Nowi dyrektorzy w szkołach Gdyni - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Aktualności

Nowi dyrektorzy w szkołach Gdyni

05
wrzesień
Nowi dyrektorzy w szkołach Gdyni

Podczas uroczystej gali odbywającej się w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym poznaliśmy nazwiska nowych dyrektorów szkół w Gdyni. Jednocześnie była to wspaniała okazja do uhonorowania pracy odchodzących na emeryturę dyrektorów.

Tradycyjnie przez rozpoczęciem roku szkolnego środowisko oświatowe Gdyni spotyka się na spotkaniu z władzami miasta, aby omówić wyzwania nadchodzącego roku szkolnego i uroczyście pogratulować awansów zawodowych czy nominacji dyrektorskich. To też wydarzenie, podczas którego honoruje się dorobek odchodzących na emeryturę dyrektorów.

– To okazja do tego, aby podziękować osobom, które przez wiele lat tworzyły gdyński system oświatowy – dyrektorom, którzy odchodzą na emeryturę. To też okazja, aby przywitać nowych dyrektorów. Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny z przekonaniem, że jesteśmy doskonale przygotowani do tego, aby przyjąć do szkół najmłodszych mieszkańców naszego miasta, rozwijać ich umiejętności i dawać inspirację – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.

Na spotkaniu zorganizowanym w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym tłumnie stawili się przedstawiciele kadry oświatowej gdyńskich szkół. W spotkaniu uczestniczyli: Joanna Zielińska – przewodnicząca Rady Miasta, Ewa Krym – przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Miasta, Bartosz Bartoszewicz – wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia, przedstawiciele Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gdyni na czele z naczelnik Krystyną Przyborowską i zastępcą naczelnika Agnieszką Kamińską-Klimczyk oczywiście bohaterowie tego wydarzenia – dyrektorzy i nauczyciele.

Ten rok szkolny rozpoczynamy zmianami w wielu placówkach oświatowych. Na emeryturę przeszły:

Na stanowisku dyrektora Dorota Skulska-Wittbrodt przepracowała 9 lat. W skład szkoły zarządzanej przez nią w dzielnicy Witomino, obok szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi oraz krytej pływalni przez ostatni rok szkolny wchodził także jeden oddział przedszkolny utworzony dla 25 dzieci – uchodźców z Ukrainy. Pani dyrektor realizowała od lat miejski program “Otwartej szkoły”, który jest przykładem pełnej symbiozy szkoły i środowiska lokalnego. Propagowała również wśród uczniów zdrowy styl życia m.in. poprzez objęcie dzieci w klasach  1-3  zajęciami z gimnastyki korekcyjnej i terapią logopedyczną, opieką pielęgniarki, realizację wielu programów profilaktyki zdrowotnej. Wprowadziła również przyjazny system dzwonków szkolnych. To wszystko zaowocowało uzyskaniem przez szkołę Wojewódzkiego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie.

Szkoła Podstawowa nr 40 w Gdyni Chyloni jest jedną z największych szkół podstawowych w mieście. Do szkoły przynależy także kryta pływalnia. W 20-letnich działaniach priorytetem dyrektor Haase zawsze było zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa i dążenie do ich wszechstronnego rozwoju intelektualnego, psychicznego oraz fizycznego. Doposażyła i uatrakcyjniła bazę szkoły pozyskując środki z samorządu i podmiotów zewnętrznych oraz wdrożyła szereg programów zewnętrznych, np. projekt „Laboratoria Przyszłości”,  który uatrakcyjnił bazę i ofertę szkoły poprzez wykorzystanie technologii cyfrowej. Wprowadziła w szkole klasy dwujęzyczne (niemiecki, hiszpański oraz nauczanie języka kaszubskiego). Jako nauczyciel historii  prowadziła tzw. żywe lekcje historii, spotkania z ciekawymi ludźmi, stworzyła w szkole bibliotekę historyczną. Pełni też funkcję eksperta do spraw awansu zawodowego nauczycieli z przedmiotów humanistycznych.

Funkcję dyrektora VI LO Ewa Śliwińska pełniła przez 15 lat, jest również absolwentką tej placówki i od początku kariery zawodowej w niej pracowała. Z jej inicjatywy powstało “Stowarzyszenie Sympatyków szóstki”.  Jako dyrektor, umiejętnie łączyła dbałość o wizerunek szkoły z wizją jej perspektywicznego rozwoju. Oferta edukacyjna VI LO ukierunkowana jest na rozwój uzdolnień matematyczno – przyrodniczych, ale na każdym poziomie jest także klasa, której uczniowie realizują rozszerzony program nauczania przedmiotów humanistycznych. Wyniki osiągane przez uczniów na egzaminie maturalnym należą do najwyższych w województwie pomorskim, a zdawalność egzaminu maturalnego wynosi 100%. Jako nauczyciel matematyki opracowała i wdrożyła autorski program matematyki w klasach matemyczno-informatycznych i matematyczno-geograficznych. Uczniowie „szóstki” od lat osiągają wielu sukcesów także w dziedzinie sportu – corocznie klasyfikowani są na podium w kategorii gdyńskich szkół ponadpodstawowych, zdobywając wielokrotnie I miejsce i tytuł „Lidera Sportu Szkolnego”, do czego niewątpliwie przyczyniła się dobrze wyposażona baza sportowa szkoły, w tym nowoczesna hala sportowa.

Pani Irena Szafranek od 17 lat pełniła funkcję dyrektora szkoły, w tym do 2016 r. Zespołu Szkół Mechanicznych im. Tadeusza Wendy przy ul. Morskiej, następnie przekształconego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni. Realizowaną przez panią dyrektor misją szkoły było przede wszystkim zachowanie długoletnich tradycji szkolnictwa zawodowego i powiązanie szkoły z miastem oraz regionem. W bezpiecznej i przyjaznej atmosferze szkoła kształtuje młodych ludzi, przygotowując ich do kierowania własnym rozwojem w oparciu o rzetelną wiedzę i umiejętności dające poczucie dumy i satysfakcji z wybranej drogi. Nauka języka obcego zawodowego przygotowuje ich do prowadzenia działalności gospodarczej oraz przyszłego funkcjonowania na rynku pracy.  W okresie pełnienia funkcji  pani Irena Szafranek współpracowała z ponad 60 przedsiębiorcami oraz firmami branży głównie morskiej, brała udział w forach gospodarczych. Pani dyrektor, która jest nauczycielem informatyki i matematyki, wdrożyła w placówce  systemy informatyczne usprawniające jej planowanie, organizację i obsługę administracyjną.

Nie zabrakło wzruszeń i uścisków, ale także podziękowań zarówno ze strony władz miasta jak i samych dyrektorek. Ewa Śliwińska, która jako pierwsza zabrała głos podkreślała olbrzymią wartość współpracy i spotkań w dyrektorskim gronie, które pomagały radzić sobie z wyzwaniami w oświacie. Dodała także, że dzięki pracy miasta zawsze miała poczucie, że mają wsparcie, swoistego anioła stróża, na którego można liczyć. Głos zabrała także Dorota Skulska-Wittbrodt. Agnieszka Wrona, dotychczasowa dyrektor Przedszkola nr 8 „Pluszowy Misiaczek” od nowego roku szkolnego będzie nauczycielem w jednej z grup przedszkolnych.

Obowiązki dyrektorów powierzono następującym osobom:

Kolejni dyrektorzy w tym roku zaczynają kolejną kadencję w placówkach przez nich zarządzanych. Są to:


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek