Przedszkole nr 11 „Pod Kasztanami” - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Placówki

Przedszkole nr 11 „Pod Kasztanami”

Przedszkole nr 11 „Pod Kasztanami”

Przedszkole nr 11 „Pod Kasztanami” jest placówką czterooddziałową, która istnieje od 1946 roku i usytuowana jest w dzielnicy Oksywie. Głównym celem jej działania jest wsparcie dziecka w osiągnięciu przez nie dojrzałości do podjęcia nauki w szkole.

W przedszkolu realizowane są działania, które stwarzają dzieciom okazję do zdobywania wiedzy i umiejętności z zakresu wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. W  codziennej pracy stosowane są aktywne formy i metody pracy. Od wielu lat podejmowane są działania nastawione na bezpieczną, samodzielną eksplorację przez dziecko przyrody, stymulowanie rozwoju jego wrażliwości i umożliwianie poznania wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego i społecznego. Wykorzystując naturalne uwarunkowania miejsca, czyli posiadanie ogrodu o powierzchni 2500 m², stanowiącego przedłużenie sali dydaktycznej, inspiruje wychowanków do odkrywania uroków otaczającej rzeczywistości.

Jednym z wielu celów oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych jest propagowanie wśród wychowanków oraz ich rodziców postaw proekologicznych, prozdrowotnych oraz umiejętności samodzielnego radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych. To w przedszkolnym ogrodzie dzieci mają możliwość poznawania przyrody ożywionej i nieożywionej, prowadzenia obserwacji, dokonywania eksperymentów, realizowania swoich zainteresowań i talentów, podejmowania działań zespołowych, w tym gier i zabaw sportowych. Dzieci z nauczycielkami podejmują prace ogrodnicze: pielą, sadzą, pielęgnują i zbierają plony warzyw i owoców. Realizując działania w  zakresie edukacji ekologicznej współpracuje z Komunalnym Związkiem Gmin „Dolina Redy i Chylonki”. Od siedemnastu lat uczestniczy w projektach ekologicznych, warsztatach terenowych oraz konkursach ekologicznych, w których odnosi wymierne sukcesy.

W  celu wspierania wielokierunkowej aktywności dzieci, w  przedszkolu działa muzeum przeszłości „Nie lada muzeum”. W zaadaptowanych pomieszczeniach w części piwnicznej przedszkola, zebrane zbiory przenoszą dzieci w czasy ich dziadków i pradziadków. Przedszkolne muzeum pełni rolę edukacyjną dla naszych wychowanków oraz dla przedszkolaków i uczniów innych przedszkoli i szkół. Muzeum to nie tylko historia, to miejsce czytania legend, baśni, oglądania slajdów, bajek, spotkania z ciekawymi osobami.

Na aktywność wychowanków, na podejmowanie różnorodnych form działania, wpływa baza dydaktyczna i aranżacja przestrzeni. Dzieci mają do dyspozycji duże, nasłonecznione sale dydaktyczne, łazienki oraz szatnie. Sale posiadają kąciki zainteresowań, które rozbudzają zdolności i zainteresowania plastyczne, muzyczne, matematyczne, teatralne, ruchowe itd. Ogród przedszkolny wyposażony jest w sprzęt, który zapewnia dzieciom czynny wypoczynek.

Przedszkole posiada własną kuchnię. W ciągu dnia umożliwia dzieciom celebrowanie posiłków rozwijając kulturę i estetykę spożywania posiłków. W przedszkolu panuje przyjazna, pełna zrozumienia i życzliwości atmosfera. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna i pracownicy niepedagogiczni otaczają wychowanków troskliwą opieką, zapewniając im prawidłowy rozwój. Każde dziecko traktowane jest indywidualnie, wychodząc naprzeciw jego możliwościom, potrzebom i zdolnościom. Personel przedszkola jest kreatywny, twórczy, otwarty, pomysłowy, o wielkim sercu i życzliwości dla dzieci i ich rodziców.

Dane kontaktowe:
ul. Bosmańska 26 A
81-116 Gdynia
tel. +48 58 625 13 39 tel. +48 725 269 764
przedszkole@p11.edu.gdynia.pl
www.przedszkole11-gdynia.com.plWróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek