Gdyńscy rolnicy zdobyli nagrody dla uczniów - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Aktualności

Gdyńscy rolnicy zdobyli nagrody dla uczniów

19
listopad
Gdyńscy rolnicy zdobyli nagrody dla uczniów

Choć Gdynia kojarzy się zapewne wszystkim z morzem i żaglowcami, Powszechny Spis Rolny 2020 pokazał, że nie brakuje w naszej gminie także rolników. Dzięki ich dużemu zaangażowaniu i rzetelności w wypełnieniu tego internetowego spisu, do gdyńskiej młodzieży powędrują nagrody z konkursu „Rolnicy dzieciom”. Powszechny Spis Rolny 2020 potrwa do 30 listopada.

Udział w spisie pozwala na stworzenie wiarygodnego zbioru informacji na temat polskiego rolnictwa. Promocji tego ważnego przedsięwzięcia służą imprezy towarzyszące, z których wiele jest adresowanych do dzieci i młodzieży.

Do 30 listopada trwa jeszcze ogólnopolski Konkurs Statystycznie, najlepszy scenariusz, skierowany do nauczycieli klas 6-8 szkoły podstawowej oraz nauczycieli szkół ponadpodstawowych. Zadanie polega na napisaniu scenariusza lekcji, dotyczącej Powszechnego Spisu Rolnego, rolnictwa i zagadnień związanych z gospodarstwami rolnymi. Na zwycięzców czekają nagrody o wartości 2 000, 2 500 i 3 000 zł.  Więcej o konkursach towarzyszących PSR 2020.

Tymczasem już samo rzetelne przeprowadzenie spisu przez gdynian prowadzących działalność w obszarze rolnictwa sprawiło, że do gdyńskich uczniów wędrują miłe, sportowe upominki: piłki do koszykówki, siatkówki, siatki i pompki. Nagrody zostaną przekazane do Szkół Podstawowych nr 8, 13, 17, 33, 35, 53.

Ciesząc się ze sprzętu sportowego dla gdyńskich uczniów, tym bardziej zachęcamy osoby prowadzące działalność rolniczą do udziału w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 – mówi Dorota Marszałek-Jalowska, zastępca Gminnego Komisarza Spisowego oraz zastępca naczelnika Wydziału Środowiska UM Gdyni – Do tej pory spisanych zostało już ponad 80% gospodarstw w Gdyni. Jestem głęboko przekonana, że w ciągu tych kilkunastu dni, jakie nam pozostały, wspólnie możemy osiągnąć 100% frekwencji. Serdecznie zachęcam do udziału!

Czym jest spis rolny Powszechny Spis Rolny?

Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Służą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych, opartych na analizie danych.

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. Poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w Polsce w 2010 r.

Powszechny Spis Rolny jest prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.

Spis można dokonać samodzielnie, przez internet, lub telefonicznie – w rozmowie z rachmistrzem spisowym. Wszystkie podawane informacje pozostają objęte tajemnicą statystyczną. Więcej informacji: https://spisrolny.gov.pl/


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek