Matura 2021 już za tydzień - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Aktualności

Matura 2021 już za tydzień

29
kwiecień
Matura 2021 już za tydzień

Przygotowania do matur są już na ostatniej prostej. Został tylko tydzień. We wtorek, 4 maja tegoroczni maturzyści przystąpią do egzaminu dojrzałości. Będą podczas niego obowiązywać specjalne wytyczne sanitarne, opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

W tym roku egzaminy maturalne trwają od 4 do 21 maja i składają się z dwóch części: pisemnej (od 4 do 20 maja) oraz ustnej (od 19 do 21 maja), z zastrzeżeniem, że część ustna odbywa się wyłącznie dla tych uczniów, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z takiego egzaminu w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną. W Gdyni do matury przystąpi 2453 uczniów z 29 szkół. 1789 osób egzamin dojrzałości będzie zdawało w gdyńskich liceach, a 664 w technikach. Do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej wpłynęło 19 wniosków w sprawie chęci przystąpienia do ustnego egzaminu z języka angielskiego. Aby wszystko poszło sprawnie, nad przebiegiem matur będzie czuwać 1197 nauczycieli i członków komisji egzaminacyjnych.

– Tegoroczne matury są z pewnością inne, niż te dobrze nam znane. Jednak mamy już za sobą doświadczenie ubiegłoroczne. W tym roku egzaminy odbywają się terminowo, ale ponownie są przeprowadzane w zmienionych warunkach. Dzięki ogromnej pracy dyrektorów, kadry nauczycielskiej, pracowników administracji oraz obsługi gdyńskie szkoły są możliwie najlepiej w tych okolicznościach przygotowane do  egzaminów maturalnych – informuje Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia. – Pandemia poddała maturzystów bardzo ciężkiej próbie i sam fakt, że udało im się przestawić na zupełnie inny tryb i harmonogram pracy sprawia, że należy im się wielki szacunek i uznanie. W tym roku szkolnym gdyńscy uczniowie otrzymali również wsparcie  w ramach „Akademii Maturzysty”. Maturzyści, pamiętajcie, że do tego egzaminu przygotowywaliście się od dawna i i możecie być przekonani, że cała Gdynia Wam kibicuje!

Pomimo stresu i niepewności spowodowanej pandemią większość gdyńskich uczniów wykorzystała naukę zdalną i pobyt w domu na staranne przygotowanie się do egzaminu dojrzałości. Gdyński samorząd wsparł ich w ramach „Akademii Maturzysty”, proponując m.in. nieograniczony dostęp do materiałów edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów w formie online, webinaria z psychologiem na temat metod skutecznego uczenia się i motywacji oraz dodatkowe konsultacje online przygotowujące do egzaminów maturalnych. Prowadzili je nauczyciele, którym miasto zapewniło bezpłatne szkolenia z procedury i arkusza egzaminacyjnego. Łącznie szkołom przyznano 2750 godzin dodatkowych konsultacji. Na ten cel przeznaczono 165 tys. zł. Tradycyjnie każdy maturzysta otrzyma w prezencie od Gdyni pamiątkowy kubek.


Kto może przystąpić do matury?

o egzaminu mogą przystąpić tylko osoby zdrowe i nieobjęte kwarantanną. Przed wejściem do szkół i w salach egzaminacyjnych będą dostępne środki do dezynfekcji rąk. W czasie egzaminu maseczka nie jest konieczna, ale trzeba ją założyć przed wejściem i przy wyjściu z sali. Szczegółowe informacje o tegorocznych egzaminach maturalnych można znaleźć na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek