Przedszkole nr 48 „Morska Przygoda” - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Placówki

Przedszkole nr 48 „Morska Przygoda”

Przedszkole nr 48 „Morska Przygoda”

Przedszkole nr 48 powstało w 1988 roku. Obecnie uczęszcza do niego 190 dzieci, które bawią się i uczą w 8 grupach, dobranych wiekowo.

Przedszkole posiada bogatą bazę materialną, 2 klimatyzowane sale oraz przestronny ogród do zabaw ruchowych. W organizacji procesu edukacyjnego wykorzystuje zasoby środowiska lokalnego, związane z nadmorskim położeniem Gdyni. Realizuje programy własne nauczycieli, m. in: „Przedszkolak Ratownikiem” – program uczący właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia i świadomego dbania o swoje bezpieczeństwo, „Mali Odkrywcy” – program badawczy rozwijający samodzielność działania i myślenia oraz zdobywania wiedzy o świecie w procesie zabaw eksploracyjnych, „Bim Bom czy Bon Ton, czyli kulturalny Przedszkolak” – program uczący podstawowych zasad savoir – vivre, „Kółko szachowe” – program rozwijający kompetencje matematyczne. Od wielu lat podejmuje tradycyjne przedsięwzięcia budujące wśród dzieci poczucie dumy z rodzinnego miasta i swojej ojczyzny. Jest współorganizatorem koncertu patriotycznego pt. „Kto Ty jesteś? Polak mały!”. Corocznie organizujemy, z okazji kolejnych rocznic nadania praw miejskich miastu Gdyni, konkurs rodzinny pt. „Gdyni na urodziny”. Organizujemy wycieczki grup starszych do Osady Rybackiej, Muzeum Miasta Gdyni oraz wielu charakterystycznych miejsc związanych z historią naszego miasta.

Od 2015 roku przedszkole jest autorem i koordynatorem programu pt. „Bezpieczny Przedszkolak”, który z powodzeniem jest realizowany w gdyńskich przedszkolach samorządowych we współpracy z miejskimi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w Mieście. Celem programu jest uczenie najmłodszych gdynian bezpiecznych zachowań w  czasie zabawy, nauki i odpoczynku. Jako placówka oświatowa duże znaczenie przypisuje współpracy z rodzicami wychowanków. Organizuje warsztaty, szkolenia, konsultacje. Stara się wspierać rodziców w procesie wychowania, ale także włączać poprzez realizację projektu „Rodzic Ekspertem”. Od 2018 roku jest beneficjentem projektu finansowanego z środków Unii Europejskiej pt. „Gdyńskie turbo przedszkolaki – program podnoszenia jakości usług oraz tworzenia nowych miejsc w ośrodkach wychowania przedszkolnego w Gdyni”. W ramach projektu wychowankowie mają zapewnione dodatkowe wsparcie rozwoju dzięki zajęciom z języka angielskiego, terapii pedagogicznej, logopedycznej, a nawet socjoterapeutycznej. Otrzymane – w ramach projektu – tablice multimedialne uatrakcyjniają proces edukacyjny dzieci i umożliwiają zachowanie nowoczesnych standardów kształcenia.

Dane kontaktowe:
ul. Adm. Unruga 86
81-181 Gdynia
tel. +48 58 625 46 38
przedszkole@p48.edu.gdynia.pl
www.p48.edu.gdynia.pl
Facebook: Przedszkole nr 48 „Morska Przygoda”


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek