Po spotkaniu w Szkole Podstawowej nr 26 - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Aktualności

Po spotkaniu w Szkole Podstawowej nr 26

04
wrzesień
Po spotkaniu w Szkole Podstawowej nr 26

Ponad 2,5 godziny trwało w czwartek, 3 września spotkanie Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 26 z Bartoszem Bartoszewiczem, wiceprezydentem Gdyni ds. jakości życia na temat przyszłości tej placówki i wyboru jej docelowej lokalizacji. Dziś bowiem szkoła działa pod dwoma adresami – przy ul. Wolności 25 oraz ul. Tatrzańskiej 40. Konsultacje są prowadzone od końca 2019 r. i potrwają do 30 września 2020 r.

Celem spotkania było przedstawienie stanowiska Rady Rodziców SP 26 w Gdyni, odpowiedź na istniejące obawy i wątpliwości, także przedstawienie dotychczasowych ustaleń z konsultacji. Do tej pory w sprawie wyboru lokalizacji wypowiedziały się Rada dzielnicy Działki Leśne oraz Samorząd Uczniowski. Obie opinie wskazały ul. Tatrzańską 40, jako tę w której powinna działać szkoła.

W spotkaniu 3 września udział wzięli przedstawiciele Rady Rodziców, ale także – samorząd uczniowski, radni miejscy oraz radni dzielnicy Działki Leśne.

W toku dyskusji wszyscy przedstawiciele rodziców uczniów opowiedzieli się za wyborem lokalizacji przy ul. Tatrzańskiej 40. Pojawiły się jednocześnie pytania o perspektywy i środki na modernizację w obu lokalizacjach, w zależności od wyboru jednego z obiektów.

W przypadku wybrania przez społeczność szkoły obiektu przy ul. Tatrzańskiej 40, to właśnie ten obiekt będzie służył uczniom w dalszej edukacji. Ewentualne prace modernizacyjne będą realizowane pod kątem możliwości finansowych samorządu i potrzeb wszystkich placówek w skali miasta. Wybór ul. Wolności 25 wiązałby się z możliwością sprzedaży gruntu przy ul. Tatrzańskiej i przeznaczenia całej uzyskanej kwoty na rozbudowę obiektów przy ul. Wolności. Cały proces byłby jednak rozłożony w czasie – w pierwszej kolejności konieczne byłoby oddanie do użytku nowej, rozbudowanej infrastruktury. Dopiero w dalszej kolejności procedowana byłaby sprzedaż obiektu przy ul. Tatrzańskiej. – mówił Bartosz Bartoszewicz. – Sprzedaży terenu i budynku przy ul. Wolności 25 na żadnym etapie nie rozważaliśmy. Ze względu na doskonałe położenie, dostępność i charakter mogą tam być realizowane zadania oświatowe lub inne funkcje służące mieszkańcom.

Kilkukrotnie w toku spotkania pojawiły się wątpliwości co do zbyt długiego czasu trwania konsultacji. – Chciałbym Państwa zapewnić, że zdecydowanie wolę usłyszeć zarzut, że samorząd prowadzi rozmowy z mieszkańcami zbyt długo i zbyt wnikliwie, niż że rozmowy są zbyt krótkie. Wydłużyliśmy rozmowy w czerwcu – do 30 września – na wyraźne prośby m.in. ze strony dyrekcji szkoły. – wyjaśnił Bartosz Bartoszewicz.

Zastrzeżenia budziły koncepcje rozbudowy obiektu przy ul. Wolności 25 przedstawione w czerwcu 2020 r. – Warianty rozbudowy szkoły i nowych funkcji były wstępnymi koncepcjami, jedynymi, które były uzasadnione na tym etapie naszych rozmów. Ponoszenie kosztów tworzenia docelowych planów budowlanych w hipotetycznej lokalizacji byłoby niewłaściwe i niegospodarne – powiedział wiceprezydent Gdyni. Warto dodać, że wszystkie koncepcje zostały stworzone przez pracowników Wydziału Budynków UM Gdynia, który odpowiada za realizację tego rodzaju inwestycji w mieście. Należy tu wspomnieć budowane właśnie warsztaty przy CKZiU nr 1, Zespole Szkół Chłodniczych i Elektronicznych czy budowane dotychczas przedszkola i żłobki.

W konsultacjach swój głos wyrażą jeszcze nauczyciele i pracownicy SP 26 w Gdyni. Dyrektor placówki zapowiedziała, że stanie się to podczas rady pedagogicznej, zaplanowanej na 10 września. W przypadku poparcia przez kadrę funkcjonowania szkoły przy ul. Tatrzańskiej 40, wiceprezydent Gdyni zapowiedział złożenie stosownego projektu uchwały już na październikowej sesji Rady Miasta Gdyni. Przypomnijmy, że dokładnie taki projekt uchwały złożony został już na początku roku, ale w dniu sesji wiceprezydent wycofał ją, powołując się na uzasadnione w jego ocenie wnioski dyrekcji szkoły oraz Rady Dzielnicy, która chciała poznać ewentualne warianty rozbudowy placówki przy ul. Wolności.

Całość nagrania z konsultacji dostępna jest na kanale YouTube Gdyni edukacyjnej.

Czego dotyczą konsultacje w SP 26?

Celem konsultacji jest wybór jednej z dwóch obecnych lokalizacji szkoły – ul. Tatrzańskiej 40 oraz ul. Wolności 25. Od kilku miesięcy trwają rozmowy z udziałem uczniów, rodziców uczniów, radnych dzielnicy, dyrekcji, nauczycieli i pracowników szkoły. W dialog zaangażowanych jest również wielu mieszkańców Działek Leśnych, dzielnicy małej, lecz bardzo dumnej z swojego historycznego charakteru i niezwykłej, kameralnej atmosfery.

Konsultacje, które planowano zakończyć do 30 czerwca 2020 r., zostały przedłużone na prośbę dyrekcji, do 30 września. Trwająca dyskusja ma przesądzić o wyborze, pod którym adresem szkoła będzie dalej funkcjonować i się rozwijać.

Analizowane były trzy warianty dotyczące funkcjonowania szkoły. Pierwszy zakładał utrzymanie szkoły w dwóch budynkach. Rozwiązanie to zostało odrzucone przez niemalże wszystkie osoby zaangażowane w dotychczasowy proces konsultacji. Drugi wariant zakłada zlokalizowanie placówki przy ul. Wolności 25, a trzeci lokalizację przy ul. Tatrzańskiej 40.


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek