Menu górne

Kategoria

Praktyczne warsztaty korzystania z platformy ePUAP

Praktyczne warsztaty korzystania z platformy ePUAP

Szanowni Państwo,

W imieniu wydawcy miesięcznika “IT w Administracji” oraz p. Roberta Matuszczaka mam przyjemność zaprosić Państwa na nowe autorskie szkolenie:

Praktyczne warsztaty korzystania z platformy ePUAP

Gdańsk, Hotel Novotel Centrum, 29 listopada 2019 roku (piątek)

Prowadzenie: Robert Matuszczak – absolwent Politechniki Warszawskiej na kierunku Projektowanie Systemów Informacyjnych; od 2009 r. zawodowo związany z obszarem eAdministracji, w tym także systemem ePUAP; od 2015 r. zajmuje się prowadzeniem szkoleń dot. systemu ePUAP dedykowanych dla pracowników urzędów.

W ostatnim czasie ePUAP uległ kilku innym istotnym zmianom. We wrześniu 2016 z ePUAP wydzielony został profil zaufany, który choć nadal jest zintegrowany z ePUAP to jednak jest już samodzielnym systemem. Istnieją nowe sposoby elektronicznego uzyskania profilu zaufanego. W tym czasie zostały również dodane nowe sposoby logowania i zarządzania kontem na ePUAP. W ostatnich kilkunastu miesiącach powstały nowe e-usługi centralne, które nie wymagają już prac programistycznych po stronie urzędu. W 2017 r. zmieniły się również przepisy, które m.in. nakazują urzędom doręczanie korespondencji pomiędzy urzędami tylko za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej (ESP). Pojawiła się możliwość dostarczania za pomocą ESP skanów dokumentów (tzw. elektroniczna kopia dokumentu nieelektronicznego), które powinny być uznawane przez urzędy jako właściwe dokumenty. W 2018 r. powstał nowy sposób logowania do systemów administracji publicznej, który ePUAP ma już wdrożony. Dodatkowo powstało narzędzie (miniPortal) do zapewnienia elektronicznej komunikacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, które jest powiązane z ePUAP i wykorzystuje jego funkcjonalności do skutecznego przekazywania ofert i komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcą.

Aby móc swobodnie korzystać z zalet platformy ePUAP należy doskonale orientować się w jej funkcjonalnościach. Dostępnych jest wiele opracowań, instrukcji czy też przewodników mających pomóc we wdrożeniu platformy w urzędzie. Nie zastąpią one jednak warsztatów, podczas których trener krok po kroku przeprowadzi nas przez wszystkie zawiłości systemu.

W trakcie szkolenia wspólnie z prowadzącym przećwiczymy m.in. zakładanie konta, skuteczne doręczanie dokumentów elektronicznych, utworzenie karty sprawy w Katalogu Usług, import użytkowników i nadanie ról, zarządzanie kontem użytkownika korespondencję z obywatelem przez ePUAP, zasady wykorzystania dedykowanych formularzy do komunikacji z miniPortalem.

Szkolenie skierowane jest do pracowników administracji publicznej, którzy realizują zadania związane z obsługą korespondencji przekazywanej drogą elektroniczną przez ePUAP planują wykorzystywanie miniPortalu oraz odpowiadają w swoich jednostkach za zarządzanie kontem i użytkownikami od strony administratora.

Szkolenie odbędzie się 29 listopada 2019 roku (piątek) w centrum Gdańska, w sali konferencyjnej Hotelu Novotel Centrum przy ul. Pszennej 1. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie wpłaty na konto organizatora szkolenia oraz przesłanie karty zgłoszenia na numer faksu: 71 798 48 48 lub e-mail: szkolenia@itwadministracji.pl. W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu: 71 798 48 40.

Koszt uczestnictwa 1 osoby w szkoleniu wynosi 460 zł i obejmuje koszt materiałów oraz poczęstunek. Przy zgłoszeniach na szkolenie nadesłanych po dniu 22 listopada 2019 roku koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi 560 zł. Liczba miejsc ograniczona. Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia, tzn. kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych. W przeciwnym razie do powyższych cen zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zaproszeniem, które znajduje się w załączniku do tej wiadomości. Mogą Państwo również pobrać z serwera zaproszenie w formacie PDF lub zaproszenie w formacie DOC. Pełne zaproszenia zawierają dokładny harmonogram szkolenia oraz kartę zgłoszeniową.

Z poważaniem,

Arkadiusz Karasek
IT w Administracji

zaproszenie_2019-11-29_Gdansk


Wróć do listy Następny wpis