III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Placówki

III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP

III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP

Vir honestus et bonus civis to dewiza szkoły. Misją gdyńskiej Trójki jest wychowanie, a także kształtowanie człowieka zacnego i godziwego oraz obywatela oddanego swej wspólnocie. Istotne są zarówno walory intelektualne, jak i cnoty etyczne. Gdyńska Trójka chce być szkołą elitarną. Elitarność oznacza dążenie do jak najwyższych i jak najbliższych ideałowi standardów edukacyjnych, etycznych i kulturowo-cywilizacyjnych.

Historia III LO sięga 1950 roku. Od 1963 r. patronem liceum jest Marynarka Wojenna (szkoła z internatem). Już od 1963 r. prowadzi klasy z wykładowym j. ang. (obecne kl. dwujęzyczne). W 1993r. szkoła, jako jedna z dwóch pierwszych w Polsce, wprowadziła klasę o profilu matury międzynarodowej, a rok później klasy uniwersyteckie o różnych profilach. Gdyńska Trójka od co najmniej 25 lat osiąga najwyższe na Pomorzu i jedne z najwyższych w Polsce wyniki na maturze krajowej oraz międzynarodowej, a także ma najwyższe osiągnięcia w olimpiadach naukowych. Niewątpliwie istotą oferty edukacyjnej III LO w Gdyni jest kadra pedagogiczna. Znakomici nauczyciele-mistrzowie przyciągają do szkoły wyjątkowych uczniów, bez względu na to, jak daleko mieszkają od szkoły i z jakich środowisk społeczno-kulturowych się wywodzą. Dopiero na początku lat 90. XX w. uczniowie III LO w Gdyni zaczęli stanowić w  każdym roku 100% mieszkańców internatu przy III LO w Gdyni. Z pewnością był to efekt wprowadzonej w tym okresie przez nauczycieli Trójki zmiany w ofercie nauczania polegającej na zakończeniu ogólnej edukacji uczniów w 2 klasie ówczesnego 4-letniego liceum i rozpoczęciu od 3 klasy nauki w ramach bardzo wyspecjalizowanych grup edukacyjnych (tylko wybrane przez uczniów przedmioty). Powstały wtedy m.in. klasy akademickie, a także – w 1993 r. – klasy matury międzynarodowej.

Akademicki poziom nauczania w III LO w Gdyni to efekt przede wszystkim znakomitej pracy dydaktycznej nauczycieli Trójki. O ich wyjątkowości świadczą otrzymane przez nich w ostatnich 20 latach m.in.: nagrody ministra, najwyższe odznaczenia państwowe, a przede wszystkim wyniki uczniów na maturze krajowej oraz międzynarodowej, sukcesy uczniów na olimpiadach i konkursach, a nade wszystko wyniki rekrutacji na uczelnie wyższe, m.in. Oxford, Cambridge, Imperial College, Sorbona, MIT, Harvard, Stanford, Colgate, Yale , Columbia, Cornell, czy Amherst College.

Wielka różnorodność geograficzno-kulturowo-społeczna uczniów III LO w Gdyni stanowi wielką wartość pedagogiczną i tworzy wspaniały efekt synergii edukacyjnej. To właśnie w przypadku szkół cechujących się różnorodnością można mówić o autentycznej Edukacyjnej Wartości Dodanej – EWD (z łac. eduacatio znaczy wychowywać). Poprzez aktywność uczniów w zakresie m.in. wolontariatu, sportu, nauki, przedsięwzięć artystycznych, działalności licznych firm uczniowskich realizowana jest na co dzień dewiza szkoły: „Człowiek godziwy i dobry obywatel”, która ponad 200 lat temu wyznaczała cel edukacyjny Szkoły Rycerskiej w Warszawie. Dewiza Trójki łączy osiągnięcia edukacyjne Szkoły Rycerskiej, tradycję i współczesne dokonania Marynarki Wojennej z etosem pracy oraz dokonaniami nauczycieli i uczniów. Sukcesy te stanowią o sile metropolitarnego oddziaływania liceum, znaczącej i ugruntowanej pozycji III LO w Gdyni na krajowym i europejskim rynku edukacyjnym oraz rozpoznawalności marki „Gdyńska Trójka”.

Dane kontaktowe:
ul. Legionów 27
81-405 Gdynia
tel. +48 58 622 18 33
sekretariat@lo3.gdynia.pl
www.lo3.gdynia.pl


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek