Menu górne

Kategoria

Stypendia Miasta Gdyni – nowe zasady

Stypendia Miasta Gdyni – nowe zasady

DATA PUBLIKACJI: 2019 ROK, aktualnych zasad szukaj na: BIP MIASTA GDYNIA

1. Stypendia w ramach Gdyńskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży

Stypendia Miasta Gdyni przyznawane są uczniom i absolwentom szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz średnich (ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych), publicznych i niepublicznych, pobierających naukę na terenie Gminy Miasta Gdyni, bez względu na miejsce zamieszkania.

Stypendia są indywidualnym wyróżnieniem dla uczniów i absolwentów, których zainteresowania wykraczają poza program szkolny oraz mogą poszczycić się wysokimi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi.

Stypendia przyznawane są w trzech kategoriach:
1) za osiągnięcia w nauce,
2) za dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe,
3) za dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne.

Wnioski o stypendia mogą składać:
1) uczniowie pełnoletni,
2) rodzice lub prawni opiekunowie uczniów,
3) dyrektorzy szkół,
4) organizacje samorządowe i społeczne,
5) władze klubów i organizacji sportowych.

Jeden wnioskodawca może złożyć wniosek dotyczący danego kandydata na jedną z trzech kategorii stypendium.

2. Zasady przyznawania stypendiów dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gdyni

Stypendia Miasta Gdyni przyznawane są studentom zamieszkałym na terenie Gminy Miasta Gdyni za osiągnięcia w nauce.

Stypendia są indywidualnym wyróżnieniem dla studentów, których zainteresowania wykraczają poza program studiów oraz mogą poszczycić się osiągnięciami naukowymi. 

Do złożenia wniosku stypendialnego uprawniony jest student działający osobiście lub przez pełnomocnika.

Wnioski o przyznanie stypendium przyjmowane są przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Gdyni (pokój C102, C105) w godzinach urzędowania, w terminie od dnia 15 października do 15 listopada danego roku.

Wnioski, które wpłyną do Wydziału Edukacji po w/w określonym terminie będą traktowane jako wnioski złożone po terminie i nie będą podlegały rozpatrzeniu przez Komisję Stypendialną
.

Więcej szczegółów w Biuletynie Zamówień Publicznych UM Gdyni : https://bit.ly/2MqyBa1

Autor tekstu: Emilia Koniuszewska, Wydział Edukacji


Wróć do listy Następny wpis