Zdolni i wyjątkowo Kreatywni z Pomorza - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Aktualności

Zdolni i wyjątkowo Kreatywni z Pomorza

22
kwiecień
Zdolni i wyjątkowo Kreatywni z Pomorza

Najbardziej zdolni ze zdolnych uczniów, którzy uczą się rzeczy wykraczających poza podstawę programową m.in. z fizyki, matematyki, biologii, chemii i kompetencji społecznych w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – Gdynia”, nie zasypują gruszek w popiele. Dodatkowo, wszyscy kształcą umiejętności społeczne po to, by jeszcze efektywniej móc wykorzystać swoje umiejętności intelektualne i zdobytą wiedzę na przedmiotach ścisłych. Uczestniczą m.in. w inspirujących warsztatach rozwijających kreatywność. Jak takie zajęcia wyglądają „od kuchni”?

– Uwzględniając potrzeby naszych młodych zdolnych wzięliśmy pod uwagę nie tylko dostęp do wysokiego poziomu wiedzy „spoza podręcznika”, ale także możliwości jej wykorzystywania dzięki rozwiniętym kompetencjom społecznym. Właśnie dlatego zaproponowaliśmy wszystkim uczestnikom projektu „Zdolni z Pomorza – Gdynia” udział w arcyciekawych warsztatach z twórczej kreatywności. Jestem przekonany, że dla nich ogromną wartością nie jest tylko nauka i wiedza, ale także umiejętność współpracy obok rywalizacji, chęć dzielenia się wiedzą, interakcje społeczne, aktywność zawodowa, nieszablonowe i twórcze myślenie. Wszystko to ma ogromny wpływ na ich „start” w przyszłość. Pamiętajmy również o tym, że Gdynia „jutra” – miasto dialogu i innowacyjnych pomysłów – będzie zależeć także nich – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.

W podobnym tonie o warsztatach mówi również pani Izabela Niedzwiedzka, twórczy pedagog i prowadząca zajęcia z kreatywności. – Dzisiejsi uczestnicy i uczestniczki projektu „Zdolni z Pomorza” zaraz pojawią się na rynku pracy z szansą na karierę i satysfakcję zawodową. Wybitne nastolatki w przyszłości będą tworzyć codzienność i odpowiadać na wyzwania globalnego świata. Pracodawcy potrzebują wykwalifikowanej i utalentowanej kadry z wysokimi kompetencjami kluczowymi, ludzi ze znajomością języków obcych, wiedzą branżową, wysokimi umiejętnościami analitycznymi w projektach czy programach o zasięgu globalnym, ale także efektywnych w komunikacji, o odpowiednich kompetencjach międzykulturowych, otwartych, elastycznych, twórczych i zdolnych do adaptacji zmieniających się wyzwań – podkreśla pani Izabela.

Warsztaty z kreatywności stanowią istotne wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uczniów szczególnie uzdolnionych. Rozpoczęły się w tym roku i potrwają do czerwca 2021 r. Są doskonałą szansą stworzenia bezpiecznej przestrzeni do wymiany wiedzy, myśli i idei. Uczniowie pracują ze swoimi emocjami, z pełną energią wykorzystują indywidualne zasoby do pracy w grupie. Pani Izabela prowadząc zajęcia skupia się na twórczym, kreatywnym rozwiązywaniu problemów, krytycznym myśleniu i oglądaniu świata z różnych perspektyw, czy wychodzeniu poza utarte schematy. – Poznajemy siebie lepiej, z jakiejś innej, nieoczywistej strony, uczymy się efektywnie komunikować, współpracować, słuchać wzajemnie pomysłów, planować, weryfikować, wątpić, dyskutować, twórczo nie zgadzać się ze sobą wiedząc, że tak można. By w końcu, w grupie młodych i mądrych ludzi wybrać jedną z wielu dróg czy rozwiązanie na ten moment odpowiednie. Z refleksją, że świat się zmienia, nigdy już nie będzie taki, jak chwilę temu, a my chcemy i umiemy odważnie odpowiadać na jego wyzwania – mówi Pani Izabela.

Odpowiednio rozwinięte umiejętności społeczne ułatwią im kreatywnie „zarządzać” wiedzą w dorosłym życiu. Pani Izabela uśmiechając się mówi, że często na zakończenie warsztatów słyszy od uczniów: „Nie wiadomo było, czego się spodziewać i oczekiwać”. – A okazało się, że to był wspólny, bardzo dobry czas. Zupełnie inny niż na dotychczasowych zajęciach, to bardzo cieszy – dodaje po chwili.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną zajęcia wstrzymano, jednak znów ruszą pełną parą, gdy będzie to możliwe. Projekt „Zdolni z Pomorza – Gdynia” jest realizowany przez Wydział Edukacji od 2016 r., w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Biorą w nim udział szczególnie utalentowani uczniowie gdyńskich szkół uczestnicząc w zajęciach z matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii i kompetencji społecznych. Zajęcia są realizowane według autorskich programów nauczania opracowanych przez nauczycieli pod indywidualne potrzeby. Korzystają z nich uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych, ponadpodstawowych i gimnazjalnych. Tylko w zeszłym roku szkolnym wzięło w nim udział ponad 170 uczniów z gdyńskich szkół, a od samego początku realizacji – 260 osób. Na uczniów czekają również m.in. spotkania akademickie, opieka mentorska, obozy naukowe, stypendia. Doposażono również salę informatyczną w gdyńskim III LO, gdzie odbywają się zajęcia, zakupiono także sprzęt multimedialny. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Autorką tekstu jest Małgorzata Chudzińska z Wydziału Edukacji UM Gdynia.


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek