Menu górne

Kategoria

Warsztaty Apple

Warsztaty Apple

Stowarzyszenie Friends Academy

wraz z firmą

Cortland autoryzowanym przedstawicielem edukacyjnym Apple serdecznie zaprasza na bezpłatne warsztaty
„Lider Nowoczesnej Edukacji w każdej Szkole” – „Tablet w edukacji. Apple Teacher”
Celem warsztatów jest zaprezentowanie nowoczesnych form edukacji.

Przesłanie programu i warsztatów: „Jako nauczyciel inspirujesz kolejne pokolenie liderów.  Ułatwiasz zrozumienie
złożonych pomysłów.  Zawsze poszukujesz nowych sposobów na zaangażowanie swoich uczniów.  Dlatego
specjalnie dla Ciebie dajemy program Apple Teacher, aby pomóc Ci w pełni wykorzystać Apple produkty i ułatwić
codzienną pracę.”

Apple Teacher to bezpłatny, roczny program doskonalenia zawodowego  pomyślany jako forma wsparcia dla
nauczycieli. Oferuje on cykl szkoleń  z bezpłatnymi materiałami edukacyjnymi, poradami, aktualnościami i
inspiracjami.  Pracując z arkuszem kalkulacyjnym zobaczysz jak połączyć biologię z ekonomia, a aplikacje do
tworzenia muzyki wykorzystasz na lekcjach języków obcych.

Warsztaty odbywać się będą w co dwa tygodnie w sobotę o godz. 12.00, w SP10 w Gdyni, począwszy od
14.03.2020 do marca 2021. Czas trwania zajęć – 3 godziny.

Szkolenia zawierają 4 poziomy:

• Apple Teacher podstawy – Szkoły rozpoczynają od cyklu szkoleń z podstaw, które umożliwią nauczycielom
poznanie podstawowych funkcji tabletu iPad lub komputera Mac oraz podpowiedzą, jak
wykorzystać  wbudowane aplikacje podczas codziennych zajęć. Każdy warsztat polega na  opracowaniu
projektu, którego realizacja pozwoli zdobyć nowe kompetencje.

• Każdy może tworzyć –  Program „Każdy może tworzyć”  opracowaliśmy z myślą  o tym, by uczniowie
zdobywali umiejętności na różne sposoby.  Mogą  rozwijać  kreatywność  we wszystkim tym, co robią  i w
szkole i poza nią. Program nauczania ułatwia  zachęcenie uczniów do twórczego wyrażania  własnych
pomysłów poprzez nagrywanie filmów, robienie zdjęć, rysowanie i komponowanie muzyki.

• Każdy może programować – W celu wspierania nowych kompetencji i zapewniania dodatkowych
sposobów na rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia i rozwiązywania  problemów. Wśród
uczniów  nauczyciele mogą wprowadzić kodowanie do programu nauczania za pomocą aplikacji Swift
Playgrounds.

• Przywództwo i innowacje w szkołach  – Na warsztacie „Innowacyjność w szkołach” pokazujemy, jak
innowacyjni liderzy wykorzystują technologię do kształtowania procesów uczenia się i nauczania oraz do
środowiska  szkolnego. Natomiast warsztat „Elementy przywództwa” omawia aspekty, na których
innowacyjni liderzy skupiają swoje działania, by kształtować przyszłość swoich instytucji.

Warunki i zasady uczestnictwa:
– Uczestnicy szkolenia do końca kursu powinni zaopatrzyć się we własny tablet iPad lub komputer Mac.
– Maksymalnie jeden uczestnik ze szkoły, ( w przypadku dużej ilości chętnych lub większej ilości osób z danej szkoły
możliwe, że zostanie utworzona jeszcze jedna grupa)
– Trzy absencje przedstawiciela szkoły – szkoła jest usunięta z zajęć,
– Dokładne terminy zajęć zostaną podane po utworzeniu się grupy.
Ilość miejsc ograniczona – 20 miejsc.
O możliwości uczestnictwa decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia należy wysyłać na adres: edukacja@digitaled.pl

W zgłoszeniu proszę o podanie Imienia i Nazwiska, mail, nr tel. kom. nauczyciela biorącego udział w warsztatach
oraz nazwę szkoły, którą reprezentuje.

Warsztaty Apple Teatcher 2020 (002)


Wróć do listy Następny wpis