Menu górne

Kategoria

Nauka wysokich lotów

Nauka wysokich lotów

„Małe skrzydła, wysokie loty – program kompleksowego wsparcia szkół podstawowych w Gdyni”  oraz „Rozwiń skrzydła – program kompleksowego wsparcia gimnazjów w Gdyni”. Oto dwa projekty w ramach których uczniowie SP 40 i SP 43 w Gdyni otrzymali wsparcie w nauce tj. skanery, pomoce dydaktyczne, czy oprogramowanie komputerowe.

Gdyńska „Czterdziestka” otrzymała urządzenie wielofunkcyjne TIK, oprogramowanie komputerowe, czy pomoce dydaktyczne do przedmiotów przyrodniczych. Do gimnazjum nr 16 przy SP 43 trafiły m.in. drukarka 3D, skaner czy tablica interaktywna. Zakupiono także  specjalistyczny sprzęt do diagnozy i terapii. SP 43 może się pochwalić kamerą i wizualizerem.

Przystępując do obydwu projektów mieliśmy na uwadze przede wszystkim podniesienie jakości pracy, a także dalsze kreowanie wizerunku szkoły jako miejsca bezpiecznego, nowoczesnego, sprzyjającego holistycznemu kształceniu dzieci i młodzieży, miejscu, w którym każdy młody człowiek znajdzie „swój punkt na ziemi” – mówi Judyta Śliwińska, dyrektor SP 43 w Gdyni.

– Z dużą odwagą składaliśmy wnioski o dofinansowanie projektów, które potocznie już dzisiaj nazywamy „Skrzydłami” – dodaje Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent ds. jakości. – Naszym założeniem było zapewnienie uczniom możliwie najnowocześniejszych narzędzi i pomocy dydaktycznych. Analizując listę ostatnich zakupów możemy czuć się naprawdę dumni i zadowoleni z tego, że tak wiele nowego sprzętu będzie służyło najmłodszym mieszkańcom naszego miasta.
 
Dzięki “Skrzydłom” uczniowie „szesnastki” i SP 43 podnosili swoje kompetencje oraz mogli rozwijać pasje i zainteresowania: językowe, matematyczno- przyrodnicze i związane z technologią informacyjno- komunikacyjną.

Ogromną wagę przykładamy do kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – mówi Śliwińska. – Do nich także skierowane zostały zajęcia rozwijające, logopedia, doradztwo edukacyjno- zawodowe, zajęcia wspierające kompetencje językowe, matematyczne, informatyczne, przyrodnicze, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, aktywizujące, zajęcia wyrównujące braki społeczno- emocjonalne, mnemotechniki czy związane m. in. z usprawnianiem motoryki małej. Dzieci uczestniczyły też w warsztatach naukowo – technicznych.

Przyznanie ogromnej liczby godzin na realizację projektów szło w parze z doposażeniem szkoły.

Otrzymaliśmy pomoce do motoryki małej, zabawki sensoryczne, mikroskopy z kamerami USB, lornetki do obserwowania zjawisk przyrody, zestawy do eksperymentów, geoplany, zestawy przyborów tablicowych, geometrycznych, zestawy do demonstracji brył, wagi, zestawy obwodów elektrycznych, oprogramowanie dydaktyczne The Grid 2 i The Grid 3, do nauki matematyki, angielskiego oraz zestaw MÓWik PRO 1.4a + tablet, a także tablice interaktywne, projektory, wizualizery,  urządzenia rejestrujące dźwięk i obraz, skanery, drukarki, w tym drukarkę 3D – wylicza dyrektor SP 43. – Oczekujemy na sprzęt do terapii metodą Tomatisa. Drukarka 3D to rewelacyjne urządzenie, dzięki któremu dzieci będą mogły same tworzyć pomoce przestrzenne, np. model serca czy wątroby podczas zajęć biologii lub model atomu czy wiązanie chemiczne, oczywiście wszystko pod kontrolą przeszkolonych nauczycieli.

Jeżeli mowa o szkoleniach, to warto podkreślić dużą liczbę kursów, warsztatów, skierowanych do nauczycieli.

M. in. „Ocenianie kształtujące rozwój uczniów”, „Metoda ruchu rozwijającego wg Weroniki Sherborne”, „Podnoszenie kompetencji cyfrowych w zakresie korzystania z narzędzi TIK” czy studiów podyplomowych „Integracja sensoryczna”, „Socjoterapia i praca z grupą” – wylicza Śliwińska. – Realizowane przez 2 lata projekty wyposażyły uczniów w kompetencje kluczowe i umożliwiły start w przyszłość, bez względu na wiek czy wcześniej posiadane umiejętności. Najmłodsi sięgali szczytów wiedzy, bo nauczyciele, stosując stożek Dale’a, przekładali teorię na praktykę, w oparciu o otrzymany sprzęt. Starsi rzeczywiście mogli rozwinąć skrzydła swoich pasji, zainteresowań i w nowoczesny sposób poszerzać wiedzę. Współczesny świat oparty jest na nośnikach elektronicznych, które gwarantują dzieciom i młodzieży szybsze pozyskiwanie niezbędnych informacji i sprzyjają uatrakcyjnianiu procesu dydaktyczno – wychowawczego.

Projekt „Małe skrzydła, wysokie loty – program kompleksowego wsparcia szkół podstawowych w Gdyni”   jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu wynosi  9.037.774,90 zł z czego 451 888,75 zł to wkład własny Gminy Miasta Gdynia .

Projekt „Rozwiń skrzydła – program kompleksowego wsparcia gimnazjów w Gdyni” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu wynosi  6.807.541,21 zł z czego 340 377,06 zł to wkład własny Gminy Miasta Gdynia .


Wróć do listy Następny wpis