Czas na rekrutację do żłobków - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Aktualności

Czas na rekrutację do żłobków

15
kwiecień
Czas na rekrutację do żłobków

W pierwszy wtorek po Świętach Wielkanocnych rozpoczyna się rekrutacja do gdyńskich żłobków samorządowych. Biorą w niej udział dzieci, które będą korzystać z tych placówek po 1 września tego roku. Rodzice mogą wybierać pomiędzy dwoma placówkami miejskimi: Niezapominajką i Koniczynką, oraz, co jest nowością, między żłobkami prywatnymi objętymi dofinansowaniem, jako opcją trzecią.

Gdyńska rekrutacja do żłobków rozpoczyna się we wtorek, 19 kwietnia 2022 r. o godz. 9.00. Zgodnie z regulaminami żłobków, odbywa się ona tylko raz w roku. Dotyczy dzieci, które będą uczęszczać do placówek od 1 września. Wnioski o przyjęcie dziecka do żłobka wprowadza się jak w latach ubiegłych:

https://gdynia-zlobki.nullo.pl/nullo-parents/main.action

Pod tym linkiem można również znaleźć informacje o zasadach naboru.

– Gdyński samorząd wspiera rodziców w opiece nas najmłodszymi mieszkańcami miasta – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia. – Dzieci można zapisywać do kilku różnych żłobków i filii w Gdyni. Po wyczerpaniu miejsc w tych placówkach, będziemy składać propozycje przyjęcia do sprawdzonych placówek niepublicznych, które są finansowane ze środków gminnych. Nasze żłobki są nowoczesne, dobrze wyposażone i zatrudniają profesjonalną i empatyczną kadrę.

Do żłobka przyjmowane są dzieci, których rodzice lub opiekunowie prawni mieszkają bądź są zameldowani na terenie Gminy Miasta Gdyni. Tegoroczna rekrutacja dotyczy dzieci w wieku od 1 do 3 lat (z wyjątkiem siedziby żłobka Niezapominajka, do którego przyjmowane są dzieci od 20. tygodnia życia) – urodzone przed 17 kwietnia 2022 r. System automatycznie odrzuci wniosek, jeśli dziecko na dzień 1 września 2022 r. nie będzie miało ukończonego 1. roku życia (lub 20. tygodnia życia – dotyczy wyłącznie siedziby żłobka Niezapominajka). Dzieci urodzone po 17 kwietnia mogą być przyjęte do żłobka w ramach rekrutacji uzupełniającej.

– W rekrutacji może uczestniczyć wyłącznie dziecko, które nie uczęszcza do żadnego ze żłobków gminnych lub nie korzysta z miejsca w żłobku niepublicznym, które jest finansowane ze środków Gminy Miasta Gdyni – mówi Beata Gronowska, zastępca dyrektora Gdyńskiego Centrum Zdrowia. – Rodzice dzieci powyżej roku mają możliwość wskazania we wniosku placówki alternatywnej tzw. drugiego wyboru. W tym roku można też wskazać jedną z pięciu placówek niepublicznych dofinansowanych przez Gminę Miasta Gdyni jako trzeci wybór. Nie jest możliwe wskazanie placówki niepublicznej jako wyboru pierwszego lub drugiego. Jeśli dziecko nie zakwalifikuje się do żłobków samorządowych Koniczynki lub Niezapominajki, może otrzymać propozycję miejsca w placówce niepublicznej. Przy przyznawaniu miejsc obowiązuje kryterium punktowe opisane poniżej.


Rejestracja będzie możliwa do 11 maja 2022 r. do godz. 15.00

15 maja nastąpi ogłoszenie listy kandydatów wstępnie zakwalifikowanych do żłobka. Informacja o wyniku rekrutacji zostanie udostępniona w systemie rekrutacji (po zalogowaniu się na konto kandydata) oraz zostanie przesłana na adres e-mail, który został wprowadzony podczas rejestracji wniosku. W terminie max. 10 dni roboczych od dnia ogłoszenia listy dzieci wstępnie zakwalifikowanych rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów przyjęcia dziecka do żłobka.

15 czerwca nastąpi ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do żłobka i od tego dnia w ciągu 7 dni roboczych rodzic/opiekun jest zobowiązany do podpisania umowy.

Dzieci, które nie zostaną przyjęte w ramach rekrutacji, będą automatycznie umieszczone na liście rezerwowej – obowiązującej do czasu naboru na przyszły rok szkolny. Ich rodzice (lub opiekunowie prawni) zobowiązani są do potwierdzania w systemie raz na dwa miesiące chęci oczekiwania na miejsce w żłobku.

Wnioski o przyjęcie dzieci do miejskich żłobków, które zostały złożone w poprzedniej rekrutacji i znajdują się na liście rezerwowej, przestaną być aktywne 16 kwietnia. W związku z tym wniosek aplikacyjny należy złożyć ponownie.
 
System punktacyjny rekrutacji do samorządowych żłobków:

Ocena wniosków jest dokonywana automatycznie przez elektroniczny system rekrutacyjny. Uwzględnione będą tylko kryteria wskazane przez rodziców w formularzu zgłoszenia. Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia. Jeśli większa liczba dzieci uzyska taką samą punktację, w pierwszej kolejności przyjmowane będą te najstarsze.

Żłobki Samorządowe w Gdyni:

Żłobek Koniczynka
Siedziba żłobka mieści się przy ul. Uczniowskiej 2 (Witomino).
Filia przy ul. Chylońskiej 237 (Cisowa) jest placówką integracyjną.

Żłobek Niezapominajka
Siedziba żłobka mieści się przy ul. Wójta Radtkego 23.
Filie:


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek