Przedszkole nr 14 - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Placówki

Przedszkole nr 14

Przedszkole nr 14

W Przedszkolu nr 14 w Gdyni nadrzędną wartością jest dziecko i jego dobro. Wspiera swoje przedszkolaki w indywidualnym rozwoju i ich rodziców w procesie wychowawczym.

Przedszkole jest pełne ciepła i wzajemnej serdeczności, a dzieci czują się kochane, szczęśliwe i akceptowane. Misją jest stworzenie warunków niezbędnych do wszechstronnego rozwoju i zaspokojenie podstawowych potrzeb: bezpieczeństwa, akceptacji, kontaktu z rówieśnikami i zabawy. Celem pracy przedszkola jest osiągnięcie przez dziecko takiego poziomu rozwoju umysłowego, fizycznego i społeczno-moralnego, który umożliwi mu dobry start w szkole. Tworzy życzliwą atmosferę, pełną szacunku, zaufania i emocjonalnego bezpieczeństwa. Zapewnia wsparcie adekwatne do intelektualnych możliwości każdego dziecka.

Kluczowym elementem w koncepcji pracy przedszkola jest dbałość o potencjał twórczy dziecka. Pomaga wszystkim swoim podopiecznym właściwie się rozwijać, rozbudzając w nich fantazję oraz wrażliwość estetyczną. Wzbudza naturalną kreatywność i sprawić, by dzieci mogły aktywnie obcować z różnymi rodzajami sztuki.

Podejmowane działania maja na celu stworzenie przedszkola o profilu artystycznym, w którym sztuka wyzwala ekspresję dziecka i zapewnia pełny rozwój jego osobowości. Organizowane są warsztaty plastyczne, koncerty muzyczne i zajęcia umuzykalniające oraz przedstawienia teatralne. Wychowankowie biorą udział w konkursach organizowanych przez inne przedszkola i instytucje kulturalne, odnosząc liczne sukcesy. Przedszkolny kalendarz nieustannie wzbogacany jest o warsztaty i spotkania z rodzicami oraz artystami, którzy opowiadają dzieciom o swoich pasjach, zainteresowaniach czy wykonywanych zawodach. Pielęgnowane są więzy rodzinne, wspólnie przygotowywane i obchodzone są wyjątkowe uroczystości i święta w życiu dzieci: Pasowanie na Przedszkolaka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka oraz Ukończenie Przedszkola.

Ważnym elementem w wychowaniu przedszkolnym jest nauka o ochronie środowiska, zasadach bezpieczeństwa i zdrowym stylu życia. Poprzez udział w różnorodnych projektach i  programach edukacyjnych oraz akcjach ekologicznych i charytatywnych dzieci uczą się odpowiedzialności za siebie i otaczający je świat. Podopieczni zachęcani są do odkrywania swojego miasta, korzystając z jego bogatej oferty kulturalno-edukacyjnej. Dzieci regularnie uczestniczą w wydarzeniach Gdyńskiego Centrum Filmowego, Teatru Muzycznego, Teatru Miejskiego oraz Centrum Kultury, jak również w zajęciach w Akwarium Gdyńskim i Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym.

Przedszkole prowadzi kronikę, stronę internetową i profil na Facebooku, gdzie zapisywane są najważniejsze wydarzenia z życia przedszkola, a umieszczane zdjęcia i  relacje są odzwierciedleniem wszystkich naszych działań. Przedszkole stwarza każdemu dziecku szansę rozwoju zgodnie z jego potrzebami, przygotowuje je do twórczego rozwiązywania problemów, motywuje do ciągłego poszukiwania oraz zdobywania wiedzy i umiejętności, które pozwolą sprostać wymaganiom w dorosłym życiu.

Dane kontaktowe:
ul. ks. Stanisława Zawackiego 5
81-514 Gdynia
tel. +48 58 624 81 23 tel. +48 725 269 768
przedszkole@p14.edu.gdynia.pl dyrektor@p14.edu.gdynia.pl

www.przedszkole14.gdynia.pl
fb/com Przedszkole Nr 14 w Gdyni


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek