Przedszkole nr 27 „Malutkowo” - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Placówki

Przedszkole nr 27 „Malutkowo”

Przedszkole nr 27 „Malutkowo”

Kierując się jego dobrem, przedszkole tworzy bezpieczne i przyjazne warunki wszechstronnego rozwoju: emocjonalnego, fizycznego i umysłowego, zgodnie z indywidualnymi potrzebami i możliwościami każdego dziecka.

W swoich działaniach dąży do zapewnienia poczucia bezpieczeństwa i kształtowania prawidłowych relacji w grupie rówieśniczej. Wdraża dzieci do samodzielności, dbania o ład i porządek, kształtuje w nich poczucie przynależności społecznej i narodowej, tworzy warunki do osiągnięcia pełnej gotowości szkolnej. Stara się zapewnić dzieciom dobre i szczęśliwe dzieciństwo. Przedszkole jest partnerem władz samorządowych, stara się sprostać lokalnym oczekiwaniom, promuje osiągnięcia swoich wychowanków. Rodzice współtworzą sukcesy dzieci. Zapewnia im wsparcie w działaniach wychowawczych i szczegółowo informujemy o postępach i sukcesach ich pociech. Współpracę z rodzicami cechuje partnerski charakter, a jej nadrzędnym celem jest dobro dziecka.

„Malutkowo” usytuowane jest przy ulicy Wiejskiej w Gdyni Chyloni. Placówka otwarta jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6.00 do 17.00, z przerwą w okresie wakacji. Budynek przedszkola jest wolnostojący, jednopiętrowy, na parterze mieszczą się dwie sale grup najmłodszych, na piętrze trzy sale grup starszych. Teren rekreacyjny wokół „Malutkowa” jest rozległy, pełen drzew dających cień, umożliwiający pobyt dzieci w ogrodzie przedszkolnym nawet podczas największych upałów. Bliskość lasu oraz Nadleśnictwa pozwala na prowadzenie obserwacji przyrodniczych oraz zmian związanych z poszczególnymi porami roku.

Swoim wychowankom oferuje zajęcia organizowane w  ramach 5-godzinnego (bezpłatnego) pobytu, zajęcia organizowane w czasie powyżej pięciu godzin pobytu, wyżywienie przygotowywane codziennie, na miejscu, ze świeżych produktów, zajęcia i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, udział w wielu uroczystościach i imprezach przedszkolnych.

W przedszkolu dzieci uczestniczą w dostosowanych do ich wieku zajęciach dydaktycznych realizowanych poprzez zabawę, doświadczenia, eksperymenty, poznanie wielozmysłowe oraz wycieczki. Wszystkie te działania mają na celu przygotowanie dziecka do nauki w klasie pierwszej. Przedszkolaki wykonując różnorodne prace plastyczne, poznają nowe techniki i  wykorzystują różnorodne surowce. Biorą udział w zajęciach kulinarnych, przygotowując zdrowe przekąski i nabywając zdrowe nawyki żywieniowe. Podczas zajęć umuzykalniających przy muzyce z pianina bawią się i uczą dziecięcych piosenek i tańców. Poznają także proste słowa i zwroty w języku angielskim. Stały zespół terapeutyczny i  możliwość bieżących konsultacji ze specjalistami (psycholog, logopeda, oligofrenopedagog i terapeuta pedagogiczny) umożliwiają szybką reakcję na ewentualne trudności wychowawcze lub dydaktyczne.

Przedszkole bierze także aktywny udział w  wielu różnorodnych projektach i  kampaniach kierowanych do dzieci: „Mamo, tato, wolę wodę”, „Odprowadzam sam”, „Cała Polska czyta dzieciom”, „Bezpieczny przedszkolak”, „Góra grosza”, „Idą święta, nie o sms-ie, lecz o kartce pamiętaj”. Współpracuje z rodzicami organizując: zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci, zebrania ogólne z rodzicami i Radą Rodziców, zebrania w grupach, indywidualne konsultacje z nauczycielami i dyrektorem, zajęcia otwarte, konsultacje z psychologiem i logopedą, wspólne uroczystości.

Dane kontaktowe:
ul. Wiejska 30
81-068 Gdynia
tel. +48 58 623 05 15 +48 725 269 788
przedszkole@p27.edu.gdynia.pl
www.przedszkole27.gdynia.pl


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek