Przedszkole nr 46 „Jaś i Małgosia” - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Placówki

Przedszkole nr 46 „Jaś i Małgosia”

Przedszkole nr 46 „Jaś i Małgosia”

W przedszkolu nr 46 „Jaś i Małgosia” miło płynie czas. Przedszkole uczy i bawi wszystkie przedszkolaki. Kształtuje umiejętności komunikacyjne, interpersonalne oraz kulturę osobistą, niezbędne elementy w przyszłym życiu.

Skoordynowane oddziaływania wychowawcze domu i  przedszkola wzbogacają osobowość dziecka o kompetencje i wyposażają je w bagaż doświadczeń życiowych, „paszport życia” ku przyszłości. Powyższe priorytety działań pedagogicznych podejmują nauczyciele, których praca oparta jest na partnerskim kontakcie z dzieckiem. Inspirują dziecko do samodzielności w odkrywaniu, poznawaniu świata. Osiąganiu aktywności intelektualno-ruchowej, społecznej i emocjonalnej dziecka sprzyjają funkcjonalne i bogate warunki materialne, lokalowe i estetyczne przedszkola oraz ogrodu przedszkolnego. Nauczyciele otwarci są na współuczestniczenie i współtworzenie z rodzicami edukacji przedszkola. Zachęcają rodziców do określania kierunku działań wychowawczych, oceny mocnych i  słabych stron osiągnięć dziecka.

Bardzo istotnym punktem działalności są przedsięwzięcia prowadzone przez nauczycieli w formie warsztatów: „Przedszkolak aktorem”, „Artystyczna akademia malucha”, „Papierowe cuda”, „Twórczość ruchowa przedszkolaka”, „Przedszkolak odkrywcą”. Podczas tych wszystkich zajęć dzieci nabywają umiejętności współdziałania zespołowego, wyrażania ocen i sądów aprobujących lub negujących różne zachowania, uczą się samooceny i rozwijają silne poczucie tożsamości. Dzieci biorą udział również w przedsięwzięciu „Otwarte serca”, w którym udzielają się charytatywnie poprzez: „zbiórkę przyborów szkolnych dla dzieci na Ukrainie”, „zbiórkę karmy dla schroniska dla psów”, „zbiórkę artykułów higienicznych dla hospicjum w Gdyni” i  wiele innych. Poprzez takie działania dzieci otrzymują pozytywny przykład jak rozwijać empatię oraz wrażliwość i troskę o drugiego człowieka czy zwierzęta. Często podejmuje współpracę z licznymi instytucjami życia lokalnego w okolicy, jak np. „Dom Pomocy Społecznej”. Dzieci odwiedzają mieszkańców Domu, występują z  okazji różnych świąt. Wraz z rodzicami tworzą również corocznie dekorację świąteczną do hospicjum dziecięcego w Gdyni. Przedszkole zajmuje wysokie miejsca w edukacji ekologicznej, biorąc udział w projekcie edukacyjnym „Lider Lokalnej Ekologii”.

Istotnym punktem działalności jest dbanie o pełne i wesołe brzuszki przedszkolaków, a to dzięki pysznym posiłkom, które są bardzo urozmaicone. Istotnym aspektem są alergie dzieci, na które przedszkole zwraca uwagę, dobierając posiłki indywidualnie do potrzeb przedszkolaka. Co środy w przedszkolu śniadania podawane są w formie „stołu szwedzkiego” i dzieci mają możliwość samodzielnego komponowania sobie posiłku i operowania sztućcami, co jest bardzo edukacyjne i uczy kulturalnego zachowania się przy stole. Przy współpracy z przedszkolną kuchnią dzieci uczestniczą w przedsięwzięciu „Kuchnia bliżej dzieci”. Podczas tego rodzaju zajęć mogą samodzielnie wykonać nowe, nieznane im smakołyki, współdziałając przy tym z profesjonalistami z naszej kuchni. W każdym spotkaniu ważną postacią jest szefowa kuchni ubrana w profesjonalny i wesoły strój kucharski. Przekazuje również dzieciom wiedzę z zakresu zdrowego żywienia w formie różnorodnych doświadczeń i zabaw.

Przedszkole kształtuje świat uczuć i wartości, które dają dziecku orientację w otoczeniu rodzinnym, przyrodniczym, społecznym i lokalnym. Oferuje atrakcyjne działania pedagogiczne skierowane na przygotowanie dziecka do podjęcia obowiązków w kolejnych etapach edukacji.

Dane kontaktowe:
ul. Pusta 9
81-078 Gdynia
tel. +48 58 623 82 80
przedszkole@p46.edu.gdynia.pl
www.jasimalgosia.stronyzklasa.pl


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek