Gdyńska Giełda Szkół – ucz się #w Gdyni - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Aktualności

Gdyńska Giełda Szkół – ucz się #w Gdyni

26
kwiecień
Gdyńska Giełda Szkół – ucz się #w Gdyni

Tysiące uczniów w Gdyni kończy niebawem edukację w szkołach podstawowych i staje przed wyborem dalszej drogi kształcenia. Licea ogólnokształcące oraz szkoły branżowe i o profilu zawodowym z Gdyni przygotowały materiały, z którymi można się zapoznać. Zebraliśmy je dla Was i zachęcamy do zapoznania się z nimi.

 

Zachęcam do zapoznania się z ofertą gdyńskich szkół. Różnorodność oddziałów z pewnością pozwoli znaleźć w gdyńskiej szkole klasę o wymarzonym profilu – mówi  Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia. – Wśród oddziałów są klasy dla uczniów o zainteresowaniach humanistycznych, prawniczych, społecznych, matematycznych, informatycznych czy geograficznych, jak również o profilu dwujęzycznym. Liczne aktywności pozalekcyjne, udział w projektach czy też konkurach i olimpiadach zarówno na poziomie krajowym czy międzynarodowym poszerzają horyzonty uczniów oraz rozwijają zainteresowania. Warto wybrać szkołę #wGdyni.

 

 OFERTA EDUKACYJNA GDYŃSKICH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Oferta
I Akademickie Liceum Ogólnokształcące im. Zasłużonych Ludzi Morza  Wirtualny spacer po szkole
II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza 

Informacja o szkole 

Francuski dla wszystkich chętnych

III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej  Informacja o szkole 
V Liceum Ogólnokształcące im. płk Stanisława Dąbka

Prezentacja

Film promocyjny

VI Liceum Ogólnokształcące im. Wacława Sierpińskiego Prezentacja
VII Sportowe Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego Wirtualny spacer
IX Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Prezentacja
X Liceum Ogólnokształcące im. Gdyńskich Nauczycieli Bohaterów II Wojny Światowej Film promocyjny
XIV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika Prezentacja
XV Liceum Ogólnokształcące dla Niedosłyszących im. Zjednoczonej Europy Film promocyjny Prezentacja
XVI Liceum Ogólnokształcące Specjalne Informacja o szkole
XVII Liceum Ogólnokształcące

Film promocyjny

Spotkania online o szkole

Oferta szkoły

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Pawła II Informacja o szkole

SZKOŁY BRANŻOWE I O PROFILU ZAWODOWYM

Oferta

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1

Prezentacja

Oferta Technikum

Oferta Branżowej Szkoły I Stopnia

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2

Oferta szkoły

Filmy promocyjne

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 Oferta szkoły
Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych

Oferta szkoły

Wirtualny spacer po szkole

Zawody w pigułce

Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych Oferta szkoły
Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych Bilet do szkoły 1 Bilet do szkoły 2 Prezentacja
Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych

Wirtualny spacer po szkole

Oferta szkoły

Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia nr 7

Oferta szkoły

Dzień otwarty

STREFA DORADZTWA ZAWODOWEGO

 

1. Poradnie psychologiczno – pedagogiczne w Gdyni

 

Oferta poradni

 
 
 

2. Gdyńscy Doradcy Kariery działający w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni

 
 

3. Fundacja Gospodarcza w Gdyni

 
 
 

 

4. Młodzieżowe Centrum Kariery w Gdyni Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

          Doradztwo zawodowe realizowane jest poprzez:
           
            –       poradnictwo i informację zawodową: usługi doradcze i informacyjne, projektowanie indywidualnych planów działania, przedsiębiorczość,
            –       indywidualne i grupowe zajęcia z dziedziny poradnictwa zawodowego,|
            –       aktualne informacje o możliwościach kształcenia, dokształcania, szkolenia oraz rynku pracy, nauka technik autoprezentacji,
            –       kreowanie wśród młodzieży postawy przedsiębiorczości,
            –      przeprowadzanie indywidualnych badań uzdolnień i zainteresowań.    

                     –  tel. 58 781 83 23

                     –  e-mail: mck.gdynia@ohp.pl

 

STREFA DODATKOWYCH AKTYWNOŚCI

 

1. Informacje dotyczące nauki zawodów, zawodów przyszłości, pomocne materiały do nauki dostępne są tutaj

 

2. Wielka darmowa powtórka40 darmowych lekcji z przedmiotów występujących na egzaminie. Treści przedmiotowe, ale też treści uniwersalne, rozwojowe. Matematyka, język polski i angielski oraz dwie ścieżki: #UMIEM i #challengeMÓZG. Lekcje będą nagrane. Harmonogram zajęć dostępny jest tutaj

 

3. Zostań stypendystą miasta Gdyni. Masz średnią ocen co najmniej 5,2 i spełniasz jedno z poniższych kryteriów:

          –    jesteś  laureatem lub finalistą olimpiad i konkursów przedmiotowych ogólnopolskich i międzynarodowych,
          –   jesteś laureatem lub finalistą olimpiad i konkursów przedmiotowych szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego,
          –   legitymujesz się osiągnięciami w wybranej dziedzinie nauki i ujawniasz szczególne uzdolnienia,
          –   aktywnie działasz społecznie na rzecz lokalnego środowiska szkolnego, rówieśniczego lub miejskiego.

jeśli tak to aplikuj o stypendium  Szczegółowe informacje odstępne są tutaj 

 

STREFA REKRUTACJI

 

Harmonogram rekrutacji - szkoły ponadpodstawowe/fot. freepik

 

 

1. Niezbędnik absolwentakompendium wiedzy dotyczące rekrutacji

2. Strona do logowania – uczniów wybierających się do liceów bądź techników nie obowiązuje rejonizacja. Oznacza to, że mogą wybrać dowolną szkołę średnią, czy to w miejscu swojego zamieszkania, czy poza nim. W postępowaniu rekrutacyjnym do gdyńskich klas pierwszych czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników i branżowych szkół I stopnia absolwenci ośmioletnich szkół podstawowych mogą składać wniosek o przyjęcie do nie więcej niż pięciu szkół, które prowadzą takie postępowanie.

3. Harmonogram rekrutacji dostępny jest tutaj

4. Informator o szkołach ponadpodstawowych dostępny jest tutaj

 

 

 


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek