Przedszkole nr 22 - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Placówki

Przedszkole nr 22

Przedszkole nr 22

Przedszkole nr 22 w Gdyni położone jest w południowej części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana. Do użytku zostało oddane w listopadzie 1951 roku.

Dzisiaj budynek Przedszkola nr 22 w Gdyni to prawdziwa modernistyczna perełka, jedyna wśród gdyńskich przedszkoli . Dzięki wielu niezwykłym ludziom w listopadzie 2019 roku zakończono termomodernizację budynku, zachowując przy tym wszystkie architektoniczne szczegóły, zgodnie z pierwowzorem. Odnowiony budynek zachwyca dzieci, rodziców, pracowników, a także mieszkańców dzielnicy. Zainstalowane na elewacji logo Wesołego Misia zaprasza do Przedszkola nr 22 – cichutko i tylko dzieciom na ucho szepcze – Uśmiechnij się, wejdź do nas – nawiązując tym samym do logo Gdyni znajdującego się na rogatkach miasta.

Przedszkole zaprasza dzieci od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 17.00. Wychowankowie mogą korzystać z podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz z zajęć i zabaw przekraczających jej realizację, a rozwijających zainteresowania i talenty dzieci. Na przedszkolnym placu zabaw, na którym znajduje się nowoczesny sprzęt rekreacyjno-sportowy, dzieci mają okazję doskonalić swoją sprawność fizyczną i ruchową.

Kadra pedagogiczna posiada wysokie i wielokierunkowe kwalifikacje zawodowe, które nadal podnosi i doskonali. Rodzice przedszkolaków współpracują z nauczycielami przy realizacji programu edukacyjno-wychowawczego, mają zapewnione wsparcie w ich roli wychowawczej i otrzymują rzetelne informacje o postępach i ewentualnych problemach swojego dziecka.

Przedszkole nr 22 sprzyja rozwojowi dzieci o różnych zdolnościach, umiejętnościach oraz możliwościach w niepowtarzalnym, dobrym klimacie. Wychowanek ma okazję do radosnego przeżycia każdego dnia, znajduje możliwość indywidualnego rozwoju, czuje się bezpieczny w życzliwej atmosferze, poznaje wartości zgodne z podstawowymi normami etycznymi, szanuje siebie samego i drugiego człowieka bez względu na jego inność, poznaje swoje prawa i obowiązki, poznaje i rozumie siebie i świat, zdobywa wiedzę i umiejętności umożliwiające dalsze kształcenie, uczestniczy w zajęciach rozwijających kreatywne myślenie i twórcze działanie, obcuje z przyrodą i rozumie potrzebę jej ochrony.

Przedszkole poznaje możliwości, potrzeby i aspiracje edukacyjne dzieci, umożliwia każdemu dziecku osiągnąć sukces, diagnozuje osiągnięcia rozwojowe dzieci wspierając się pomocą specjalistów, integruje środowisko wychowawcze, aby dzieci w sprzyjającej atmosferze osiągnęły kompendium własnych umiejętności i zdolności, stwarza warunki organizacyjne, materialne i programowe do rozwijania u  dzieci zainteresowań i zdolności technicznych, plastycznych, muzyczno-rytmicznych, tanecznych i lingwistycznych.

W przedszkolu pracuje wysoko kwalifikowana kadra pedagogiczna, logopeda, terapeuta, nauczyciel języka angielskiego, specjalista do prowadzenia zajęć muzyczno-rytmicznych i tanecznych. Przedszkole dysponuje przestronnymi, funkcjonalnymi i estetycznie urządzonymi salami zajęć, dużym, nowocześnie urządzonym i wyposażonym ogrodem.

Absolwenci przedszkola są dobrymi, młodymi ludźmi, wrażliwymi na drugiego człowieka i otaczający ich świat, potrafią szanować siebie i innych, mają ukształtowane poczucie własnej wartości, są jednostkami aktywnymi i twórczymi, są bardzo dobrze przygotowani do następnego etapu edukacji.

Dane kontaktowe:
ul. Gen. J. Hallera 37
81-428 Gdynia
tel. +48 58 622 04 42
przedszkole@p22.edu.gdynia.pl
www.przedszkole22.com.pl


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek