Modernizacja energetyczna szkół dobiega końca - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Aktualności

Modernizacja energetyczna szkół dobiega końca

22
luty
Modernizacja energetyczna szkół dobiega końca

Już 14 obiektów (13 szkół plus Zespół Placówek Specjalistycznych) przeszło termomodernizację w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni”. W 2020 roku udało się wyremontować 7 z nich. Do modernizacji pozostały 3 szkoły.

Efekty termomodernizacji widać z daleka. Budynki jaśnieją czystymi, estetycznymi elewacjami, a w oknach i drzwiach błyszczą energooszczędna stolarka i nowe szyby. Jeśli ktoś nie pamięta, jak wyglądały budynki przed remontem, wystarczy spojrzeć na archiwalne zdjęcia w sieci – szare, odrapane elewacje łaknęły świeżego tynku i farby jak pustynia wody. Ale choć efekty wizualne są ważne, bo poprawiają estetykę miasta, to najważniejsze jest to, czego gołym okiem nie widać – lepsza efektywność energetyczna, czyli mniejsza ilość energii potrzebna do ogrzania budynków, zwiększony komfort nauki i pracy oraz ochrona środowiska.

– W Gdyni dbamy o wysoki poziom edukacji, czego dowodem są bardzo dobre wyniki egzaminów naszych uczniów. Dlatego chcemy zapewnić jak najlepsze warunki zdobywania i przekazywania wiedzy. W tym celu sukcesywnie przeprowadzamy między innymi termomodernizację budynków oświatowych. W ubiegłym roku udało się zmodernizować 7 z nich, tyle samo w latach 2018 – 2019 – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.

Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki, która w 2017 roku podpisała w imieniu miasta umowę na realizację projektu w Urzędzie Marszałkowskim, precyzuje: – Dzięki renowacjom zyskujemy przede wszystkim ogromną oszczędność energetyczną. Budynki po modernizacjach są oszczędne, bo włożona w ich ogrzewanie energia nie marnuje się, co wpływa na obniżenie ich kosztów eksploatacyjnych. Ale bardzo ważne są też walory estetyczne oraz aspekt ekologiczny. W rezultacie termomodernizacji maleje emisja do atmosfery gazów cieplarnianych oraz pyłu PM10, dzięki czemu poprawia się komfort życia i zdrowie mieszkańców. Termomodernizacja to kolejny przejaw dbałości o środowisko.

Prace termomodernizacyjne w VI Liceum Ogólnokształcącym latem 2020. Fot. Przemysław Kozłowski

W efekcie 17 remontów planowana roczna oszczędność w zużyciu energii pierwotnej w zmodernizowanych budynkach wyniesie łącznie 13 643 050,32 kWh (średnia oszczędność – 58,91 %). Tym samym projekt przyczyni się do efektywniejszego wykorzystania zasobów naturalnych i redukcji emisji gazów cieplarnianych – szacowany roczny spadek wyniesie łącznie 4 163,13 ton równoważnika CO2 (zmniejszy się średnio o 57,99 %), a pyłu PM10 – 265,63 kg (średnie zmniejszenie 56,77%).

Realizacje modernizacji energetycznej o wartości całkowitej 90.887.926,87 zł wsparł kwotą 28.885.955,83 zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Termomodernizacje 2020

W ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni” w ubiegłym roku przeprowadzono termomodernizacje w 7 obiektach:

Szkole Podstawowej nr 52 przy ul. Okrzei 6,
Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Wrocławskiej 52,
Szkole Podstawowej nr 12 przy ul. Stawnej 4–6,
XIV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi przy
ul. Wejherowskiej 55,
Zespole Szkół Chłodniczych i Elektronicznych przy ul. Sambora 48,
VI Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Mikołaja Kopernika 34,
Zespole Placówek Specjalistycznych przy ul. Wejherowskiej 65.

Wykonane zostały roboty budowlane polegające m.in. na: dociepleniu ścian zewnętrznych, stropodachów i dachów płaskich, ścian fundamentowych, wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej, wymianie części stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, modernizacji systemów grzewczych w tym wymianę lub modernizację źródeł ciepła, instalacji c.o. wraz z grzejnikami płytowymi, systemem monitorowania mediów i sterowania ogrzewaniem, wymianie lub modernizacji instalacji c.w.u. i cyrkulacji, wykonaniu i wymianie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła na sali gimnastycznej oraz w części gastronomicznej.

Ponadto w 6 budynkach szkół zamontowano panele fotowoltaiczne, wykonano instalację elektryczną, w tym modernizację rozdzielnic i zmianę rodzaju oświetlenia poprzez zastosowanie energooszczędnego oświetlenia LED z automatycznym sterowaniem.

Koszt modernizacji energetycznej siedmiu budynków użyteczności publicznej w 2020 roku wyniósł 27,8 mln złotych.

Zakończenie projektu zaplanowano na 2021 rok, po przeprowadzeniu remontów trzech ostatnich budynków objętych programem, czyli:

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 przy ul. Admirała Porębskiego 21,
II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi przy ul. Wolności 22 b,
Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących przy ul. Władysława IV 54.Na wykonanie robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 i II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gdyni w grudniu 2020 został ogłoszony przetarg nieograniczony. Termin składania ofert minął 15 lutego br.

Szkoła Podstawowa nr 11 przy ul. Wrocławskiej 52, fot. Przemysław Kozłowski
Szkoła Podstawowa nr 12 przy ul. Stawnej 4 – 6, fot. Przemysław Kozłowski
Szkoła Podstawowa nr 52 przy ul. Okrzei 6, fot. Przemysław Kozłowski
XIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi przy ul. Wejherowskiej 55, fot. Przemysław Kozłowski
Zespół Placówek Specjalistycznych przy ul. Wejherowskiej 65, fot. Przemysław Kozłowski
Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych przy ul. Sambora 48, fot. Przemysław Kozłowski
XIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi przy ul. Wejherowskiej 55, fot. Przemysław Kozłowski
Szkoła Podstawowa nr 52 przy ul. Okrzei 6 przed modernizacją, fot. gdynia.pl

Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek