Konsultacje w sprawie przyszłości Szkoły Podstawowej nr 26 - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Aktualności

Konsultacje w sprawie przyszłości Szkoły Podstawowej nr 26

03
wrzesień
Konsultacje w sprawie przyszłości Szkoły Podstawowej nr 26

Szkoła Podstawowa nr 26 w dzielnicy Działki Leśne to jedna z piękniej położonych placówek i to w dwóch malowniczych lokalizacjach – przy ul. Wolności 25 i ul. Tatrzańskiej 40. Właśnie wybór jednego z tych miejsc, jako perspektywicznego dla dalszego rozwoju, jest tematem trwających od kilku miesięcy konsultacji. Rozmowy potrwają do końca września 2020 roku.

Obiekt przy ul. Tatrzańskiej 40 ma wielu sympatyków ze względu na położenie w bezpośredniej bliskości lasu. Z kolei ul. Wolności 25, również położona w zacisznej części miasta, jest lubiana za bliskość komunikacji miejskiej, dostępność dla osób z niepełnosprawnościami i bliskość II Liceum Ogólnokształcącego. Od kilku miesięcy trwają rozmowy z udziałem uczniów, rodziców, radnych dzielnicy, dyrekcji, nauczycieli i pracowników szkoły. W dialog zaangażowanych jest również wielu mieszkańców Działek Leśnych, dzielnicy małej, lecz bardzo dumnej ze swojego historycznego charakteru i niezwykłej, kameralnej atmosfery.

Konsultacje, które planowano zakończyć do 30 czerwca, zostały przedłużone na prośbę dyrekcji – do 30 września. Trwająca dyskusja ma przesądzić, pod którym adresem szkoła będzie dalej funkcjonować i się rozwijać.

– Najlepsze rozwiązania możemy wypracować jedynie wspólnie z mieszkańcami, ludźmi, którzy znają potrzeby dzielnicy i troszczą się o jej przyszłość – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia. – Widzimy, że temu procesowi towarzyszą emocje, ale to zupełnie zrozumiałe, gdy rozmowy dotyczą najmłodszych mieszkańców Gdyni.

Dotychczas analizowane były trzy warianty dotyczące funkcjonowania szkoły. Pierwszy zakładał utrzymanie szkoły w dwóch budynkach. Rozwiązanie to zostało odrzucone przez niemalże wszystkie osoby zaangażowane w dotychczasowy proces konsultacji. Drugi wariant zakłada zlokalizowanie placówki przy ul. Wolności 25, a trzeci lokalizację przy ul. Tatrzańskiej 40.

Dlaczego Szkoła Podstawowa nr 26 działa dziś w dwóch lokalizacjach?

– Reforma oświaty, realizowana przez rząd, wymuszała podejmowanie decyzji względem istniejącego przy ul. Wolności Gimnazjum nr 2. Doszliśmy wówczas do wniosku, że najlepszym rozwiązaniem będzie formalne połączenie szkół: zarówno z uwagi na potencjał kadry tej placówki, niezasługującej na zwolnienia i rozbicie, jak i z powodu korzyści wynikających z położenia szkoły. Teraz, ze względu na sytuację demograficzną oraz z powodów czysto organizacyjnych dla pracy szkoły, optymalna jest jedna lokalizacja – dodaje Bartosz Bartoszewicz.

W kwestii wyboru ostatecznej lokalizacji głosy są podzielone zarówno wśród mieszkańców, jak i samej kadry szkoły. Co trzeba jednak podkreślić – żadne decyzje nie zostały jeszcze podjęte, a proces konsultacji trwa.

– Na jednym ze spotkań pojawiła się koncepcja będąca odpowiedzią na pytanie: „Czy z dwóch szkół można zrobić jedną, nowoczesną z szeregiem dodatkowych działań i inwestycji?”. To oczywiście musiałoby oznaczać sprzedaż jednej z placówek wraz z gruntem. Potencjalna, nowa zabudowa dawałaby także nadzieję na dodatkowe roczniki uczniów i nowych mieszkańców dzielnicy, więc postanowiliśmy to sprawdzić. W czerwcu – zgodnie z prośbą części osób zaangażowanych w proces konsultacji – przedstawiliśmy 2 warianty rozbudowy obiektu przy ul. Wolności 25, która zostałyby sfinansowana z ewentualnej sprzedaży obiektu przy ul. Tatrzańskiej 40 z wyraźnym zaznaczeniem, że to tylko jedno z możliwych rozwiązań. To wymagałoby też zgody wszystkich stron – przede wszystkim społeczności szkolnej – i musiałoby mieć formę pewnej umowy społecznej, z której wynikałoby, że wszystkie pozyskane ze sprzedaży środki zostałyby zainwestowane wyłącznie w rozbudowę budynku przy ul. Wolności. W przypadku, gdyby wybór społeczności szkolnej padł na budynek przy ul. Tatrzańskiej 40, to tam będzie funkcjonowała szkoła i to tamtejszy obiekt, w miarę możliwości finansowych w skali miasta, będzie rozwijany i modernizowany. Bez względu na wynik konsultacji, nie rozważamy sprzedaży obiektu przy ul. Wolności 25: tak świetnie położone komunikacyjnie i tak dostępne dla wszystkich miejsce może realnie służyć gdynianom w innej funkcji – dodaje Bartosz Bartoszewicz.

3 września w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 26, przy ul. Tatrzańskiej 40 odbędzie się spotkanie przedstawicieli samorządu z Radą Rodziców, reprezentującą rodziców i opiekunów wszystkich uczniów. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną i konieczność stosowania się do rządowych wytycznych dotyczących organizacji tego typu spotkań, nie może być ono otwarte dla wszystkich chętnych. Jednak ze względu na duże zainteresowanie konsultacjami, spotkanie będzie można obejrzeć online. Transmisja na żywo będzie dostępna na kanale YouTube Gdyni Edukacyjnej. 


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek