Wyniki matur 2023 w Gdyni - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Aktualności

Wyniki matur 2023 w Gdyni

12
lipiec
Wyniki matur 2023 w Gdyni

Tegoroczne grono maturzystów liczy w Gdyni ponad 2400 osób. Poznali oni wyniki swoich matur. Zdawalność w Gdyni tradycyjnie jest bardzo dobra, ale zdawalność nowej matury przeszła najśmielsze oczekiwania. 

1665 licealistów z 16 szkół i 740 uczniów z 12 techników w całej Gdyni poznało właśnie wyniki swoich matur. Wyniki – zdawalność, ale i średnia uzyskanych punktów plasują Gdynię w czołówce trójmiejskich miast. Jednocześnie wyniki po raz kolejny lokują gdyńskie szkoły powyżej średniej krajowej i wojewódzkiej. A to nie koniec dobrych informacji.

– To historyczny moment, kiedy po raz pierwszy średnie wyniki matury przekroczyły poziom największych polskich miast jak Warszawa czy Kraków. Mówimy tu o nowej formule, w której gdyńscy maturzyści poradzili sobie świetnie, udowadniając, że nasze licea mają najwyższy poziom w Trójmieście, województwie a także na tle kraju. Ten sukces to efekt nie tylko ciężkiej pracy uczniów, ale także wielkiego zaangażowania nauczycieli, dyrektorów oraz pracowników obsługi i administracji. To także efekty przygotowań ze strony samorządu i zmian przeprowadzanych przez miasto Gdynia w ostatnich kilku latach. Dzisiaj widzimy jej pierwsze skutki – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.

W 2023 roku uczniowie liceów po raz pierwszy zdawali maturę w nowej formule. Dodatkowo po pandemicznej przerwie musieli podejść do matury ustnej z języka polskiego i obcego nowożytnego. Test pisali natomiast z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego. Wszyscy absolwenci mieli również obowiązek przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Każdy absolwent mógł również przystąpić do egzaminu dodatkowego z maksymalnie pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych. Abiturient – niezależnie czy zdawał według nowej, czy według starej formuły – musiał uzyskać minimum 30 procent punktów z egzaminów obowiązkowych. W przypadku przedmiotu do wyboru nie było wymaganego progu zaliczeniowego, wynik z takiego egzaminu pomaga natomiast otrzymać dodatkowe punkty przy rekrutacji na studia.

Bardzo dobra zdawalność w Gdyni na tle województwa i kraju
Do egzaminu maturalnego z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w województwie pomorskim przystąpiło 15 915 tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych (czteroletnich liceów ogólnokształcących), ponadgimnazjalnych (czteroletnich techników, szkół artystycznych oraz branżowych szkół II stopnia) oraz 16 absolwentów – obywateli Ukrainy. Egzamin w liceach opierał się na nowej formule z 2023 roku, natomiast w technikach, szkołach artystycznych i branżowych II stopnia na formule z 2015. Egzamin według wymogów matury 2015 zdawali też pojedynczy licealiści. W kraju egzamin maturalny zdało 84,4 procent wszystkich maturzystów, w liceach zdawalność wyniosła 91,1 procent, natomiast w formule 2015, do której podchodzili absolwenci techników, zdało 74,6 procent maturzystów. Zdawalność w województwie wyniosła 83,5 procent, 91,5 procent to zdawalność w liceach, 72,5 procent to zdawalność w technikach. W Gdyni zdawalność w liceach wyniosła aż 97 procent, w technikach 75 procent. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna nie podała średniej skumulowanej zdawalności dla obu typu matur.

Świetne wyniki nowej matury 2023 na tle innych miast
Przez ostatnie 4 lata wszyscy uczniowie liceów przygotowywali się do zdawania matury w nowej formule 2023. I tutaj wyniki w porównaniu do największych miast Polski z przedmiotów obowiązkowych wyglądają w Gdyni imponująco. Z matematyki i angielskiego mamy bowiem najlepsze wyniki z wszystkich 14 największych miast w kraju! Małopolska chwali się najlepszymi wynikami zdawalności w Polsce to jednak Gdynia wyprzedziła Kraków o 1 punkt procentowy. Jeżeli chodzi o średni wynik matury z matematyki, miasta mają odpowiednio 79 i 78 procent. Trzecie miejsce ex aequo zajmują Warszawa i Wrocław ze średnim wynikiem 76 procent. W przypadku angielskiego średni wynik Gdyni to 93 procent, drugie miejsce ze średnim wynikiem 92 procent mają Sopot i Warszawa, na trzecim jest Kraków z wynikiem 91 procent. Średnie wyniki z języka polskiego (66 procent) plasują Gdynię na piątym miejscu w kraju, najlepsze Katowice mają 72 procent a kolejny jest Wrocław z wynikiem 71 procent.

Gdynia przoduje w Trójmieście
Wśród trzech sąsiednich miast zdecydowanie najlepsze wyniki są w Gdyni. Zdawalność w gdyńskich liceach wynosi 97 procent, w Gdańsku to 92 procent, a w Sopocie to 95 procent. W technikach w Gdyni i Sopocie zdawalność wyniosła równo po 75 procent, natomiast w Gdańsku – 71 procent. Świetnie Gdynia wypadła także w rozbiciu na poszczególne przedmioty. W formule 2023 z pisemnego języka polskiego gdyńscy i sopoccy maturzyści uzyskali po równo 66 procent, natomiast gdańscy 65 procent. Z angielskiego najlepszy średni wynik uzyskali uczniowie z Gdyni 93 procent, z Sopotu 92 procent a z Gdańska 90 procent. Z matematyki wyniki dla gdynian to średnio 79 procent, tymczasem w Sopocie to 75 procent a Gdańsku 74 procent. W formule 2015 maturzyści z Gdyni uzyskali lepsze wyniki z angielskiego i matematyki od kolegów z Gdańska i Sopotu, tylko w przypadku polskiego Gdynia i Gdańsk mają identyczny wyniki 56 procent.

Zdawalność z poszczególnych przedmiotów w liceach
Szczególnie w formule 2023 zdawanej w liceach gdyńscy maturzyści poradzili sobie świetnie sporo przekraczając średnią z obowiązkowych przedmiotów: angielskiego i matematyki. Ze względu na podwójną formułę egzaminu wyniki przedstawione przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku zostały opracowane osobno dla liceów i osobno dla czteroletnich techników, szkół artystycznych oraz branżowych szkół II stopnia. Zdawalność w liceach z języka polskiego w formie pisemnej w Gdyni wyniosła 99 procent, w formie ustnej 100 procent. Średni wynik w liceach Gdyni wyniósł w formie pisemnej 66 procent, natomiast w formie ustnej 76 procent. Najpopularniejszy język nowożytny – pisemny angielski zdali wszyscy, a średni wynik to 93 procent. W formie ustnej zdający średnio uzyskali wynik 88 procent i tutaj również zdali wszyscy. Z matematyki zdawalność wyniosła 98 procent, średni wynik to 79 procent. Język angielski rozszerzony zdawało 1284 maturzystów, ich średni wynik to 78 procent. Kolejnym najpopularniejszym przedmiotem w rozszerzeniu była matematyka, którą zdawało 659 uczniów. Osiągnęli oni średni wynik 59 procent. Rozszerzoną biologię wybrało 328 osób, średnio uzyskując wynik na poziomie 51 procent.

100 procentowa zdawalność w szkołach
Wśród 10 liceów prowadzonych przez miasto 100 procent zdawalność miały: I Akademickie Liceum Ogólnokształcące, VI Liceum Ogólnokształcące, X Liceum Ogólnokształcące. 100 procentową zdawalność miała też placówka podlegająca pod Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, czyli Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. M. Abakanowicz. Wśród techników najlepsza zdawalność (94,1 procent) była w Technikum Budowy Okrętów z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni. Drugie miejsce zajęło Technikum Elektroniczne nr 1 (93,4 procent) z Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych, a trzecie, również z Chłodniczaka, Technikum Chłodnicze im. Prof. M.T. Hubera (86,9 procent).

Zdawalność matur w Gdyni 2022
Dla porównania do matury w 2022 roku przystąpiło 2506 uczniów. Maturę zdało 2489 absolwentów, czyli zdawalność w Gdyni wyniosła 84 procent. Zdawalność z poszczególnych przedmiotów wyglądała następująco – język polski 97 procent, matematyka 85 procent, język angielski 97 procent. Wśród języków obcych najpopularniejszym zdawanym przedmiotem rozszerzonym był język angielski, który zdecydowało się zdawać 2052 uczniów, średni wynik to 72 procent. Matematykę rozszerzoną zdawało 897 osób, 41 procent to średni wynik. Kolejnym popularnym przedmiotem na poziomie rozszerzonym była geografia, którą wybrało 545 osób – średni wynik 45 procent.

Zdawalność na Pomorzu i w Polsce 2022
Na Pomorzu w 2022 roku 76,4 procent absolwentów szkół ponadpodstawowych zdało maturę, w skali kraju ten wskaźnik wyniósł 78,2 procent. W liceach ogólnokształcących naszego województwa zdało maturę 8 545 – 81,7 procent przystępujących, a w technikach 4 427, czyli 67,9 procent przystępujących do egzaminów osób. 16,9 procent pomorskich uczniów nie zaliczyło egzaminu z jednego przedmiotu. W 2021 roku maturę w pomorskim zdało 71,5 procent maturzystów, a rok wcześniej o 0,1 procenta więcej.


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek