XV Gdyński Konkurs Katyński - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Aktualności

XV Gdyński Konkurs Katyński

19
luty
XV Gdyński Konkurs Katyński

Zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w XV Gdyńskim Konkursie Katyńskim, który patronatem objęła Joanna Zielińska, Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni.

XV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Katyńskiego,  zwanego dalej konkursem, tak jak poprzednie, ma na celu  popularyzowanie wśród młodzieży wiedzy o losach Polaków na „nieludzkiej ziemi”, zbrodniach dokonanych na Wschodzie  w czasie II Wojny Światowej, a zwłaszcza pielęgnowanie pamięci o ofiarach zbrodni katyńskiej, rozumianej jako symbol jednoczący różne miejsca eksterminacji obywateli polskich w ZSRR i na Kresach.

Organizatorzy:
Miasto Gdynia (organizator biura konkursu), Stowarzyszenie „Rodzina Katyńska”  i Związek Sybiraków w Gdyni oraz Biuro Edukacji Narodowej IPN w Gdańsku.

Konkurs  ma charakter dwuetapowy:

I ETAP

Szkoły lub osoby deklarują mailowo udział w konkursie do sekretarza konkursu*,  każdy z uczestników przygotowuje pracę konkursową.

Celem pracy konkursowej jest:

Ukazanie ofiary zbrodni katyńskiej poprzez:

1.      Opracowanie w formie referatu lub eseju sylwetki osoby znajdującej się na różnych „listach katyńskich” bądź ujawnionej w innych zbiorach lub odkrytej w przekazach rodzinnych, sąsiedzkich itp.
Objętość nie może przekroczyć 5 stron znormalizowanego tekstu, w tym ewentualne fotografie lub inne obrazy graficzne.

2.      Opracowanie może mieć  formę multimedialną tj. filmu nie dłuższego niż 5 minut projekcji, przygotowanej w technice do wyświetlania na dowolnym odtwarzaczu.

3. Opracowanie może też mieć inną  formę graficzną np. strona internetowa, album fotograficzny  itp.

Opracowanie nie może mieć więcej niż dwóch autorów i powinno być zaopatrzone w recenzję opiekuna naukowego (nauczyciela) i skonsultowane z lokalnymi organizacjami: Rodzina Katyńska lub Związek Sybiraków, bądź innymi o charakterze kombatanckim lub historycznym, co należy  potwierdzić w formie pisemnej.

Preferowane będą prace oryginalne i ukazujące  osobę jeszcze nieopisaną, a zasłużoną dla lokalnego środowiska.

Uwaga:  Prace należy przesłać w formie papierowej lub elektronicznej.  Opracowanie filmowe, nagrane na płycie DVD lub inne prace graficzne należy przesłać pocztą  tradycyjną. Do każdej pracy powinna być dołączona   karta informacyjna, stanowiącą załącznik do regulaminu.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo eksponowania w całości lub w części zgłoszonych prac. Prace nie będą zwracane.

II ETAP

Z nadesłanych prac, komisja oceniająca powołana przez Przewodniczącą Rady Miasta Gdyni, wyłoni zwycięzców. Pierwszą nagrodą będzie tygodniowy rejs żaglowcem „Pogoria” po Morzu Śródziemnym, ufundowany przez Sail Training Assocjation Poland i Wyższą Szkołę Komunikacji Społecznej w Gdyni. Pozostałe nagrody  rzeczowe w formie tabletów 10” renomowanej firmy, zostaną ufundowane przez organizatorów i sponsorów.
Przewidziane są także nagrody dla opiekunów naukowych nagrodzonych prac.

TERMINARZ KONKURSU:

Do 26 marca 2018 r. zgłoszenie szkoły lub indywidualnej osoby do udziału w konkursie, do sekretarza biura konkursowego ( e-mailem lub faxem).
Do 15 czerwca 2018 r. przesłanie prac konkursowych  na adres sekretarza biura konkursowego.
3 września 2018 r. ogłoszenie wyników konkursu z powiadomieniem wszystkich autorów  prac.
17 września 2018 r. uroczyste wręczenie nagród.

Regulamin dostępny także na: www.2wojna.gdynia.pl

Adres zgłoszenia i przesyłania prac:

Kazimierz Iwaszko, 81-364 Gdynia ul. 10 Lutego 24  (Wydział Współpracy i Analiz Samorządowych) tel.058 668-21-16, e-mail:  k.iwaszko@gdynia.pl

 


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek