Menu górne

Kategoria

Ogólnopolskie Targi Firm Symulacyjnych

Ogólnopolskie Targi Firm Symulacyjnych

W dniach 18 – 19 kwietnia Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni oraz Polska Centrala Firm Symulacyjnych CENSYM w Zielonej Górze organizują Ogólnopolskie Targi Firm Symulacyjnych. To przedsięwzięcie o  zasięgu  krajowym, nad  którym honorowy patronat objął wiceprezydent Miasta Gdyni Bartosz Bartoszewicz.
Kupują surowce, sprzedają symulowane produkty, płacą podatki i pensje, odprowadzają składki do ZUS. To szereg zadań, przed jakimi stają praktykanci w firmach symulacyjnych – miejscach, które choć wirtualne, działają jak pełnoprawne przedsiębiorstwa.

Ta innowacyjna metoda edukacyjna dotarła także na Pomorze, gdzie w wirtualnych firmach szkoli się rocznie kilkudziesięciu uczniów. Dzięki pracy na różnych stanowiskach, są oni przygotowani do wkroczenia w dorosłe życie, a wszystko – bez opuszczania szkolnych murów.

Celem organizowanego dwudniowego spotkania jest nawiązywanie współpracy pomiędzy firmami symulacyjnymi w Polsce oraz wymiana doświadczeń dotyczących innowacyjnych działań edukacyjnych realizowanych poprzez praktyczną naukę zawodu w warunkach symulacji. Ogólnopolskie targi dotychczas były organizowane na południu Polski, w tym roku po raz pierwszy firmy symulacyjne będziemy gościć w Gdyni, w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym.

18 kwietnia
Dzień Rady Programowej Firm Symulacyjnych, na której opiekunowie tych firm zdadzą roczne sprawozdanie z działalności oraz wymienią się doświadczeniami.

Ważnym aspektem tego spotkania będzie zgłaszanie wniosków i ewaluacja procesu nauczania w ramach realizacji zajęć prowadzonych w warunkach symulacji. Tego dnia zostaną przeprowadzone również warsztaty dla uczniów-pracowników przybyłych firm symulacyjnych rozwijające wiedzę ekonomiczną i przedsiębiorczość. Po południu zaplanowano wycieczkę do Muzeum Emigracji oraz zwiedzanie Gdyni.

19 kwietnia
Dzień Ogólnopolskich Targów Firm Symulacyjnych. Ich program obejmuje:
– część oficjalną z wystąpieniami przedstawicieli władz miasta, Kuratorium Oświaty w Gdańsku oraz przedstawicieli świata biznesu i organizacji wspierających edukację ekonomiczną,
– przeprowadzenie konkursów z nagrodami na najciekawszą prezentację działalności firmy symulacyjnej oraz na najlepsze stoisko targowe, przygotowane przez uczniów firm symulacyjnych.

Do udziału w targach zgłosiło się 14 firm symulacyjnych reprezentujących różne regiony Polski i branże działalności.  Ważnym aspektem powyższego przedsięwzięcia jest możliwość zaprezentowania Gdyni jako miasta otwartego na innowacyjną edukację i stwarzającego młodzieży warunki nabywania praktycznych umiejętności już na etapie nauki szkolnej.
 
UWAGA! Dnia 19 kwietnia wydarzenie ma charakter otwarty. Zapraszamy młodzież szkół wszystkich typów do zwiedzania stoisk firm symulacyjnych w godzinach 10.00-13.45.

Program Ogólnopolskich Targów Firm Symulacyjnych
 
Dzień 1, 18 kwietnia (środa):
Rada Programowa Polskiej Centrali Firm Symulacyjnych CENSY

1.Rada Programowa:
– rejestracja uczestników,
– sprawozdanie z działalności CENSYM
w roku 2016/2017,
– wystąpienie przedstawiciela firmy patronackiej Biotec Lasers Polska,
– wystąpienie przedstawiciela firmy patronackiej projektu – Tyssenkrupp,
– prezentacja działań każdej firmy,
– problemy – dyskusja panelowa,
– wnioski – usprawnienie funkcjonowania firm,
– plany na kolejny rok.

W trakcie Rady Programowej warsztaty dla młodzieży w Sali Lazurowej, godz. 10.30-13.30

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny /Sala Koralowa/ al. Zwycięstwa 96/98.
Zwiedzanie Firmy Symulacyjnej „Mariposa”, godz. 15.00-15.30, ZSAE,  al. Zwycięstwa 194.

Wycieczka do Muzeum Emigracji, godz. 15.30-18.00, ul. Polska 1.

Dzień 2, 19 kwietnia (czwartek):
Targi Firm Symulacyjnych

Przygotowanie stoisk targowychi  uroczyste otwarcie, wystąpienia zaproszonych gości:
– Dyrektor ZSAE,
– Wiceprezydent Gdyni ds. edukacji.
– Dyrektor Polskiej Centrali Firm, Symulacyjnych „Censym”,
– Prezes Biotec Lasers Polska,
– Przedstawiciel Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.
– konkurs na najciekawszą prezentację firmy symulacyjnej.
– konkurs na najlepsze stoisko.

ZWIEDZANIE STOISK TARGOWYCH PRZEZ MŁODZIEŻ SZKÓŁ WSZYSTKICH TYPÓW, godz. 9.00-10.00, 10.00-11.00,
11.45-13.15, 13.15-13.45- Pomorski Park Naukowo-Technologiczny /Sala Koralowa/, al. Zwycięstwa 96/98.

FIRMA SYMULACYJNA

miejsce praktycznego kształcenia uczniów w warunkach maksymalnie zbliżonych do rzeczywistości gospodarczej. Jej istotą jest symulacja, czyli wzorowanie się na pracy autentycznego przedsiębiorstwa. Wszystkie prowadzone przez firmę symulacyjną operacje finansowo-gospodarcze są identyczne z działaniami prawdziwej firmy, jedynie towary i pieniądze są fikcyjne.

POLSKA CENTRALA FIRM SYMULACYJNYCH „CENSYM”

organizacja, która obsługuje wszystkie polskie firmy symulacyjne zrzeszone w sieci EUROPEN-PEN INTERNATIONAL, skupiającej ponad 7,5 tys. firm symulacyjnych w 42 krajach.


Wróć do listy Następny wpis