Wspieramy uczniów - nowy projekt gdyńskiej edukacji - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Aktualności

Wspieramy uczniów – nowy projekt gdyńskiej edukacji

15
marzec
Wspieramy uczniów – nowy projekt gdyńskiej edukacji

Czego potrzebuje młodzież, która w czasie pandemii będzie zdawała ważne egzaminy, w tym ten dojrzałości? Gdyńska edukacja wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów przeprowadziła ankietę, która pomogła przygotować konkretne wsparcie dla ósmoklasistów, maturzystów, rodziców oraz nauczycieli.,

Wsparcie gdyńskich uczniów przygotowano w oparciu o wyniki badania ilościowego, przeprowadzonego online wśród uczniów klas maturalnych,
rodziców ósmoklasistów i dyrektorów gdyńskich szkół. Ponieważ badanie
cieszyło się dużą popularnością, dlatego jego wyniki pomogły w
zaplanowaniu konkretnych, adekwatnych do zdiagnozowanych potrzeb
obszarów wsparcia dla uczniów, którzy będą zdawać egzaminy w czasach
pandemii.

– Czas pandemii to trudny moment dla każdego, a szczególnie dla młodzieży, na którą czekają już wkrótce ważne egzaminy. Dzięki przeprowadzonym badaniom, zaplanowane wsparcie dla gdyńskich uczniów będzie odpowiedzią na ich realne potrzeby i problemy związane z przygotowaniem do ważnych egzaminów w warunkach pandemii. Natomiast nauczyciele, dzięki kompleksowym szkoleniom, będą mogli w efektywny sposób przekazać uczniom praktyczną wiedzę na ten temat podczas konsultacji stacjonarnych i online – informuje Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.

Ankietowani zostali zapytani między innymi o to, czy potrzebują dodatkowej pomocy w przygotowaniach do egzaminów i jakie konkretne formy wsparcia byłyby dla nich najlepsze.

W ankiecie wzięło udział między innymi:
 – 688 uczniów klas maturalnych,
 – 575 rodziców ósmoklasistów.

Gdyńskie wsparcie zostanie udzielone w ramach dwóch rodzajów działań:
Akademii Ósmoklasisty,
Akademii Maturzysty.

Z realizacją poszczególnych działań gdyńska edukacja ruszy już pod koniec marca br. Z kolei w przyszłym tygodniu zostaną udostępnione linki z repozytoriami materiałów edukacyjnych dla ósmoklasistów i maturzystów, a w kolejnych tygodniach – informacje o następnych etapach wsparcia.

W momencie rozpoczęcia ich realizacji, uczniowie, rodzice i dyrektorzy szkół na bieżąco będą informować o poszczególnych etapach działania.

Akademia ósmoklasisty
W ramach akademii ósmoklasisty uczniowie otrzymują:
– przedmiotowe konsultacje stacjonarne w 5-osobowych grupach i konsultacje online, które będą odbywać się według ustalonego harmonogramu;
– konsultacje stacjonarne i online na temat pracy z arkuszem
egzaminacyjnym prowadzone przez przeszkolonych nauczycieli;
– webinaria dla rodziców z psychologiem na temat efektywnych metod
nauki do egzaminów, wspierania i motywowania swojego dziecka;
– nieograniczony dostęp do repozytorium materiałów edukacyjnych
w formie online i arkuszy egzaminacyjnych, które pomogą uczniom
przygotować się do egzaminów z poszczególnych przedmiotów.
Repozytorium zostanie udostępnione uczniom i nauczycielom
w najbliższym czasie;
– warsztaty online z doradztwa zawodowego.

Akademia maturzysty

Z kolei gdyńscy maturzyści będą mieli:
– nieograniczony dostęp do repozytorium materiałów edukacyjnyc w
formie online, które pomogą uczniom przygotować się do egzaminów z
poszczególnych przedmiotów;
– konsultacje stacjonarne i online na temat pracy z arkuszem
egzaminacyjnym prowadzone przez przeszkolonych nauczycieli;
– przedmiotowe konsultacje stacjonarne w 5-osobowych grupach i
konsultacje online, które będą odbywać się według ustalonego
harmonogramu;
– webinaria dla uczniów na temat metod skutecznego uczenia się i motywacji.

Akademia Ósmoklasisty, Akademia Maturzysty – przygotowanie nauczycieli

Pakiet szkoleń online dla nauczycieli: języka polskiego, matematyki i języka obcego (w klasach ósmych szkół podstawowych i maturalnych) pod kątem przygotowania uczniów do pracy z arkuszem egzaminacyjnym w zakresie wyżej wymienionych przedmiotów –poprowadzą osoby z dużym doświadczeniem pracy w kuratorium.

Taki pakiet szkoleń obejmuje:

– 2 godziny dydaktyczne z procedury w zakresie egzaminu z każdego przedmiotu;
– 2 godziny dydaktyczne z arkusza w zakresie każdego przedmiotu.

Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek