ZSO nr 8 – szkoła, która uczy inne placówki - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Aktualności

ZSO nr 8 – szkoła, która uczy inne placówki

11
czerwiec
ZSO nr 8 – szkoła, która uczy inne placówki

Czy gdyńskie szkoły mają wpływ na poziom i jakość edukacji w Polsce? Oczywiście. Nauczyciele z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8, których pasją jest uczenie się i innowacyjne kształcenie, dzielą się wiedzą na temat technologii cyfrowych IT stosowanych w edukacji ze swoimi kolegami z innych placówek oświatowych. Ta wymiana jest możliwa, bo gdyńscy pedagodzy posiadają certyfikaty szkoleniowe Microsoftu.

– ZSO nr 8 jest flagową placówką Microsoftu nastawioną na kreatywną współpracę z uczniami i dobre relacje między nauczycielami. To bardzo ważne, że szkoła kształci i inspiruje z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych i pedagogicznych – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia. – Cieszę się, że nauczyciele tej placówki nieustannie podwyższają swoje kwalifikacje. Zdobywają także certyfikaty Microsoft. W ten sposób stają się ambasadorami zmian w edukacji w Polsce oraz wykwalifikowanymi edukatorami dla nauczycieli z innych szkół. Te certyfikaty nie tylko potwierdzają zdobyte umiejętności, ale także przekładają się na jakość procesu edukacyjnego, ułatwiają pracę z uczniami i dają szersze możliwości rozwoju.

Naukę wspiera technologia

Od września 2019 roku na Chwarznie-Wiczlinie działa jedna z 21 najbardziej innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie szkół na świecie – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8. Należy ona do programu Microsoft Flagship School. Placówka otrzymała również tytuł Microsoft Schowcase School, co oznacza, że wysoka jakość kształcenia uczniów i doskonalenia kompetencji zawodowych nauczycieli tej szkoły wsparta jest nowoczesną technologią. Współpraca z Microsoftem trwa już kilka lat i jest efektywna. Umożliwia ciągłe podnoszenie poziomu edukacji uczniów i kwalifikacji zawodowych kadry pedagogicznej.

– Żyjemy w świecie, w którym znajomość nowoczesnych technologii jest potrzebna właściwie w każdym obszarze. Nowe rozwiązania, o których nawet jeszcze nie wiemy, z pewnością w wysokim stopniu będą wykorzystywały zdobycze cyfryzacji. Uczniowie i młodzież muszą być na to gotowi – mówi Cecylia Szymańska, dyrektor ds. edukacji w polskim oddziale Microsoftu. – W naszej codziennej pracy staramy się o to, by technologie Microsoftu pomagały w rozwoju kompetencji cyfrowych. Współpraca z takimi szkołami, jak ta w Gdyni, to dowód na to, że Microsoft celuje przede wszystkim w kształcenie cyfrowych kompetencji dzieci i młodzieży, ale także dba o ich mentorów – nauczycieli.

Nauczyciele z ważnymi certyfikatami

Dzięki uczestnictwu Zespołu Szkół Oogólnokształcących nr 8 w programach Microsoftu nauczyciele mają szerokie możliwości szkolenia się w dowolnym czasie i mogą wybierać zagadnienia, które ich interesują. Zyskują w ten sposób większą ilość narzędzi do pracy z uczniami i sami je poznają. Dzięki temu mogą stosować różnorodne metody i formy prowadzenia lekcji. Pedagodzy są częścią międzynarodowej społeczności zaangażowanych edukatorów z całego świata. Aż 34 nauczycieli z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 zdobyło certyfikat MIEE Microsoft Innovative Educator Expert, a 3 posiada tytuł MIEE Fellow Expert, 1 Microsoft Innovative Educator Trainer. To wszystko sprawia, że są oni pełnoprawnymi innowacyjnymi edukatorami – specjalistami ds. programów nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, którzy poszukają nowych sposobów angażowania uczniów z wykorzystywaniem technologii Microsoftu i innowacyjnych metod zarządzania placówką.

– Certyfikaty dają nauczycielom możliwość dzielenia się swoją wiedzą z innymi, przy dobrej współpracy z innowacyjnymi edukatorami w Polsce i poza jej granicami. Z wieloma z nich mamy świetny kontakt. To bardzo ważne, abyśmy wzajemnie wspierali się jako nauczyciele, pomagali sobie i dzielili się wiedzą, a nie rywalizowali – mówi Witold Chudyszewicz, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8. – Uzyskanie certyfikatu umożliwia dołączenie do międzynarodowej społeczności MIEE. Dzięki temu szkolimy się z nowych metod nauczania, a także nawiązujemy nowe znajomości. Tak naprawdę zdobywanie certyfikatów to tylko przyjemny dodatek do dzielenia się wiedzą w naszej społeczności szkolnej. Uważam, że możemy wiele zyskać, wymieniając się doświadczeniem, a także pozytywnie się mobilizować i wskazywać kierunki własnego rozwoju. Ciągle poznajemy nowe funkcje i aplikacje oraz innowacyjne rozwiązania, które stosujemy w naszej pracy. Jest to przede wszystkim Akademia Cyfrowego Nauczyciela, Dyrektora czy też Administratora oraz platforma Microsoft Educator Center, na której odbywają się darmowe szkolenia nie tylko z aplikacji Microsoftu, ale również dotyczące zarządzania klasą, MT&L nowoczesnego kształcenia i uczenia się i inne.

ZSO nr 8 uczy inne szkoły

– Biorę udział w różnego rodzaju spotkaniach, konferencjach, szkoleniach czy webinariach na temat rozwiązań Microsoftu dla szkół i edukatorów. Dzięki temu jestem na bieżąco ze wszystkimi inicjatywami i projektami dla rynku edukacyjnego. Obecnie świat edukacji jest bardzo dynamiczny i szybko się zmienia. Jeśli chcemy być skutecznymi nauczycielami i edukatorami to musimy nadążyć za tą zmianą – mówi Małgorzata Lesisz, nauczycielka języka francuskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 i MIEE Fellow Expert.

Nauczyciele z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 są już widoczni w międzynarodowym środowisku edukacyjnym. Wiele dobra czerpią z wiedzy innych edukatorów, ale sami też inspirują. Anna Leszczyńska, Izabella Niklewska, Małgorzata Lesisz i Ewelina Sołdan prowadziły m.in. szkolenia online dla nauczycieli ze szkół partnerskich i przedszkoli. Uczyły korzystania z narzędzi Office 365 w edukacji tak, by wszyscy umieli się nimi skutecznie posługiwać, a w placówkach mógł funkcjonować jeden standardowy system komunikacji z uczniami i rodzicami.

Na tym nie koniec. Dzięki współpracy Microsoftu z Małgorzatą Lesisz, Izabellą Niklewską i Jolantą Dobską w szkole powstał ośrodek egzaminacyjny technologii IT. Uczniowie mogą tam zdawać egzaminy oferowane przez firmę “Certiport” i już w szkole średniej zdobywać ważne certyfikaty. Certiport to dostawca uznawanych na całym świecie certyfikacji w zakresie IT, który współpracuje z partnerami z ponad 50 krajów na wszystkich kontynentach i jest obecny w ponad 10 tys. ośrodków szkoleniowych i testowych.

– Możliwość uzyskania certyfikatów IT zwiększy ofertę edukacyjną placówki, a także wpłynie na rozwój uczniów i nauczycieli w dziedzinie informatyki. Właśnie we współpracy z firmą Microsoft organizujemy projekt – konkurs dla naszych uczniów. Jego cel to zdobycie umiejętności informatycznych i dzielenie się wiedzą z innymi oraz rozwijanie kompetencji miękkich. Nagrodą jest możliwość uzyskania odpowiedniego certyfikatu. Kiedy nasi uczniowie go otrzymają, zostaną zauważeni na uczelniach oraz na rynku pracy – mówi Jolanta Dobska, nauczycielka informatyki w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8.Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek