyczną i plastyczną, ukazujemy piękno przyrody. Wyrabia u dzieci poczucie przynależności: społecznej, do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej. Zapewnia dzieciom smaczne, zdrowe, przygotowywane w kuchni przedszkolnej i zgodne z zasadami zdrowego żywienia posiłki.


Dane kontaktowe:
ul. Ignacego Krasickiego 4
81-384 Gdynia
tel. +48 58 661 32 62 +48 508 849 239
przedszkole@p52.edu.gdynia.pl

www.przedszkole52gdynia.przedszkolowo.pl


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek