II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Placówki

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi

Dzieje placówki to strumień zdarzeń, których źródłem była i jest historia Polski. 9 września 1931 r. w Gdyni otwarto Prywatne Męskie Gimnazjum, a w 1937r., również w gmachu Instytutu Handlu Morskiego i Techniki Portowej, dwuletnie Prywatne Liceum Męskie i Gimnazjum Żeńskie, których dyrektorem był Józef Niemiec. Był to zalążek obecnego II LO w Gdyni.

W szkole zaczęła działać jedyna na Pomorzu klasa dwujęzyczna pod patronatem Ambasady Francji w Polsce. W 2017 r. szkoła została wyróżniona przez francuskie MSW prestiżowym certyfikatem jakości Label France Education. Uczniowie Dwójki mogą kontynuować naukę we Francji w liceum oraz podjąć studia w krajach frankofońskich. Dwójka współpracuje z wieloma krajami, prowadząc wymiany międzynarodowe z Francją, Szwecją, Belgią, Niemcami i Ukrainą oraz biorąc udział w konferencjach i projektach międzynarodowych m.in. przy ONZ, których celem jest szukanie rozwiązań problemów politycznych i ekonomicznych świata. Od 2012 r. szkoła uczestniczy w jedynych na świecie, odbywających się co dwa lata w Hadze Międzynarodowych zawodach prawniczych dla uczniów szkół średnich „Moot Court” .

Szkoła współpracuje ze wszystkimi trójmiejskimi uczelniami. Posiada Klasy Patronackie UG, Wydziału Prawa i Administracji. Od kilku lat współpracuje z Uniwersytetem Belgijskim. Uczniowie rozwijają swoje pasje – w ramach Szkolnego Koła Wysokogórskiego zorganizowali wyprawę do Kirgistanu. Wygrywają międzynarodowe konkursy teatralne. W szkole działają cztery teatry, liczne koła zainteresowań m.in.: Koło miłośników literatury, zespól muzyczny „Sekunda”. Uczniowie realizują własne projekty o zasięgu miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim.


Dane kontaktowe:
ul. Wolności 22 B
81-327 Gdynia
tel. +48 58 620 17 50
sekretariat@iilo.edu.gdynia.pl
www.lo2gdynia.pl
Facebook: II LO im. Adama Mickiewicza


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek